Izvod iz zapisnika s 14. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica29.5.2024. 11:04:23

14. održana je 22.3.2024. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 23 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 5 izočno: 0 opravdano izočno: 4 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te je o istome otvorio raspravu, za koju se nije javio nitko od zastupnika, nakon čega ju je i zatvorio, dajući predloženi Dnevni red na glasovanje.

Glasovanje o dnevnom redu:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o prostornom uređenju,
4.Prijedlog Zakona građenju,
5.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ( skraćeni postupak),
6.Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
7.Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići,
8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „ tekuće prijenose za političke stranke“,
9.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
10.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,
11.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,
12.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić predložila je da se Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nadopuni konstatacijom kako se ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko prilikom rasprave o 4. točci Dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak), također osvrnula i na Amandman podnesen od strane zastupnice Marije Lovrić, koji se odnosio na studentske stipendije financirane iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, te kako je navela da će isti uzeti u obzir prilikom izrade sljedećeg Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić se osvrnuo na Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s prijedlogom dopune na način da se isti nadopuni rečenicom koja se odnosi na pretovarne stanice u Posušju i Grudama, o kojima je bilo riječi u 3. točci Dnevnog reda 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je naveo kako se radi o skraćenom zapisniku sa sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te da obzirom na kompleksnost i dugotrajnost pojedinih sjednica, u isti nije uvijek moguće unijeti sve ono što je izrečeno na sjednicama, nadodajući kako će upućene primjedbe biti i uvažene.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o 1. točci Dnevnog reda, te je Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz uvažavanje navedenih primjedbi dao na glasovanje, a isti je jednoglasno i usvojen.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke inicijativu za izradu strategije demografske revitalizacije, obrazlažući potrebnost iste iz razloga sve većeg starenja kako stanovnika Zapadnohercegovačke županije, tako i stanovnika Bosne i Hercegovine. Zastupnica je navela kako je Županija Zapadnohercegovačka već donijela niz pozitivnih mjera u cilju poboljšavanja demografske slike, smatrajući da je donošenje ove strategije nužno, te da će ista naići na odobravanje. Zastupnica je navela primjer Općine Široki Brijeg koja je u 2023. godini imala pozitivan prirodni prirast, ali da se unatoč tome događa sve veće starenje stanovništva.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Dariu Sesaru o informiranju javnosti po pitanju Rudnika boksita Široki Brijeg?

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić u vezi s informiranjem javnosti o fazi procesa obnove Gimnazije Široki Brijeg, te kada bi se mogao očekivati završetak iste?

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić u vezi s informiranjem javnosti o Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonu o mladima Županije Zapadnohercegovačke, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, te kada se planira završetak istih? Zastupnica je predložila da ministrica svim zastupnicima Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dostavi radni materijal prije upućivanja istih u Skupštinsku proceduru.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je inicijativu Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke u vezi pokretanja procesa digitalizacije u svrhu lakšeg i bržeg plaćanja kazni za prometne prekršaje, smatrajući kako bi isto bilo od velike koristi svim stanovnicima Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić u vezi trenutnog stanja u Rudnicima boksita Široki Brijeg, navodeći kako se radi o gospodarskom društvu, koje je zbog loše poslovne politike i neisplate svojih obveza stvorilo veliki dug, kako su članovi upravnog i nadzornog odbora dali ostavke, a zaposlenici upućeni na Službu za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Vlade je naveo kako će Vlada Županije Zapadnohercegovačke na svojoj sljedećoj sjednici imenovati novi nadzorni i upravni odbor koji će pokušati spasiti Rudnike boksita Široki Brijeg od stečaja, a ukoliko isto ne bude moguće, imenovat će se stečajni upravitelj, čime će se ispoštovati zakonska procedura provođenja stečaja nad istoimenim društvom.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na upućenu inicijativu zastupnice Marije Lovrić o izradi strategije demografske revitalizacije, navodeći kako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke ranije prepoznalo navedeni problem, te poduzelo određene mjere u prethodnom sazivu Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je naveo kako je prema preliminarnim podacima Ureda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2022. godini rođeno 709 novorođenčadi, dok je u 2023. godini rođeno njih 826 što predstavlja rast od 17 %. Ministar je također naveo kako je u odnosu na siječanj 2023. godine u kojem je rođeno 55 novorođenčadi, u siječnju 2024. godine rođeno njih 73, što predstavlja rast od 33 %. Ministar je naveo kako postoji još niz mjera koje Vlada Županije Zapadnohercegovačke planira provesti po prethodnom pitanju, te kako je fertilna baza, koju je spomenula i sama zastupnica Marija Lovrić, nešto što Vlada Županije Zapadnohercegovačke želi zadržati. Ministar je naveo kako je Županija Zapadnohercegovačka jedina Županija koja ima značajan rast stope nataliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći kako je brojka rođenih u siječnju 2024. godine 73, dok je broj umrlih 55.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić o pokretanju procesa digitalizacije te olakšavanju plaćanja kazni za prometne prekršaje, navodeći kako je isti problem i sam prepoznao prilikom dolaska na dužnost ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, te da je već poduzeo određene mjere prema rješavanju istoga, pohvaljujući navedenu inicijativu. Ministar je naveo kako je proces digitalizacije proces kojem pogoduje i smjena generacija, ističući kako je broj novozaposlenih policajaca u posljednjoj godini 101, te da se radi o generacijama koje lakše i brže usvajaju znanja potrebna za realizaciju procesa digitalizacije.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić o procesu obnove Gimnazije Široki Brijeg, navodeći kako je nositelj aktivnosti Grad Široki Brijeg te da Vlada Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke sudjeluju u spomenutom procesu. Predsjednik Vlade je napomenuo kako je projekt obnove pripremljen, te da je Vlada Republike Hrvatske ovaj projekt označila kao strateški projekt Vlade Republike Hrvatske za pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a da je u tu svrhu osigurala sredstva u iznosu od 500.000,00 eura, te da također postoje obećanja s većih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema kojima će spomenuti projekt biti podržan. Predsjednik Vlade je naglasio da je ključni element ovog projekta stručnost, kako bi se prilikom obnove zadržao postojeći izgled zgrade, a ujedno dobio siguran prostor koji će imati najbolje mogućnosti pružanja uvjeta za rad. Predsjednik Vlade je naglasio kako se svi dosadašnji procesi obnove odvijaju svojim tijekom, kako će uskoro biti objavljen i natječaj za nabavu radova rekonstrukcije, te kako se nada da će zgrada Gimnazije Široki Brijeg biti u funkciji do naredne školske godine.

Zastupnica Marija Lovrić zahvalila se svima na datim odgovorima na njezina postavljena pitanja, te naglasila kako bi prilikom formiranja Upravnog i Nadzornog odbora za Rudnike boksita Široki Brijeg bilo poželjno i dobro da u iste budu uključene i osobe iz privatnog sektora, koje dobro vladaju područjem menadžmenta, kako bi se na ispravan način napravio plan revitalizacije, smatrajući kako za isti postoji i potencijal.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je inicijativu za izmjenu zakonskih propisa, kako bi Izvješća javnih ustanova mogla biti razmatrana i od strane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik smatra kako bi prilikom usvajanja spomenutih Izvješća bilo dobro da iste na samoj sjednici obrazlože direktori i ravnatelji, te da se stvori mogućnost da se istima postave pitanja, upute određeni komentari, kritike i prijedlozi.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je inicijativu za kreiranjem Uredbe kojom bi se definiralo da se svi natječaji na području Županije Zapadnohercegovačke objavljuju na službenim stranicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, a ne u novinama kako je to do sada bila praksa. Zastupnik smatra da su novine zastarjeli vid informiranja, da bi trebalo ići u korak s vremenom, te koristiti mogućnosti i platforme koje mladi ljudi više koriste, kako bi svi zainteresirani pravovremeno bili obavješteni o svim natječajima.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je inicijativu za izmjenom Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, jer isti pruža mogućnosti za nepotizam i "kupovinu" određenih zastupnika, naglašavajući kako će ovu inicijativu podnositi sve dok ista ne bude i uvažena, a Poslovnik izmijenjen.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću, o pretovarnim stanicama u Grudama i Posušju, načinu prikupljanja otpada, da li je sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te postoje li sve potrebne dozvole za funkcioniranje istih?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću za pružanje informacija o Farmi muznih krava "Marina" u Posušju, posjeduje li ista sve potrebe dozvole za proširenje koje je trenutno u tijeku? Zastupnik je naveo kako se stajsko gnojivo s Farme izlijeva na privatne parcele okolnih mještana, kako iste i propadaju, čime su stanovnici nezadovoljni.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić o fazi izrade jedinstvenog Pravilnika o prijemu djelatnika, te kada bi isti trebao stupiti na snagu? Obzirom da ministrica nije prisutna na današnjoj sjednici, zastupnik je napomenuo kako je ostavio mogućnost za pružanjem pismenog odgovora na postavljeno pitanje.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću, te ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić o načinu vršenja odabira zdravstvenih ustanova koje su obavljale sistematske liječničke preglede djelatnika u obrazovanju Županije Zapadnohercegovačke? Zastupnik je postavio potpitanja o tome da li je raspisivan natječaj za odabir zdravstvene ustanove, koliko djelatnika je pristupilo pregledima, te koliko košta jedan kompletan sistematski pregled, smatrajući kako se radi o dosta netransparentnom procesu?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslavu Lasiću o tome na koga se odnosi nova Uredba o prijemu vježbenika, kada će biti u primjeni, te u čemu se ista razlikuje u odnosu na prethodnu Uredbu?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću o tome hoće li 17.04.2024. godine biti proglašen kao neradni dan u Županiji Zapadnohercegovačkoj?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivanu Jelčiću o inicijativi za uvođenje video prijenosa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, napominjući kako je dobio informaciju da je Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke raspravljao o istome, ali da bi i sam volio čuti odluku Kolegija.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referirao na inicijativu zastupnika Tomislava Bandića o Izvješćima javnih ustanova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, napominjući kako je na 13. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donesen Zakon o proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu kojim je jasno označeno kako će Javne ustanove u buduće svoja Izvješća podnositi na sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referirao na inicijativu zastupnika Tomislava Bandića o objavljivanju natječaja na stranicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, napominjući kako takva praksa već i postoji, te da su svi natječaji koje provodi Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke objavljeni na službenim stranicama Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referirao na inicijativu zastupnika Tomislava Bandića o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako je isti sazreo za promjenu, te da je isti kao takav nametnut svakoj Skupštini.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o video snimanju sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, napominjući kako je na ista i slična pitanja ranije uredno odgovarao, te da po pitanju samog video snimanja postoje i određene tehničke prepreke, čije bi rješavanje u suradnji s Vladom Županije Zapadnohercegovačke omogućilo video prijenos samih sjednica Skupštine.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o pretovarnim stanicama u Grudama i Posušju, napominjući kako je na određena pitanja odgovarao na 13. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ali da će odgovor na konkretno pitanje o spomenutim pretovarnim stanicama, kao i na sva druga postavljena pitanja sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uputiti pismenim putem do kraja radnog dana ili najkasnije do ponedjeljka 25.03.2024. godine.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o liječničkim sistematskim pregledima djelatnika u obrazovanju Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je upoznat s tim da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke raspisalo javni natječaj na kojem su uspješne bile pojedine privatne i javne zdravstvene ustanove, koje su potom provele sistematske liječničke preglede. Ministar je naveo kako su ovim pregledima kod pojedinih osoba otkrivene određene bolesti, te će se pravovremenom intervencijom spriječiti daljnje širenje istih. Ministar je naglasio kako nema saznanja o cijenama sistematskih liječničkih pregleda, te bi odgovor na to pitanje moglo dati Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koji je iste i valoriziralo. Ministar je naveo kako je prilikom provođenja javnog natječaja postojala mogućnost podnošenja žalbe pri Uredu za žalbe, te da i dalje postoji mogućnost pokretanja određenih procedura, ukoliko postoje sumnje na nepravilnosti u provođenju samog postupka.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o novoj Uredbi o jedinstvenim kriterijima za prijem vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako je ista izrađena, te će biti u daljnjoj proceduri zajedno s Uredbom o Agenciji za državnu službu, koja je trenutno u procesu pribavljanja mišljenja. Ministar je naveo kako sama Uredba o jedinstvenim kriterijima za prijem vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj propisuje kako se na početku natječaja neće tražiti kompletna dokumentacija, nego će se ista dostavljati tek nakon liste uspješnosti kandidata, da će se vrednovati razdoblje koje je pojedini vježbenik proveo pri Službi za zapošljavanje, te će se vrednovati i nagrade stečene prilikom visokog obrazovanja.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o liječničkim sistematskim pregledima djelatnika u obrazovanju na području Županije Zapadnohercegovačke navodeći kako je javni natječaj proveden transparentno sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, kako su sve javne i privatne ustanove imale mogućnost prijave na isti, te kako je isti dodijeljen onoj ustanovi koja se u spomenutom postupku pokazala kao najpovoljnija. Predsjednik Vlade je također naglasio kako se sve moguće nepravilnosti i sumnje u ispravnost provođenja spomenutog natječaja mogu prijaviti kod za to nadležnih institucija.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića postavljenog u vezi s 17.04.2024. godine kao neradnom danu, navodeći kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke ima mogućnost proglašenja neradnog dana, te da će sukladno procjeni i svim informacijama o vremenu i načinu provođenja izbora, pravovremeno donijeti i odluku o istome.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić dopunio je odgovor o Uredbi o jedinstvenom Pravilniku o prijemu vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako će se spomenuta Uredba primjenjivati na području cijele Županije Zapadnohercegovačke, uključujući gradove i općine.

Zastupnik Vedran Kožul postavio je upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću za pružanje informacija o stanju u kojem se nalazi Županija Zapadnohercegovačka po pitanju epidemije morbila, te postoji li povećani broj zaraženih? Zastupnik je također postavio upit o postotku procijepljenosti djece obveznim cjepivima na području Županije Zapadnohercegovačke te da li nadležne službe poduzimanju određene mjere kako bi se isti postotak i povećao?

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivana Jelčića na upit postavljen u vezi s izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je naveo kako je ranije podnosio inicijative za izmjenom spomenutog Poslovnika, ali da nema informacije o tome da su iste razmatrane na Kolegiju Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivana Jelčića o uvođenju video prijenosa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako su tehničke prepreke za uvođenje video snimanja lako premostive.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića o provođenju javnog natječaja za dodjelu sistematskih liječničkih pregleda djelatnika u školstvu na području Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako natječaj nije dodijeljen javnim nego privatnim ustanovama, te da će postojeće nepravilnosti prijaviti kod za to nadležnih institucija.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića o 17.travnju kao neradnom danu, naglašavajući da ga je zanimao njegov stav o tome da li bi 16. ili 17. travanja trebali biti proglašeni kao neradni dan/i u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na repliku zastupnika Tomislava Bandića na odgovor po pitanju provođenja javnih natječaja za dodjelu liječničkih sistematskih pregleda djelatnika u obrazovanju Županije Zapadnohercegovačke određenim zdravstvenim ustanovama, navodeći kako su se na natječaj mogle prijaviti sve zdravstvene ustanove koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti, a koje ispunjavaju uvjete definirane samim natječajem. Predsjednik Vlade je naveo kako su se na isti prijavile određene zdravstvene ustanove, da je jedan lot dodijeljen javnoj zdravstvenoj ustanovi, dok su preostala tri lota dodijeljena privatnim zdravstvenim ustanovama, te da je cjelokupan proces javne nabave proveden sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine te pozitivnim pravnim propisima.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na repliku zastupnika Tomislava Bandića u vezi s odgovorom na postavljeno pitanje o 17. travnju kao neradnom danu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako ima svoj osobni stav vezan za prethodno navedeno, ali da će Vlada Županije Zapadnohercegovačke kao kolektivno tijelo uzeti u obzir sve elemente, te donijeti odluku koja će u tom slučaju biti javno i pravovremeno objavljena, vodeći pri tome računa o interesima građana i gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nakon javljanja zastupnika Tomislava Bandića za repliku konstatirao kako isti prema Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ima pravo na 2 replike i 2 pitanja, s tim da je iskorišteno i više od dopuštenog.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića o dodjeli natječaja za provedbu liječničkih sistematskih pregleda djelatnika u školstvu Županije Zapadnohercegovačke određenim privatnim zdravstvenim ustanovama, navodeći kako u istima rade djelatnici koji su također zaposleni i u javnim zdravstvenim ustanovama.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića o osobnom stavu po pitanju 17. travnja kao neradnom danu u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Zastupnik je naveo kako moguće određivanje navedenog datuma kao neradnog dana zaposlenih u javnom sektoru, predstavlja diskriminaciju ljudi zaposlenih u privatnom sektoru.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na repliku zastupnika Tomislava Bandića navodeći kako ovom prilikom ne želi iznositi svoj osobni stav po onim pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te da će ista donijeti svoju odluku o mogućnosti proglašavanja 17. travnja kao neradnog dana na području Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Vlade je naveo kako će se pri tome uvažiti sve potrebe i obaveze privatnog sektora, vodeći računa da sve zainteresirane osobe imaju pravo sudjelovanja u izborima za Sabor Republike Hrvatske.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je mogućnost izmjene Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke smatrajući da je isti sazreo za promjenu, te bi bilo dobro da inicijativa o izmjeni i dopuni istoga bude podnesena na Kolegiju Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je Izvješća pojedinih javnih ustanova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako je Skupština Županije Zapadnohercegovačke jedina koja ne razmatra navedena Izvješća, navodeći primjer dobre prakse ostalih Skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da bi sukladno navedenom u što skorijem roku trebalo poraditi na Zakonu koji će isto i omogućiti.

Zastupnik Zvonko Jurišić podnio je inicijativu Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za izmjenom i dopunom Zakona o državnim službenicima u tijelima državne uprave s posebnim osvrtom na članak 58. točka e), koja se odnosi na prestanaka radnog odnosa državnih službenika. Zastupnik je naveo primjer pravomoćnih sudskih presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu kojim su policijski službenik i jedan državni službenik osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci. Zastupnik je naveo kako su osuđenim osobama prestali radni odnosi, jer postojeći Zakon o policijskim službenicima i Zakon o državnim službenicima u tijelima državne uprave propisuju da u slučaju osude ili odsutnosti u trajanju od 6 mjeseci i više, prestaje radni odnos. Zastupnik je naveo kako postojeća zakonska rješenja predstavljaju diskriminaciju prema navedenim osobama, uzimajući u obzir i tešku obiteljsku situaciju.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o broju zaposlenih osoba u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Zastupnik je naveo kako se prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u Županiji Zapadnohercegovačkoj zaposlilo 807 osoba više u odnosu na 2022. godinu, dok je prema podacima Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke broj nezaposlenih osoba na dan 31.10.2023. godine bio manji za 355 osoba. Zastupnik je naveo kako su navedene informacije iz medija, te iste ne moraju biti točne, ali da su izdvajanja u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke na ime novčanih naknada za nezaposlene u posljednjih nekoliko godina ista ili približno slična, te ista ne prate postojeće promjene u broju zaposlenih/nezaposlenih. Zastupnik je postavio upit Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke da dostavi podatke o točnom broju nezaposlenih osoba u 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godini?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke o dostavi podataka o najvećih 50 financijskih primanja u prva tri mjeseca 2024. godine iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, od kojih se 20 odnosi na primanja zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, 20 na Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke te 10 na primanja iz ostalih institucija Županije Zapadnohercegovačke? Zastupnik je naveo kako pod ovim podrazumijeva sva isplaćena primanja uključujući redovni i prekovremeni rad, dežurstva, rad u komisijama/povjerenstvima, naknade za topli obrok, prijevoz, odvojeni život, tražeći dostavljanje podataka za svaki mjesec pojedinačno, te ukupne tromjesečne podatke?

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je kako će zatražiti sastanak s ministricom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijelom Perić po pitanju zapošljavanja u Glazbenoj školi u Posušju, gdje se radni odnosi zasnivaju u rujnu, prekidaju u prosincu, te opet zasnivaju u siječnju. Zastupnik Zvonko Jurišić je potom pročitao upit ravnatelja Glazbene škole u Posušju Ljube Begića, upućen njemu kao zastupniku u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nakon javljanja zastupnika Tomislava Bandića za ispravak netočnog navoda konstatirao kako je zastupnik iscrpio sve mogućnosti za javljanja po Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je pauzu u trajanju od 15 minuta.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nakon pauze od 15 minuta konstatirao da se 14. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nastavlja, te je riječ dao zastupniku Tomislavu Bandiću.

Zastupnik Tomislav Bandić je prema članku 68. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke zatražio ispravak netočnog navoda. Zastupnik je naveo kako je predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke u jednom od svojih odgovora naveo kako će se troškovi i izdaci u slučaju proglašavanja 17. travnja kao neradnog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj refundirati poslodavcima, navodeći kako je u svojem govoru prvenstveno govorio o ljudima koji su zaposleni u privatnom sektoru, a ne o samim poslodavcima.

Zastupnik Tomislav Bandić je pohvalio inicijativu zastupnika Miroslava Mitrovića sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić upozorio je zastupnika Tomislava Bandića na pridržavanje zbog javljanja za ispravka netočnog navoda.

Zastupnik Zvonko Jurišić ispravio je izlaganje zastupnika Tomislava Bandića o Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako zastupnici s profesionalnim mandatom u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke primaju mjesečni iznos veći od 2.800,00 KM, dok ostali zastupnici koji nemaju profesionalni mandat primaju paušalnu naknadu u iznosu od 531,30 KM.

Zastupnik Ivan Damjanović pozvao je na dignitet zastupnika i Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pozivajući i na poštivanje Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je naveo kako Poslovnik dopušta zastupnicima izlaganje u sklopu one kategorije za koju su se javili te im se to ne smije uskraćivati, ali da se kroz eventualno skraćivanje vremena izlaganja, rasprava može ograničiti kako ista ne bi predugo trajala.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je zastupniku Zvonki Jurišiću, potvrđujući kako je u svojem izlaganju spominjao i nepotizam, te kako je tom prilikom govorio o mjesečnim novčanim iznosima koji primaju zastupnici s profesionalnim mandatima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, ne ulazeći u paušalne iznose koji primaju zastupnici bez profesionalnog mandata.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na upit zastupnika Vedrana Kožula u vezi s procijepljenosti na području Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je to jedno od ključnih pitanja o kojima se brine Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je naveo kako je zadnja proglašena epidemija na području Sarajeva bila epidemija pertusisa, te da na području Županije Zapadnohercegovačke stanje nije zabrinjavajuće, ali da je procijepljenost nakon epidemije korona virusom i dalje u padu. Ministar je naveo kako je u tu svrhu ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke te Domova zdravlja na području Županije Zapadnohercegovačke formirano Povjerenstvo čiji će zadatak biti evaluacija stanja u putu cijepljenja, te otklanjanje eventualnih nedostataka. Ministar je naveo kako se pacijenti kako u našoj, tako i u ostalim Županijama na području Federacije Bosne i Hercegovine slabo odazivaju na pozive za cijepljenje, te kako će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke poduzeti sve mjere kako bi na pravi način informiralo stanovništvo Županije Zapadnohercegovačke o potrebi cijepljenja protiv određenih bolesti.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovorio je na inicijativu zastupnika Zvonke Jurišića u vezi izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je formirana radna skupina za izradu nacrta novog zakona kojim će biti objedinjeni postojeći Zakon o državnim službenicima te Zakon o namještenicima u tijelima državne službe. Ministar je naveo kako će u novi Zakon biti uvrštene i neke izmjene u smislu promjene odredbi o prestanku radnog odnosa u vezi s povredama iz službene dužnosti koje predstavljaju obilježja kaznenih djela.

Zastupnica Antonija Banožić pohvalila je inicijativu zastupnika Tomislava Bandića o uvođenju video prijenosa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako bi se na taj način javnost mogla bolje upoznati sa radom Skupštine, što bi i povećalo transparentnost rada Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnica Antonija Banožić postavila je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću o plaćama u Županiji Zapadnohercegovačkoj te neusklađenosti iste s rastom i razvijenošću koju posljednjih godina ostvaruje Županija Zapadnohercegovačka? Zastupnica je navela kako je Županija Zapadnohercegovačke po indeksu razvijenosti već tri godine za redom druga u Federaciji Bosne i Hercegovine, naglašavajući rast u industrijskom sektoru te rast izvoza, ali da isto ne prate i plaće, koje su po informacija Državnog zavoda za statistiku među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastupnica je postavila upit kada se i kojim aktivnostima planira usklađivanje visine plaća u Županiji Zapadnohercegovačkoj s njezinom razvijenošću?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnice Antonije Banožić o usklađivanju visina plaća u Županiji Zapadnohercegovačkoj s njezinom razvijenošću, navodeći kako se sve iznesene informacije od strane zastupnice odnosi na privatni sektor. Predsjednik Vlade je naglasio kako plaće javnog sektora ovise o Proračunu Županije Zapadnohercegovačke koji je usvojen na 13. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, od kojeg 80 % otpada na plaće zaposlenih u javnom sektoru, naknade te različita socijalna davanja, te da se radi o jednom od najvećih Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade je istaknuo kako Županija Zapadnohercegovačka dobar dio Proračuna izdvaja i za različita socijalna davanja kao što su: naknade za treće dijete u obitelji, sudjelovanje u besplatnom prijevozu učenika osnovnih i srednjih škola, osiguravanje besplatnih udžbenika za osnovne škole, itd. Predsjednik Vlade je naveo kako su u tijeku pregovori sa Sindikatima osnovnih i srednjih škola po pitanju povećanja plaća, a da su također u najavi i pregovori sa Sindikatima policijskih službenika i namještenika. Predsjednik Vlade je naveo kako su u samim pregovorima ponuđena realna rješenja sukladna postojećim mogućnostima koje pruža usvojeni Proračun Županije Zapadnohercegovačke, a da je sami nesrazmjer u plaćama privatnog i javnog sektora rezultat postojeće nepravedne raspodjele prihoda iz PDV-a. Također je naveo kako privatni sektor na području Županije Zapadnohercegovačke sudjeluje u punjenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 31 %, te će Vlada Županije Zapadnohercegovačke podržati svaku inicijativu za poboljšavanje uvjeta rada te poslovnog okruženja gospodarstvenika na području Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Vlade je naglasio kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke u pregovorima s privatnim poslodavcima o povećanju plaća zaposlenih, koje su među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a da su plaće javnog sektora definirane Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, te je njihovo povećanje u tom smislu i ograničeno. Također je naglašeno kako bi se u budućnosti kroz pravedniju raspodjelu javnih prihoda iz PDV-a, uvođenjem fiskalne discipline na razini Županije Zapadnohercegovačke i jačanjem prihoda iz direktnih i indirektnih poreza, mogla stvoriti mogućnost za veći Proračun a samim time i povećanje plaća javnog sektora.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio 2. točku Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o prostornom uređenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o prostornom uređenju.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o prostornom uređenju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića, da obrazloži Prijedlog Zakona o prostornom uređenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić obrazložio je Prijedlog Zakona o prostornom uređenju navodeći kako se radi o jednom od ključnih propisa za reguliranje gospodarskog razvoja Županije Zapadnohercegovačke, koji uređuje oblast projektiranja, sustav prostornog uređenja, načela za plansko uređenje prostora, ustroj sustava prostornog uređenja, dokumente prostornog uređenja, njihov sadržaj, način izrade, donošenje i provođenje dokumenata prostornog uređenja te nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Zakona. Ministar je naveo kako su u izradi navedenog Zakona sudjelovali predstavnici svih lokalnih jedinica s područja Županije Zapadnohercegovačke te predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke. Razlog donošenja ovog Zakona bila je potreba za unapređenjem postojećeg Zakona kroz detaljnije reguliranje pojedinih oblasti te otklanjanje nejasnoća u njegovoj primjeni. Ministar je posebno naglasio osiguravanje kvalitetnijeg i efikasnijeg reguliranja određenih pitanja kao što su: oblasti vezane za postupke legalizacije, kretanje osoba s umanjenim tjelesnim sposobnostima, oblasti energetske učinkovitosti, Zavod za prostorno planiranje jedinstvenog informacijskog sustava, postupak izrade dokumenata prostornog uređenja i uvjeta za nositelje izrade istih. Ministar je naglasio kako su ovaj Zakon, a potom i Zakon o građenju temelji i za donošenje Zakona o legalizaciji, te kako će isti između ostalog regulirati i pitanja otklanjanja arhitektonskih barijera za osobe s umanjenim tjelesnim sposobnostima. Također je naglašeno kako je ovaj Zakon temelj i za donošenje novog prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke, koji će pomoći u definiranju strateških politika na dobrobit svih stanovnika Županije Zapadnohercegovačke, te je najavio skoro pokretanje procedura za isto.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 3. točci Dnevnog reda a za riječ se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je Amandman na Prijedlog Zakona o prostornom uređenju, a u vezi s izmjenom članka 17. stavak 2., slovo a), na način da se u istome dodaju riječi: "i druge površine".

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću o tome zašto u Prijedlogu ovoga Zakona nisu definirani slučajevi nepoštivanja prostornih planova od strane općina, gradova ili županije?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o slučajevima nepoštivanja prostornih planova od strane općina, gradova ili županije, navodeći kako Županije Zapadnohercegovačka donosi prostorni plan višeg reda, a da detaljne prostorne planove donose lokalne jedinice. Ministar je također naveo kako na području Županije Zapadnohercegovačke Općina Posušje nema svoj detaljni prostorni plan, dok ih ostale lokalne jedinice imaju, a da bi se nakon izglasavanja spomenutog Zakona riješio i problem detaljnih prostornih planova.

Zastupnik Ivica Pavković postavio je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću o tome da li je Prijedlog zakona o prostornom uređenju usuglašen s predstavnicima lokalnih jedinica na području Županije Zapadnohercegovačke?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnika Ivice Pavkovića, navodeći kako su Prijedlozi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju usuglašeni s predstavnicima lokalnih jedinica na području Županije Zapadnohercegovačke, te su predstavnici lokalnih jedinica bili i članovi Povjerenstva za izradu spomenutih Zakona. Ministar je naveo kako će se u slučaju postojanja odredbi koje određene stvari ne definiraju na pravi način ići u izmjene i dopune Zakona, ali da je po ovom pitanju bitno postaviti temelj na kojem će se graditi svi budući zakonski okviri.

Zastupnica Marija Lovrić pohvalila je donošenje Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju naglašavajući kako je i sama kao zastupnica u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke ranije podnosila inicijative, a posebno one koje su se odnosile na uklanjanje arhitektonskih barijera kako bi osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima imali lakši pristup svim institucijama. Zastupnica je istaknula zadovoljstvo što su se mnogi prijedlozi iz javne rasprave, koja je provedena 2020. godine uvrstili u spomenute Zakone.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građenju ističući zadovoljstvo donošenjem istih, te je pohvalio rad ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića, te cjelokupnog Ministarstva. Zastupnik je naglasio kako se radi o bitnim Zakonima za razvoj same Županije, koji predstavljaju temelj za rješavanje brojnih pitanja od kojih je jedno i legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 3. točci Dnevnog reda, te je konstatirao pauzu u trajanju od 10 minuta kako bi se Vlada Županije Zapadnohercegovačke očitovala o Amandmanu na Prijedlog Zakona o prostornom uređenju podnesenom od strane zastupnika Tomislava Bandića.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je nastavak sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pozivajući ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića da obrazloži odluku Vlade po pitanju podnesenog Amandmana na Prijedlog Zakona o prostornom uređenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić naveo je kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke prihvatila Amandman zastupnika Tomislava Bandića podnesen na Prijedlog Zakona o prostornom uređenju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić potom je Prijedlog Zakona o prostornom uređenju dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o prostornom uređenju

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona građenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona građenju.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona građenju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića da obrazloži Prijedlog zakona o građenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić obrazložio je Prijedlog Zakona o građenju navodeći kako se radi o jednom od ključnih propisa za reguliranje gospodarskog razvoja Županije Zapadnohercegovačke, a kojim se uređuje i definira sljedeće: tehnička i druga svojstva koja moraju ispunjavati građevine na području Županije Zapadnohercegovačke, sudionici u građenju, temeljni uvjeti i zahtjevi za građevinu, izrada tehničke dokumentacije, postupak izdavanja građevne dozvole, odnosi na gradilištu, postupak izdavanja uporabne dozvole, uporaba i održavanje građevine, uklanjanje građevine, nadzori i sankcije zbog nepridržavanja odredbi ovoga Zakona te druga pitanja koja su važna po pitanju građenja na području Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je naveo kako su u izradi navedenog Zakona sudjelovali predstavnici svih lokalnih jedinica s područja Županije Zapadnohercegovačke te predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke. Razlog donošenja ovog Zakona bila je potreba za unapređenjem postojećeg Zakona o građenju kroz detaljnije reguliranje pojedinih oblasti te otklanjanje nejasnoća u njegovoj primjeni. Ministar je posebno naglasio osiguravanje kvalitetnijeg i efikasnijeg reguliranja određenih pitanja kao što su: oblasti vezane za postupke izdavanja uporabnih i građevnih dozvola, nadležnosti tijela za iste, legalizacije građevina, sudionike u građenju, uspostavljanje inžinjerske komore, tehničku dokumentaciju, kretanje osoba s umanjenim tjelesnim sposobnostima, oblasti energetske učinkovitosti, itd. Također je naglašeno kako je ovim zakonom posebno olakšana situacija vezana za poljoprivrednike a koje će im olakšati građenje na samim zemljištima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 4. točci Dnevnog reda a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je Amandman na Prijedlog Zakona o građenju u smislu izmjene članka 9., stavak 2, na način da se rok za građevine javne i poslovne namjene s 5 godina smanji na 2 godine.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je Amandman na Prijedlog Zakona o građenju u smislu izmjene članka 48., stavak 5, na način da se suglasnosti, mišljenja i akti izdaju u roku 15, a ne 30 dana, kako je navedeno u postojećem Prijedlogu Zakona.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je Amandman na Prijedlog Zakona o građenju u smislu izmjene članka 50, stavak 2, na način da se rok za izdavanje građevne dozvole s 30 dana smanji na 15 dana.

Zastupnik Tomislav Bandić naveo je kako je razlog podnošenja ovih Amandmana dovoljna kompetentnost i sposobnost kadra da udovolje podnesenim zahtjevima i u kraćim rokovima. Zastupnik je također pohvalio rad ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića kao i kompletnog Ministarstva. Također je uputio apel Vladi Županije Zapadnohercegovačke za subvencioniranjem energetske obnove građevina čiji su vlasnici oni građani koji nisu u mogućnosti sami financirati sve troškove energetske obnove sukladno odredbama navedenim u postojećem prijedlogu Zakona o građenju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 3. točci Dnevnog reda te je konstatirao pauzu u trajanju od 10 minuta kako bi se Vlada Županije Zapadnohercegovačke očitovala o Amandmanima na Prijedlog Zakona o građenju podnesenim od strane zastupnika Tomislava Bandića.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je nastavak sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pozivajući ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića da obrazloži odluku Vlade po pitanju podnesenih Amandmana na Prijedlog Zakona o građenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila 1. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića o izmjeni članka 9. stavak 2, ističući kako je rok od 5 godina potreban za uspješno rješavanje problematike uklanjanja arhitektonskih barijera.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić naveo je kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke prihvatila 2. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića o izmjeni članka 48. stavak 5, ističući kako je novi predloženi rok od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva dovoljan za obradu svih zahtjeva i izdavanje pratećih akata.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić naveo je kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke prihvatila 3. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića o izmjeni članka 50. stavak 2, ističući kako je novi predloženi rok od 15 dana od dana zaprimanja urednih zahtjeva dovoljan za obradu svih zahtjeva i izdavanje pratećih akata.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dao je na glasovanje 1. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića na Prijedlog Zakona o građenju.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić, Zrinko Čuvalo.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević.

Ukupno: Za: 2 protiv: 18 suzdržani: 3 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dao je na glasovanje 2. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića na Prijedlog Zakona o građenju.

Rezultati glasovanja:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dao je na glasovanje 3. Amandman podnesen od strane zastupnika Tomislava Bandića na Prijedlog Zakona o građenju.

Rezultati glasovanja:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dao je na glasovanje Prijedlog Zakona o građenju uz 2 Amandmana usvojena od strane Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Rezultati glasovanja:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je potom dao riječ zastupniku Tomislavu Bandiću u vezi javljanja za repliku na 1. Amandman podnesen na Prijedlog Zakona o građenju.

Zastupnik Tomislav Bandić se zahvalio za usvajanje Amandmana podnesenih na Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i Prijedlog Zakona o građenju, te je u vezi s 1. Amandmanom podnesenim na Prijedlog Zakona o građenju pozvao Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za apeliranje institucijama koje nemaju kvalitetan pristup za osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, da što prije krenu u procese realizacije uklanjanja postojećih arhitektonskih barijera.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić potom je dao riječ predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako je prilikom odgovaranja na upit o početku rada Gimnazije Široki Brijeg, krivo naved period početka rada, naglašavajući kako se početak rada u novoobnovljenim prostorijama očekuje školske 2025/2026 godine.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslava Lasića da obrazloži Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak).

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić obrazložio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak) navodeći kako postojeći Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom predviđa dva kruga javnog nadmetanja, te da se ovim izmjenama i dopunama uvodi i treći krug javnog nadmetanja za cijenu ne nižu od 70 %. Ukoliko taj krug nadmetanja ne bi bio uspješan, izmjenama i dopunama se predviđa i četvrti krug nadmetanja koji ne bi bio javan, ali za cijenu nižu od 70 %, o čemu odlučuje Vlada Županije Zapadnohercegovačke. Također se unosi i novina u svrhu smanjenja troškova nastalih primjenom postojećeg Zakona na način da se tekst javnog natječaja više neće objavljivati u dnevnom tisku nego na službenim stranicama Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Postojeći Zakon se nadopunjuje i novim člankom 33. a) koji bi trebao doprinijeti tome da se postupak oduzimanja nezakonito stečene imovine kaznenim djelom učini transparentnijim.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 5. točci Dnevnog reda a za istu se javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić komentirao je kako ove izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ne može podržati, jer ne postoji objektivno objašnjenje zašto se izmjene i dopune donose u skraćenom postupku, a ne redovnom, o čemu je i ranije upućivao kritike.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 5. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak) dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ( skraćeni postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić, Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislava Pejića da obrazloži Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić obrazložio je Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine navodeći kako je ovakav Prednacrt zakona u predloženom tekstu suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine kršeći ga u člancima 5. i 12.. Ministar je također naveo kako smatra da ovakav Prednacrt Zakona narušava dosadašnju ustavnom utemeljenu praksu kod izbora i sastava Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, da oduzima županijama ustavne nadležnosti te doprinosi nezakonitoj centralizaciji federalne vlasti. Ministar smatra da ovakav Zakon neće doprinijeti poboljšanju standarda umirovljenika u Bosni i Hercegovini, pojašnjavajući kako prema ovakvom prednacrtu zakona županijske Vlade više neće birati članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, nego će to činiti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 6. točci Dnevnog reda za koju se prvi javio zastupnik Ivica Pavković.

Zastupnik Ivica Pavković komentirao je Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine navodeći kako se radi o udaru na Županiju Zapadnohercegovačku i Hrvatski narod u vidu oduzimanja ustavom osiguranih ovlasti u onim oblastima gdje je nadležnost podijeljena između Federacije Bosne i Hercegovine i Županija. Zastupnik je pohvalio prepoznavanje ovakvih pokušaja oduzimanja ovlasti i predloženu Odluku o očitovanju, upozoravajući na prethodne slične i učestale pokušaje.

Zastupnik Tomislav Bandić pohvalio je Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine te rad Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, naglašavajući kako će Vlada Županije Zapadnohercegovačke i ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke u ovakvim i sličnim situacijama imati njegovu podršku.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 6. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića, da obrazloži Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović obrazložio je Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići navodeći kako se radi o Odluci koju je potrebno donijeti radi izgradnje poligona, skladišta i operativnog centra civilne zaštite radi stvaranja uvjeta za uvježbavanje struktura civilne zaštite te za smještaj opreme civilne zaštite i službi za zaštitu i spašavanje te komunikaciju i povezivanje s općinskim i gradskim operativnim centrima kao i sa operativno komunikacijskim centrom 112.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 7. točci Dnevnog reda a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit u vezi s priloženom Odlukom o prodaji koja glasi na Upravu civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke a ne na samu Županiju Zapadnohercegovačku koja je stvarni vlasnik nekretnine, te da bi istu trebalo i ispraviti?

Pomoćnik ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu Zoran Polunić odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić navodeći kako je u prvotnoj Odluci o prodaji kao vlasnik nekretnine bila navedena Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, ali da je ista nakon pribavljanja mišljenja ispravljena na način da je kao vlasnik nekretnine navedena Županija Zapadnohercegovačka.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 7. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „ tekuće prijenose za političke stranke“

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu Tekuće prijenose za političke stranke“.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obrazložio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekuće prijenose za političke stranke“ navodeći kako ista u svojem sadržaju nije mijenjana u odnosu na ranije godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 8. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić naglasio je kako prilikom glasovanja neće podržati Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekuće prijenose za političke stranke“, ističući kako se slaže samo s preambulom te člankom 1. iste. Zastupnik je citirao članke 2., 3. i 4. ove Odluke te dao svoj prijedlog izmjene i dopune istih.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić naveo je kako je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekuće prijenose za političke stranke“ sačinjen na ovaj način upravo zbog idućih točaka koje su na Dnevnom reda 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te kako je u svojem sadržaju Odluka korektna.

Zastupnik Tomislav Bandić naglasio je kako se ne slaže sa stavom zastupnika Zvonke Jurišića, te da Odluka o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekuće prijenose za političke stranke“ treba zadržati postojeću formu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 8. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekuće prijenose za političke stranke“ dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „ tekuće prijenose za političke stranke“

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 4 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obrazložio je Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti navodeći kako se radi o Odluci koja se u svojem sadržaju nije mijenjala u odnosu na Odluke iz prošlih godina.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 9. točci Dnevnog reda, a za istu se javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivanu Jelčiću o mogućnosti navođenja dodijeljenih sredstava od strane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u sklopu Izvješća o radu, koja Skupština Županije Zapadnohercegovačke podnosi svake godine?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o mogućnosti navođenja dodijeljenih sredstava od strane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u sklopu Izvješća o radu, koja Skupština Županije Zapadnohercegovačke podnosi svake godine, ističući kako su svi oni kojima su sredstva i dodijeljena u obvezi dostavljanja izvješća o utrošku istih, te su samim time podložna reviziji.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o 9. točci Dnevnog reda, te je prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanje Mariju Lovrić da obrazloži Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanja Marija Lovrić obrazložila je kako je nakon zaprimanja dopisa određenih zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te upućivanjem istih na stranačka tijela donesen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, kojim se zastupnici Zdravko Herceg, Ante Pavlović i Željko Dragićević proglašavaju kao neovisni zastupnici.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 10. točci Dnevnog reda a za istu se prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić je naveo kako je neovisan zastupnik onaj koji je izišao na izbore kao neovisan zastupnik ili u sklopu liste neovisnih zastupnika, a da izlaskom iz stranke isti postaje samostalan, a ne neovisan, citirajući odredbe članka 1.9. Izbornog zakona.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića ističući kako se ne slaže s navodima istoga.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 10. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Suzdržani: Zdravko Herceg, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 1 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obrazložio je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu navodeći kako je u 2023. godini održano 10. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sa ukupno 100 točaka Dnevnog reda. Predsjednik je naveo kako su u Izvješću vidljive brojke o prijedlozima Zakona, Odlukama, prisegama, aktivnostima zastupnika, broju komentara, konstatacijama, prijedlozima te sastancima svih Povjerenstava.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 11. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu je i zatvorio te je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je županijskog pravobranitelja Matu Lončara da obrazloži Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar obrazložio je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu navodeći kako je u 2023. godini u radu bilo ukupno 795 predmeta, od kojih su najbitnijih parnični i ovršni postupci koji imaju utjecaja na sami Proračun Županije Zapadnohercegovačke. Ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih predmeta u kojima je Županija Zapadnohercegovačka bila tužena strana bila je 2.417.573,92 KM, te je izgubljen samo jedan predmet u iznosu od 1.000,00 KM. Ukupna vrijednost svih parničnih predmeta u kojima je Županija Zapadnohercegovačka bila tužena strana iznosila je 47.318.445,89 KM. Županijski pravobranitelj je naveo kako je u samom Izvješću navedeno 25 najznačajnijih postupaka koji su provedeni u 2023. godini, navodeći primjer tužbe koju je tvrtka LAGER d.o.o. podnijela protiv Županije Zapadnohercegovačke na ime naknade štete u iznosu od 44.448.288,30 KM, te da je postupak trenutno u tijeku na Općinskom sudu u Širokom Brijegu. Po pitanju predmeta u kojima je Županija Zapadnohercegovačka bila tužitelj navedeno je kako ih je bilo 4 te kako su svi dosuđeni u korist Županije Zapadnohercegovačke, a njihova ukupna vrijednost iznosi 78.203,75 KM. Broj parničnih predmeta je 20, a ukupna vrijednost spora je 703.831,52 KM, dok je ukupna brojka pravomoćno završenih predmeta 26. Pravobranitelj je naveo kako zbog Odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o zabrani raspolaganja imovinom, Županija Zapadnohercegovačka nije imala velikih rezultata po pitanju upisa nekretnina. Ukupan broj ovršnih postupaka protiv Županije Zapadnohercegovačke je 10, a njihova vrijednost je 184.056,92 KM.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 12. točci Dnevnog reda a za istu je javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić uputio je prijedlog ministru pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslavu Lasiću i predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću za organiziranjem sastanka s predstavnicima sudova s područja Županije Zapadnohercegovačke te županijskog pravobraniteljstva zbog ujednačavanja sudske prakse te po pitanju problema s isplatama naknada za provođenje određenih sudskih vještačenja.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit županijskom pravobranitelju Mati Lončaru u vezi s postupcima u kojima je Županija Zapadnohercegovačka bila tužitelj po pitanju dodjele koncesija, te tko su ostala tužena poduzeća osim tvrtke LAGER d.o.o.?

Zastupnik Zvonko Jurišić predložio je predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću pozivanje na sastanak predstavnika tvrtke LAGER d.o.o. kako bi se zbog neispunjavanja ugovornih obveza isti eventualno i raskinuo.

Zastupnik Zvonko Jurišić uputio je prijedlog predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću za izjednačavanjem zaposlenika županijskog pravobraniteljstva s ostalim državnim službenicima i namještenicima po pitanju plaća.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi s tužbama Županije Zapadnohercegovačke podnesenim protiv koncesionara, ističući kako su iste podnesene zbog neispunjavanja ugovornih obveza iz ugovora koji je sklopljen nakon uredno provedenog postupka javne nabave. Predsjednik Vlade je također naglasio kako se odredbe ugovora ne mogu mijenjati, da se isti može raskinuti i na zahtjev druge strane, a da će se u tom slučaju provesti novi postupak javne nabave, te da bi sve suprotno ovome predstavljalo kršenje postojećih pravnih propisa.

Zastupnik Ivan Damjanović podnio je sugestiju županijskom pravobraniteljstvu u smjeru jasnijeg sačinjavanja Mišljenja u vezi s promjenama prava vlasništva i pitanja uknjižbe nekretnina.

Zastupnik Zrinko Čuvalo postavio je upit županijskom pravobranitelju Mati Lončaru u vezi s mogućnošću uspjeha parničnog postupka u kojem tvrtka LAGER d.o.o. tuži Županiju Zapadnohercegovačku, koji je trenutno u tijek, a čija je vrijednost 44.448.288,30 KM?

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovorio je na upit zastupnika Zrinka Čuvala u vezi s mogućnošću uspjeha parničnog postupka u kojem tvrtka LAGER d.o.o. tuži Županiju Zapadnohercegovačku, čija je vrijednost 44.448.288,30 KM, navodeći kako je postupak u tijeku, da županijsko pravobraniteljstvo poduzima sve potrebne mjere te se nada kako će Sud donijeti Odluku u korist istoga.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovorio je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi s tuženim koncesionarima, navodeći kako se radi o sljedećim tvrtkama: Rudnici boksita Široki Brijeg d.o.o., Plava vječnost d.o.o. Široki Brijeg, Mabo d.o.o. Široki Brijeg, te da se isti postupci odnose na koncesije na zakup šumskog zemljišta i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena. Pravobranitelj je naveo kako su ugovori bili sklopljeni nakon uredno provedenih postupaka javne nabave, da su zbog neispunjavanja ugovornih obveza predloženi raskidi ugovora, te da suprotne strane na to nisu pristale, tražeći promjene odredbi ugovora, što predstavlja kršenje postojećih pravnih propisa.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovorio je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi s isplaćivanjem naknada za provođenje određenih vještačenja, navodeći kako je taj problem riješen ukidanjem depozitnih računa Sudova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 12. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu.

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1400 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^