Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2023. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 8

SVEUKUPNO: 8

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. Godine 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 11 20.10.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški, 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, 9 27.6.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“, 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine. 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo, 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 37

SVEUKUPNO: 37

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Zaključak

Usvojeno: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 13 28.12.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 12 7.11.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 11 20.10.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 10 8.8.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 9 27.6.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 8 8.5.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 7 28.4.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 6 27.3.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 5 1.2.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 4 23.1.2023. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 10

SVEUKUPNO: 10

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 13 28.12.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 13 28.12.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 11 20.10.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 10 8.8.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 9 27.6.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 7 28.4.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 5 1.2.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 9

SVEUKUPNO: 9

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak) 12 7.11.2023. Usvojeno
Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Proračun

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 9 27.6.2023. Nije definirano
Prisega ministrice financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke 8 8.5.2023. Nije definirano
Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Nije definirano
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Nije definirano

Kategorija: Prisega

Nije definirano: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca 7 28.4.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak). 12 7.11.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak), 10 8.8.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak), 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 5

SVEUKUPNO: 5

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o zaštiti na radu 7 28.4.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti 13 28.12.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova, 9 27.6.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke 8 8.5.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, 6 27.3.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^