Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2021. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, ( hitan postupak) 27 30.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak) 27 30.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti 22 31.3.2021. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2021. godine 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po kreditnom zaduženju Županije Zapadnohercegovačke prema Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava Međunarodnog Monetarnog fonda po III. Stand by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine 23 13.5.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak) 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti 21 12.2.2021. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 13

SVEUKUPNO: 13

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu 27 30.12.2021. Usvojeno
Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 26 13.12.2021. Primljeno na znanje
Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 25 10.9.2021. Usvojeno
Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 24 30.6.2021. Usvojeno
Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 23 13.5.2021. Primljeno na znanje
Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 22 31.3.2021. Primljeno na znanje

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 3

Primljeno na znanje: 3

SVEUKUPNO: 6

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju 25 10.9.2021. Usvojeno
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu 24 30.6.2021. Usvojeno
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu 24 30.6.2021. Usvojeno

Kategorija: Zaključak

Usvojeno: 8

SVEUKUPNO: 8

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 27 30.12.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 26 13.12.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 25 10.9.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 24 30.6.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 23 13.5.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 22 31.3.2021. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 21 12.2.2021. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 27 30.12.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 26 13.12.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 25 10.9.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 24 30.6.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 23 13.5.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 22 31.3.2021. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 21 12.2.2021. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke 21 12.2.2021. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, ( skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i financiranju Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) 26 13.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) 25 10.9.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) 24 30.6.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke 23 13.5.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak) 21 12.2.2021. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak) 21 12.2.2021. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 12

SVEUKUPNO: 12

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun 27 30.12.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova 23 13.5.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun 23 13.5.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 23 13.5.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva 22 31.3.2021. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo 21 12.2.2021. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

Usvojeno: 8

SVEUKUPNO: 8

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^