Izvod iz zapisnika s 13. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica25.3.2024. 13:38:52

13. sjednica Skupštine održana je 28.12.2023. godine u Širokom Brijegu u kino dvorani "Borak", s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Antonija Banožić, Ivan Pušić, Milan Ševo.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, a potom je o istome otvorio i raspravu, za koju se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je prijedlog za izmjenu Dnevnog reda 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, na način da se s istog ukloni točka 6. - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak), te da se ista točka prolongira za neku od narednih sjednica. Zastupnik prednje navedeno temelji na članku 54. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te je mišljenja da bi se ovakav Zakon trebao izmijeniti i dopuniti u redovnom postupku, budući da se radi o jednom od najbitnijih Zakona za Županiju Zapadnohercegovačku.

Rezultati glasovanja: Tomislav Bandić - Zastupnik - Prijedlog

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je prijedlog za izmjenu Dnevnog reda 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, na način da se s istog ukloni točka 4. - Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak), te da se ista točka prolongira za neku od narednih sjednica. Zastupnik je naveo kako su uz ovakav Prijedlog Proračuna dostavljeni nepotpuni materijali, to jest da uz isti nedostaje obrazloženje na rashodovnoj strani Proračuna. Zastupnik je naveo kako je na ovakav način zastupnicima onemogućeno dovoljno upoznavanje s materijom Proračuna te im je onemogućena kvalitetna priprema Amandmana na ovakav Prijedlog Proračuna.

Rezultati glasovanja: Tomislav Bandić - Zastupnik - Prijedlog

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić podnio je prijedlog za izmjenu Dnevnog reda 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, na način da se s istog ukloni točka 5. - Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak), te da se ista točka prolongira za neku od narednih sjednica. Zastupnik zahtjeva uklanjanje ove točke Dnevnog reda, budući da je ista vezana za točku 4. Dnevnog reda - Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak), čije je uklanjanje već predloženo.

Rezultati glasovanja: Tomislav Bandić - Zastupnik - Prijedlog

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Zvonko Jurišić, Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 17 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je dao na glasovanje prijedloge izmjene Dnevnog reda 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke podnesene od strane zastupnika Tomislava Bandića.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako su svi prijedlozi za izmjenu Dnevnog reda podneseni od strane zastupnika Tomislava Bandića odbijeni većinom glasova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je potom na glasovanje dao predloženi Dnevni red.

Glasovanje o dnevnom redu:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Protiv: Tomislav Bandić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
3.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
4.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak),
5.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak),
6.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak),
7.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak),
8.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu,
9.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare,
10.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine,
11.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine,
12.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je primjedbu na Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja je tehničke prirode, te se ista odnosi na necjelovitost teksta Izvoda iz zapisnika prilikom ispisa istoga.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je primjedbu na Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke navodeći kako su prilikom izrade Zapisnika, u sklopu njezine inicijative u točci 2. Dnevnog reda, izostavljene riječi "u javnom sektoru". Zastupnica je mišljenja kako je ovakav Zapisnik nepotpun, te da će isti podržati uz navedenu dopunu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 1. točci Dnevnog reda, te je Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dao na glasovanje, uz konstataciju da se u isti unosi dopuna "u javnom sektoru", u skladu s opaskom zastupnice Marije Lovrić.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je primjedbu na Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica je navela kako je prilikom izrade Zapisnika u točci 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi samo napisano da je ista podržala inicijativu zastupnika Vedrana Kožula sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz zamolbu da se u isti unese, kako se radi o inicijativi koju je zastupnica podnosila na početku svojeg prvog mandata, na kako ista tada nije naišla na odobravanje.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je primjedbu na Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja je tehničke prirode, te se ista odnosi na necjelovitost teksta Izvoda iz zapisnika prilikom ispisa istoga.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, te je Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dao na glasovanje, uz konstataciju da se u isti unosi dopuna u skladu s opaskom zastupnice Marije Lovrić.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

3. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 3. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić zahvalila se ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić, na upućenim odgovorima na postavljena pitanja sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica je istaknula da je u odgovorima navedeno kako su u pripremi prijedlog Kulturne strategije te Zakon o zaštiti i korištenju kulturno - povijesne baštine Zapadnohercegovačke Županije, te kako nužnim smatra i stvaranje zakonskih okvira za isto. Sukladno prethodno navedenom, zastupnica je podnijela inicijativu za izradu Nacrta Zakona o kulturi Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnica Marija Lovrić podnijela je prijedlog za održavanje tematske sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u siječnju 2024. godine na temu Izmjene dokumenata iz oblasti zapošljavanja. Zastupnica je navela kako je svim zastupnicima na 12. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dostavljen dopis Centra za građansku suradnju iz Livna, u sklopu kojeg postoje brojne teme o kojima bi se trebalo raspraviti. Zastupnica je navela kako se radi o bitnim stavkama na koje je naglasak bio stavljen i prilikom posjete šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Zastupnica je predložila da bi na tematskoj sjednici trebali biti nazočni svi zastupnici kao i svi sudionici iz oblasti zapošljavanja, te da bi se nakon održavanja sjednice trebali donijeli i konkretni Zaključci, koji bi potom bili upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je pohvalu za službenu web stranicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ističući kako je ista detaljna i transparentna, uz sugestiju da se tekstovi inicijativa i prijedloga podnesenih od strane zastupnika objave u cijelosti, u onakvoj formi u kakvoj su predati Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Miroslav Mitrović podnio je prijedlog za uvođenje alimentacijskog fonda u Županiji Zapadnohercegovačkoj, dajući svoj prijedlog definicije samohrane majke, a koji bi bio da je to majka koja se skrbi za djecu i ne prima alimentaciju za djecu od njihova oca. Zastupnik je naveo kako su postojeća prava samohranih majki iz Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine pravo na zaštitu od prekomjernog rada i rada u nejednakom radnom vremenu do 6. godine, zajamčena novčana naknada za osnovne potrebe, pravo na stambenu skrb, prednosti pri upisu u dječji vrtić, pravo na socijalnu skrb i zaštitu, pravo na zdravstvenu skrb, pravo na obrazovanje, pravo na igre, hobije i sportske aktivnosti, ali da u istome nedostaju bolje i točne sugestije, te bi za svaku od navedenih točaka mogao dati svoj prijedlog, ističući kako će se ovim putem detaljnije osvrnuti samo na pravo na zdravstveno osiguranje. Zastupnik je predložio da se u Županiji Zapadnohercegovačkoj uvede obvezno zdravstveno osiguranje, da se omogući besplatni zdravstveni pregled majke i djeteta u prvoj godini života djeteta, da se uvede obavezan dolazak patronažnih medicinskih sestara za pomoć samohranim majkama u prvih deset dana nakon poroda, da se uvede pedijatrijski, ortopedski i oftamološki pregled djeteta, te da se uvede obvezni i besplatni godišnji pregled ultrazvuka dojki, mamografija i papa test. Zastupnik je naveo kako bi se osnivanjem alimentacijskog fonda na razini Županije Zapadnohercegovačke ostvarili interesi samohranih majki i djece, a bitan preduvjet za to je ispunjavanje naprijed navedenih prava. Zastupnik je naveo kako bi osnivanje alimentacijskog fonda imalo presudnu ulogu u ostvarivanju sretnog djetinjstva te bi se iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke trebali pronaći načini nadoknade alimentacijskih sredstava od roditelja koji nisu u mogućnosti plaćanja ili ne htijenja istoga, do pravomoćne sudske presude. Zastupnik je naveo kako bi osnivanje alimentacijskog fonda osiguralo socijalnu sigurnost djece nakon razvoda braka roditelja, jer na području Bosne i Hercegovine postoji sve veći broj samohranih majki, koje Obitelji zakon Federacije Bosne i Hercegovine ne prepoznaje kao ranjivu kategoriju. Zastupnik je dao prijedlog i za obraćanje Ombudsmanu za ljudska prava na području Županije Zapadnohercegovačke za točnu statistiku jednoroditeljskih obitelji na području Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je mišljenja da bi uvođenje besplatnog zdravstvenog osiguranja za sve žitelje Županije Zapadnohercegovačke oslobodilo prostor za pravilan rad područnih Centara za zapošljavanje, čime bi se omogućilo da se isti isključivo bave traženjem posla za nezaposlene, skrbe oko natječaja za zapošljavanje, obavješćuju nezaposlene te vode evidencije javljanja i preuzimanja ponuđenih poslova sukladno njihovoj izobrazbi, smatrajući kako se 80% onih koji se javljaju na Zavod za zapošljavanje, javljaju zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu skrb.

Zastupnik Tomislav Bandić pozdravio je prijedlog zastupnika Miroslava Mitrovića, ističući kako je i jedan od njegovih Amandmanskih prijedloga na Proračun Županije Zapadnohercegovačke na tome tragu.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Dariu Sesaru, o izgradnji farme u Posušju, apelima mještana, njegovom stavu o tome, dozvolama za izgradnju, te o provođenju javne rasprave povodom izgradnje iste?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić o točnosti informacija o sumnjivim zapošljavanjima u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, postojanju utemeljenja za iste, te fazi u kojoj se nalazi istraga?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Mladenu Bebeku o provođenju istrage i radu kriminalističke policije povodom navodnih sumnjivih zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslavu Lasiću o procesu istrage nepropisnog ispostavljanja faktura Zavodu za zdravstveno osiguranje u suradnji s liječnikom iz Doma zdravlja Posušje?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivanu Jelčiću o uvođenju video snimanja sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, o čemu je i sam ranije podnosio inicijativu? Zastupnik je postavio upit zašto je njegova inicijativa odbijena, te ista nije ušla u skupštinsku proceduru?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću o načinu upravljanja otpadom u općinama Grude i Posušje, odnosno na koji način su te dvije općine odlučile upravljati otpadom, te što se poduzima po pitanju divljih deponije, uništavanja podzemnih voda i ima li Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke određeni strategijski pristup? Zastupnik se osvrnuo na postojeća rješenja smatrajući kako stanovništvo istima nije zadovoljno, te da ministar, ukoliko raspolaže informacijama, može dati usmeni odgovor, a da isti može uputiti i pismenim putem.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o inicijativi za uvođenje video prijenosa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je inicijativa prenesena Kolegiju Skupštine o čemu je isti i raspravljao. Predsjednik je naveo kako se dvorana u kojoj se inače održavaju sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke trenutno obnavlja, te da po završetku radova postoji mogućnost uvođenja video snimanja, ukoliko se Kolegij Skupštine složi s navedenim.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić odgovorila je na upit zastupnika Tomislava Bandića o zapošljavanju u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, navodeći kako Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke ne raspolaže nikakvim dodatnim informacijama osim onih iz medija. Ministrica je navela kako se prijem djelatnika u školama odvija na način da odluku o istome donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja, te Ministarstvo nema informacije o osobnim podacima uposlenih. Ministrica je istaknula kako vjeruje da će sve moguće nezakonite radnje biti sankcionirane sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovorio je na pitanja zastupnika Tomislava Bandića vezano za farmu muznih krava u Posušju. Ministar je naveo kako se radi o farmi "Marina", jednoj od najvećih farmi muznih krava na području Županije Zapadnohercegovačke, a koja je prije nosila naziv "BGL", te kako prema njegovim saznanjima mjesna zajednica nema primjedbi na istu, nego se u ovom slučaju radi o skupini nezadovoljnih građana. Ministar je naveo kako ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke nema saznanja o dozvolama za izgradnju i rad same farme, te da bi odgovore na pitanja o dozvolama mogli dati Općina Posušje te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o divljim deponijama, navodeći kako je Ministarstvo prvi put u povijesti pokrenulo javni poziv za čišćenje divljih deponija. Ministar je naveo kako je u prošlom programu utroška sredstava osigurano oko 70.000,00 KM, te kako su sva sredstva trasirana prema mjesnim zajednicama i udrugama koje su se prijavile na natječaj. Ministar je istaknuo kako se nada da će u 2024. godini osigurati i dodatna sredstva kojima bi omogućila čišćenje i uklanjanje što više divljih deponija na području Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je naveo kako je Ministarstvo na svojim službenim stranicama napravilo kartu Županije Zapadnohercegovačke na kojoj su trasirana sva očišćena i neočišćena divlja odlagališta za koje Ministarstvo raspolaže informacijama, te je istaknuo da svi građani na spomenutoj karti imaju mogućnost označavanja onih divljih deponija za koje Ministarstvo ne raspolaže informacijama, kako bi iste kroz sustavni rad bile i sanirane.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića o sustavu gospodarenja otpadom, navodeći kako taj dio kompletne politike provode lokalne jedinice, te kako je Ministarstvo u posljednjih nekoliko mjeseci ostvarilo dosta kontakata po pitanju regionalne deponije u Korićini, da je po pitanju istoga održano više sastanaka, te da bi najbolje rješenje bilo dopuštanje da ista deponija postane i regionalna deponija. Ministar je naveo kako bi ova mogućnost značila i odvoženje kompletnog otpada s područja Županije Zapadnohercegovačke na spomenutu lokaciju.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovorio je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića na rad policije u vezi sa zapošljavanjem u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, navodeći kako su policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg po nalogu Tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke asistirali u radnjama izuzimanja dokumentacije po kaznenoj prijavi u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, da je postupak u tijeku, te da o istome ne može iznositi dodatne informacije.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovorio je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića o procesu istrage o nepropisnoj ispostavi faktura Zavodu za zdravstveno osiguranje u suradnji s liječnikom iz Doma zdravlja Posušje, navodeći kako je prema njegovom saznanju predmet upućen Tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke, koje poduzima sve potrebne radnje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te da ne bi htio komentirati predmete koji se nalaze u fazi istrage.

Zastupnica Marija Lovrić navela je kako je pitanje divljih deponija na području Županije Zapadnohercegovačke i sama više puta isticala kao jedan od problema na početku svoga prvog mandata kao zastupnice u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te je istaknula zadovoljstvo dosadašnjim poduzetim radnjama. Zastupnica je predložila sačinjavanje medijskog priopćenja, kako bi što više građana na području Županije Zapadnohercegovačke imalo pristup informacijama o detektiranju divljih deponija, što bi po njezinom mišljenju i ubrzalo njihovo saniranje.

Zastupnik Tomislav Bandić se zahvalio na svim odgovorima, osvrćući se na odgovor ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića. Zastupnik se složio sa zastupnicom Marijom Lovrić o potrebi veće medijske prezentaciji u vezi s mogućnošću prijavljivanja i detektiranja divljih deponija. Zastupnik je naglasio kako bi bilo dobro da se ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u svojem pismenom odgovoru posebno osvrne na pitanje pretovarnih stanica Općina Posušje i Grude, smatrajući da postojeća rješenja nisu dobra, te da postoji prostor za unaprjeđenje istih.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović odgovorila je na primjedbu zastupnika Tomislava Bandića u vezi s tehničkim poteškoćama prilikom ispisa Izvoda iz Zapisnika, navodeći kako se vjerojatno radi o postavkama računala s kojeg je isti i printan.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je 3. točku Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

4. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun većinom glasova je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke da obrazloži Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko obrazložila je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, navodeći kako ukupan Proračuna iznosi 156.239.881,00 KM, što je u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu veće u iznosu od 8.011.671,00 KM. Prihodovna strana rađena je u skladu s federalnim projekcijama, te su neporezni prihodi rađeni na temelju projekcija prikupljenih prihoda u posljednjih 11 mjeseci. Po pitanju tekućih potpora i grantova uvršten je grant u iznosu od 8.300.000,00 KM, uz mišljenje s rezervom Federalnog ministarstva financija, dok je planirano zaduženje 2.000.000,00 KM. Ukupan iznos rashoda je 156.239.881,00 KM, što znači da je Proračun uravnotežen. Iznos bruto plaća dodatno je povećan za iznos od 1.586.808,00 KM, a koje se između ostalog odnosi i na zapošljavanje nova 63 policajca. Naknade troškova uposlenih su dodatno uvećane te iznose 1.585.750,00 KM. Tekući prijenosi za sredstva unapređenja podizanja novih šuma dodatno su uvećana za 100.000,00 KM, dok tekući prijenosi gradovima/općinama za sufinanciranje prijevoza učenika ukupno iznose 1.500.000,00 KM. Programi kulture su uvećani za dodatnih 100.000,00 KM, te ukupno iznose 400.000,00 KM, dok tekući prijenosi za sport ukupno iznose 1.200.000,00 KM. Po pitanju tekućih prijenosa za branitelje, ista su dodatno uvećana za iznos od 300.000,00 KM, te ukupno iznose 1.400.000,00 KM, a koje uvećanje se odnosi na stambeno zbrinjavanje branitelja. Također su uvećanja i sredstva za egzistencijalne naknade braniteljima u iznosu od dodatnih 220.000,00 KM. Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu ukupno iznose 1.100.000,00 KM, dok su tekući prijenosi za potpore obiteljima s troje i više djece dodatno povećani za iznos od 150.000,00 KM te ukupno iznose 10.600.000,00 KM. Ministrica je navela kako su tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju dodatno uvećani za 199.000,00 KM, a odnose se na 18 novouposlenih asistenata u nastavi. Tekući prijenosi za Edukacijsko-rehabilitacijski centar Bučine u Ljubuškom i Udrugu Marija naša nada dodatno su povećani za iznose od po 15.000,00 KM, dok je u Proračun također i uvršten Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju Ivan Pavao 2., koji bi s radom trebao početi u 2024. godini. Tekući prijenosi za štićenike ukupno iznose 1.500.000,00 KM, dok tekući prijenosi za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga u Domovima zdravlja ukupno iznose 400.000,00 KM. Sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvitka iznose 2.500.000,00 KM, te su ista uvećana za dodatnih 300.000,00 KM. Tekući prijenosi za izvršenje sudskih presuda iznose 1.000.000,00 KM, dok tekući prijenosi gradovima i općinama ukupno iznose 2.500.000,00 KM. Po pitanju nabave opreme na poziciji Vlade planirana je kupnja 2 vatrogasna ljestve vozila, dok su na poziciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke osigurana sredstva u iznosu od 400.000,00 KM za nastavak opremanja škola informatičkom opremom. Za nabavu udžbenika osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM. Ministrica je navela kako u 2024. godini dospijeva kredit od Vlade Republike Koreje iz 2009. godine, koji je usklađivanjem tečajnih razlika dodatno uvećan za 2.000.000,00 KM, te isti ukupno iznosi 6.611.545,00 KM.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 4. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je primjedbu na usvajanje Proračuna Županije Zapadnohercegovačke po hitnom postupku, smatrajući kako se radi o jednom od najvažnijih dokumenata u ovoj godini, te kako bi se isti trebao usvajati po redovnom postupku. Zastupnik je naveo kako mu je kao Skupštinskom zastupniku onemogućena kvalitetna priprema za samu sjednicu, zbog nedostavljanja obrazloženja na rashodovnoj strani Proračuna. Također je istaknuo kako je u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke te na Odboru za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun, pokušao dobiti informacije u vezi Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, ali da u istome nije uspio.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je pohvalu na određene stavke Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, te je izrazio zadovoljstvo što su njegovi Amandmani na Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu usvojeni.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 1. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava za 100.000,00 KM namijenjenih za Agenciju za privatizaciju, te prenamjenu istih za Izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata u Županiji Zapadnohercegovačkoj, smatrajući kako bi se time ispunilo dano obećanje iz 2015. godine o prestanku rada navedene Agencije.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 2. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za Agenciju za privatizaciju, kako bi se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, prenamijenila za digitalizaciju školstva, te kako bi se kvalitetnije opremio dio učionica s ciljem realiziranja pilot projekta, koji bi se u budućnosti uveo u sve školske ustanove. Zastupnik je naveo kako je digitalizacija školstva i dio Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke, te smatra kako je nužno krenuti s istom, kako bi se ispunila obećanja dana od strane Predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke s početka mandata.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 3. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za Agenciju za privatizaciju, te prenamjenu istih za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije po uzoru na druge županije, sve u skladu s preporukama Europske Unije. Zastupnik je naveo kako se Županija Zapadnohercegovačka na nedavno održanom sastanku s predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini, obvezala pratiti trendove nametnute od strane drugih županija. Trenutni pokazatelji nevladinih organizacija kao i međunarodnih institucija govore kako je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja s iznimno visokom stopom korupcije, te nužnim smatra osnivanje jednog ovakvog ureda.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 4. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava Javne ustanove razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG u iznosu od 30.000,00 KM, te da se preusmjere u okviru iste ustanove za kvalitetniju realizaciju projekta poduzetničkog inkubatora, koji je već pokrenut i financiran od strane Europske unije. Navedena sredstva omogućila bi kvalitetnije informiranje potencijalnih poduzetnika kao i onih osoba koje su na samom početku poduzetničkog poduhvata. Zastupnik je također naveo kako su postojeći projekti kvalitetno osmišljeni, ali da je iste potrebno kvalitetnije realizirati u praksi.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 5. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za tekuće prijenose Agenciji za privatizaciju u iznosu od 30.000,00 KM te prenamjenu istih za digitalizaciju javne uprave, s ciljem olakšanja registracije obrta. Zastupnik je naveo kako ovakve mjere povlače i druge olakšice u vidu olakšica plaćanja taksi za registraciju, ali kako upravo iz tog razloga, za početak predlaže rješenje koje će biti informativnog karaktera, te koje će nakon ispunjavanja potrebnih uvjeta postati i funkcionalno, čime će se omogućiti brza i jednostavna online registracija obrta.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 6. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za političke stranke za 100.000,00 KM te prenamjenu istih za tekuće potpore samohranim roditeljima. Zastupnik je naveo kako su samohrani roditelji jedna od zanemarenih i najpogođenijih društvenih skupina, te kako bi se ovom prenamjenom sredstava istima osigurale jednokratne novčane potpore. Zastupnik je naveo kako bi se sredstva rasporedila proporcionalno broju djece koja su ostala bez jednog ili oba roditelja.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 7. Amandman kojim je predložio da se tekući prijenosi za političke stranke umanje za 50.000,00 KM, te da se ista sredstva prenamjene za sufinanciranje obrazovanja deficitarnih zanimanja, sukladno potrebama tržišta. Zastupnik je naveo kako se Županija Zapadnohercegovačka trenutno suočava s ogromnim odljevom mladog stanovništva, te nužnim smatra preventivno djelovanja u smislu strateškog planiranja obrazovanja mladih u skladu s potrebama tržišta rada. Zastupnik je mišljenja da bi se na ovaj način mladi motivirali za educiranje za zanimanja koja im jamče egzistenciju, čime bi se spriječio odljev stanovništva uzrokovan egzistencijalnim problemima.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 8. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za političke stranke u iznosu od 50.000,00 KM, te prenamjenu istih za digitalizaciju javne uprave, s ciljem omogućavanja online podizanje dokumenta, rješenja, odluka, itd. Zastupnik smatra kako bi se navedenim rješenjem objedinilo sve što trenutno predstavljaju Narodne novine, te kako bi se na jednom mjestu objavljivali svi natječaji, kao i izmjene zakonskih rješenja, odluke i drugi pravni akti vezani za funkcioniranje Županije Zapadnohercegovačke.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 9. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 50.000,00 KM za subvencije Startup projekata. Zastupnik je mišljenja kako Startup projekti u svojim počecima često iziskuju ogromna ulaganja, te da su poznati i po natjecateljskom duhu. Zastupnik smatra kako bi navedeni iznos ostao u okviru postojećeg financiranja, te kako bi se prenamjena izvršila isključivo određivanjem preciznog iznosa za subvencije, na način da bi se iznos od 50.000,00 KM preraspodijelio na 3 najbolja startup projekta temeljem kriterija koje prethodno usvoji Skupština Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je mišljenja kako bi se na ovaj način potakla konkurentnost i natjecateljski duh novih poduzetnika.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 10. Amandman kojim je predložio da se sredstva namijenjena za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 50.000,00 KM prenamjene za subvencioniranje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Zastupnik smatra kako ponuđeni prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke ne potiče osobe s invaliditetom na zapošljavanje. Zastupnik je mišljenja da bi ovakav vid pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom bio poticajan za obje skupine, a navedeni iznos bi se preraspodijelio u okviru postojećih financijskih rješenja s podračuna za financiranje subvencija.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 11. Amandman kojim je predložio da se sredstva namijenjena za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 100.000,00 KM prenamjene za financiranje opremanja tehnološkog parka. Zastupnik je predložio kako bi se okviru postojećih financija s podračuna financiralo opremanje tehnološkog parka, koji bi služio za educiranje, osposobljavanje i pružanje potrebnih informacija za potencijalne obrte, malo i srednje poduzetništvo. Zastupnik je naveo kako je praksa u zapadnim zemljama pokazala da su slični projekti ubrzo opravdali investiciju, te bi isti služio na korist široj društvenoj zajednici.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 12. Amandman kojim je predložio da se sredstva namijenjena za subvencije javnih poduzeća i ustanova u cijelosti ukinu, te da se ista prenamjene za sufinanciranje diplomskih i postdiplomskih studija. Zastupnik je mišljenja da su troškovi studiranja izrazito uvećani, te da osobe s invaliditetom, za razliku od ostalih studenata, ne mogu putem student servisa obavljati razne poslove, te si na taj način osigurati određena novčana sredstva, pa nužnim smatra sufinanciranje istih u njihovom obrazovanju.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 13. Amandman kojim je predložio da se sredstva namijenjena za izdatke za bruto plaće i naknade umanje za iznos od 50.000,00 KM, na način da se umanje primanja zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je predložio da se navedena sredstva prenamjene na kapitalne izdatke, rekonstrukciju i investicijsko održavanje, kako bi se osobama s invaliditetom olakšao pristup javnim ustanovama. Zastupnik je naveo kako mnoge javne ustanove, koje su u nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke, nisu prilagođene osobama s invaliditetom.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 14. Amandman kojim je predložio odricanje od dijela poreza na dobit u iznosu od 100.000,00 KM u korist onih poduzeća koja ostvaruju najmanju dobit u Županiji Zapadnohercegovačkoj, na način da se umanje rashodi temeljem plaća zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 100.000,00 KM. Zastupnik je naveo kako bi se ova sredstva brzo povratila kroz otpis potraživanja temeljem navedenog poreza.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 15. Amandman kojim je predložio umanjenje iznosa za bruto plaće i naknade u iznosu od 50.000,00 KM na način da se umanje primanja zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te da se ista prenamjene za one osobe koje kupuju ili prave svoju prvu nekretninu. Zastupnik je predložio da bi u ovom slučaju sve zainteresirane osobe mogle podnijeti zahtjeve za sufinanciranje, temeljem kriterija koje bi ranije usvojila Skupština Županije Zapadnohercegovačke, te kako bi se ista sredstva raspodijelila ravnomjerno broju osoba kojima bi zahtjevi bili uvaženi temeljem naprijed navedenih kriterija.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 16. Amandman kojim je predložio da se izdaci za bruto plaće i naknade zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke umanje za iznos od 100.000,00 KM, te da se isti prenamjeni za financiranje liječenja osoba kojima je u javnom zdravstvu uskraćena primjerena zdravstvena skrb. Zastupnik je naveo kako je čest slučaj da pacijenti u Županiji Zapadnohercegovačkoj dugo čekaju na određene medicinske preglede i zahvate koji mogu biti i hitne naravi, te da isti u tom slučaju odlaze na privatno liječenje. Zastupnik smatra da bi jedna ovakva mjera pomogla u pružanju kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijentima koji ne mogu doći na red zbog dugih listi čekanja. Zastupnik je predložio kako bi se navedeni iznos utrošio prema potrebi, te kako bi se isti kroz Rebalans Proračuna i povećao, ukoliko bi se za istim ukazala potreba.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 17. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava za izdatke za bruto plaće i naknade zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 100.000,00 KM, te prenamjenu istih u okviru mjere naknada za pomoć drugoj osobi. Zastupnik je mišljenja da bi one osobe koje pružaju njegu drugim osobama, mogle ostvariti pravo na jednokratnu potporu. Nakon što bi se izvršila evidencija o broju takvih osoba, zastupnik korisnim smatra i analizu broja takvih osoba te omogućavanje novčanih primanja na mjesečnoj razini.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 18. Amandman kojim je predložio umanjenje sredstava namijenjenih za poticanje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku u iznosu od 150.000,00 KM, te njihovu prenamjenu za brendiranje tradicionalnih proizvoda. Zastupnik smatra kako bi navedenom mjerom svi poljoprivrednici bili na dobitku, jer bi im se na ovaj način omogućilo lakše probijanje na tržište, a time i povećala prodaja njihovih proizvoda. Zastupnik je naveo kako se u susjednim zemljama ovakva praksa pokazala kao iznimno uspješna.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 18 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 19. Amandman kojim je predložio smanjenje sredstava namijenjenih za programe kulture u iznosu od 20.000,00 KM, te prenamjenu istih za izradu jedinstvenog registra kulturno-povijesne i prirodne baštine. Zastupnik smatra da je navedeno nužno zbog očuvanja svih povijesno - kulturnih znamenitosti, jer trenutna situacija često dovodi do zabuna u pogledu pripadnosti i samom povijesnom kontekstu pojedinih znamenitosti. Zastupnik je naveo kako bi se osnivanjem jedinstvenog registra ovakve situacije izbjegle, te da tradicija, kultura i povijesna baština mogu igrati presudnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta, pa stoga zaslužuju i posebnu pozornost.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je 20. Amandman kojim je predložio da se sredstva namijenjena za tekuće prijenose za poticanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvitka u iznosu od 50.000,00 KM prenamjene za financiranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima za plasmane autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Zastupnik je mišljenja da je područje Hercegovine iznimno bogato raznim poljoprivrednim kulturama koje je nužno promovirati na svjetskoj razini, kako bi se kroz strategijski pristup osigurala dugoročna prodaja naših proizvoda izvan granica Bosne i Hercegovine. Zastupnik smatra kako trenutni programi ne uspijevaju zadovoljiti minimalne potrebe poljoprivrednika, što je jedan od razloga izumiranja ove proizvodne grane.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić je istaknuo kako su svi Amandmani rađeni temeljem pregleda Proračuna drugih Županija i temeljem pregleda Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke, te njihovo usvajanje smatra nužnim ukoliko se na istoj Strategiji planira raditi.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je Amandman kojim je predložila umanjenje sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša u iznosu od 150.000,00 KM, te prenamjenu istih za studentske stipendije. Zastupnica je navela kako sve veći broj studenata s područja Županije Zapadnohercegovačke odlazi na studije u gradove koji nude povoljnije uvjete sufinanciranja, te kako bi se na ovaj način omogućilo sufinanciranje studiranja deficitarnih zanimanja, kao i egzistencijalno ugroženih obitelji.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić, Marija Lovrić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Ivica Pavković.

Ukupno: Za: 2 protiv: 17 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Zastupnica Marija Lovrić se osvrnula na prijedlog zastupnika Tomislava Bandića o usvajanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u redovnoj proceduri, ističući kako je i sama ranije imala slične primjedbe. Zastupnica je navela kako je Proračun temelj funkcioniranja Županije Zapadnohercegovačke, te bi upravo zbog toga isti trebao usvajati u redovnoj proceduri, te da se Proračun ubuduće usvoji i mjesec dana ranije, kako bi se svim zainteresiranim stranama omogućilo uključivanje u javnu raspravu. Zastupnica je istaknula da je posljednjih godina napravljeno puno po pitanju uvrštavanja novih stavki u Proračun, koje i sama podržava.

Zastupnica Marija Lovrić se osvrnula na Amandmane podnesene od strane zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako je većinu ideja i sama upućivala u skupštinsku proceduru u vidu inicijativa.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko za obrazlaganjem stavke u Prijedlogu Proračuna za 2024. godinu, a koja se odnosi na "Porez na promet ostalih nekretnina", za koji je predviđen iznos od 850.000,00 KM?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko za obrazlaganjem stavke u Prijedlogu Proračuna za 2024. godinu, a koja se odnosi na "Ostale županijske naknade", za koji je predviđen iznos od 200.000,00 KM, te što iste i uključuju?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko za obrazlaganjem stavke u Prijedlogu Proračuna za 2024. godinu, a koja se odnosi na "Prihode od pružanja javnih usluga" za koje je predviđen iznos od 1.520.000,00 KM, te stavku "Vlastiti prihodi proračunskih korisnika" za koje je predviđen iznos od 740.000,00 KM? Zastupnik je također postavio upit što su vlastiti prihodi, tko ih ostvaruje, te na čemu se temelji njihovo povećanje u odnosu na Proračun iz 2023. godine?

Zastupnik Zvonko Jurišić citirao je obrazloženje Federalnog ministarstva financija u vezi dodijeljenog granta u iznosu od 8.300,000,00 KM.

Zastupnik Zvonko Jurišić predložio je održavanje tematske sjednice u vezi sredstava koja su u Prijedlogu Proračuna za 2024. godinu predviđena za Agenciju za privatizaciju, postavljajući upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću te ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Dariu Sesaru o obimu posla istoimene Agencije, te o procesu završetka privatizacije?

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je povećanje egzistencijalne naknade braniteljima, pozdravljajući povišenje iste sa 6 na 7 KM, uz sugestiju kako bi bilo bolje da je dobna granica za ostvarivanje iste, spuštena sa 53 na 52 godine života.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću o nezaposlenim osobama sa tjelesnim i psihičkim oštećenjima, za koje je u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu na ime naknade za vrijeme čekanja na zapošljavanje, predviđen iznos od 120.000,00 KM?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit o značajnom povećanju pozicije koja se odnosi na Nabavku opreme, a koja je na poziciji Vlade Županije Zapadnohercegovačke predviđena u iznosu od 2.500.000,00 KM?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke da obrazloži povećanje sredstava na poziciji Ugovorene usluge, koji u Prijedlogu Proračuna za 2024. godinu iznose 482.000,00 KM?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko o razlikama u predviđenim iznosima bruto plaća za 93 uposlena djelatnika Osnovne škole u Vitini, navodeći kako je za iste predviđen iznos od 2.092.000,00 KM, te bruto plaća 92 uposlena djelatnika Osnovne škole u Grudama, navodeći kako je za iste u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu predviđen iznos od 2.309.000,00 KM? Zastupnik je također naveo razlike u predviđenim iznosima bruto plaća za uposlene djelatnike Osnovne škole Vranić u Posušju, Osnovne škole Vir, te Osnovne škole Rakitno. Zastupnik je također naveo primjer nesrazmjernosti broja uposlenih s isplaćenim bruto plaćama u Glazbenim školama u Ljubuškom, Grudama, Posušju i Širokom Brijegu. Zastupnik je također istaknuo kako je i na 12. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke također komentirao značajno povećanje broja uposlenika u Glazbenim školama na području Županije Zapadnohercegovačke, te razlikama u iznosima isplaćenim na ime ugovorenih usluga.

Zastupnik Zvonko Jurišić podnio je 1. Amandman kojim je predložio da se u razdjelu 10, Glava potrošačke jedinice 010001, Ekonomski kod 613900 Ugovorene usluge, za koje je Prijedlogom Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu predviđeno 388.000,00 KM, poveća za 120.000,00 KM, te bi isti iznosio 508.000,00 KM. Zastupnik je naveo kako je potrebno umanjiti stavke u razdjelu 12, glava potrošačke jedinice 010001, Ekonomski kod 614100 Tekući prijenosi za mjesne zajednice za 60.000,00 KM, pa bi ta stavka iznosila 340.000,00 KM. Zastupnik je također predložio umanjenje ekonomskog koda 614300 Tekući prijenosi za vjerske zajednice za 60.000,00 KM, pa bi ta stavka iznosila 340.000,00 KM. Zastupnik je svoj prijedlog obrazložio time da se sa ekonomskog koda 613900 Ugovorene usluge zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke isplaćuje paušal koji sada iznosi 531,30 KM, da se isti nije mijenjao duži niz godina (oko 15 god.), te da je najmanji paušal u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastupnik je naveo kako bi se povećanjem ove proračunske stavke za 120.000,00 KM, svakom zastupniku u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke paušal povećao za 300,00 KM.

Rezultati glasovanja:

Za: Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Tomislav Bandić, Ivan Leko.

Suzdržani: Ivica Pavković, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 4 protiv: 13 suzdržani: 3 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Zvonko Jurišić uputio je 2. Amandman kojim je predložio da se u razdjelu 10, glava potrošačke jedinice 010001, Ekonomski kod 614300 Tekući prijenosi za političke stranke, za koje je Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu predviđeno 207.000,00 KM, poveća za 100.000,00 KM, te bi isti iznosio 307.000,00 KM. Zastupnik je predložio smanjenje stavke iz razdjela 10, glava potrošačke jedinice 010001 Ekonomski kod 614100 Tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije za 60.000,00 KM, pa bi ta stavka iznosila 753.700,00 KM. Zastupnik je također predložio da se u razdjelu 21, glava potrošačke jedinice 010001, Ekonomski kod 614100 Tekući prijenosi za programe kulture umanje za 40.000,00 KM pa bi za stavka iznosila 360.000,00 KM. Zastupnik je ovaj prijedlog obrazložio time da se iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke transferiraju novčana sredstva parlamentarnim političkim strankama i neovisnim zastupnicima vise od 15 godina, te ista iznose 207.000,00 KM, a obzirom da se Proračun od tada povećao za tri puta, potrebno je izvršiti povećanje sredstava na toj poziciji.

Rezultati glasovanja:

Za: Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Tomislav Bandić, Ivan Leko.

Suzdržani: Ivica Pavković, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 4 protiv: 13 suzdržani: 3 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Zrinko Čuvalo osvrnuo se na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu navodeći kako je potrebno ostaviti više vremena za raspravu o istome, kako bi se zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke omogućilo kvalitetno razmatranje materije, te davanje konstruktivnih prijedloga na isti.

Zastupnik Zrinko Čuvalo uputio je pohvalu na povećanje Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, smatrajući kako je povećanje pokazatelj dobre ekonomske situacije, te je izrazio zadovoljstvo što su povećanje posebno odnosi na socijalna davanja, a ista se prvenstveno odnose na poljoprivrednike, branitelje, korisnike socijalnih davanja, itd. Zastupnik je izrazio nadu da će u budućnosti izdvajanja iz Proračuna biti manja za administraciju, a veća za razvojni dio, čime bi se smanjila potreba za socijalnim davanjima.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić, te predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću o stavu prema dopisu upućenom od strane Nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama, te da li su sredstva već planirana u ovom prijedlogu Proračunu za 2024. godinu ili će biti planirana u rebalansu Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu?

Zastupnica Marija Lovrić osvrnula se na komentar zastupnika Zvonke Jurišića na davanje mišljenja s rezervom Federalnog ministarstva financija za dodijeljeni grant u iznosu od 8.300.000,00 KM, navodeći kako je mišljenje dano s rezervom jer Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u međuvremenu nije bio usvojen.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja osvrnula se na komentar zastupnika Zvonke Jurišića u pogledu razlika u predviđenim proračunskim sredstvima za isplatu bruto plaća uposlenim djelatnicima u Glazbenim školama, navodeći kako prije svega treba obratiti pozornost na broj učenika i odjela, a ne na broj uposlenih, jer nastava ne trpi odgodu, te se ista mora "pokriti". Zastupnica je navela kako se promjene u broju zaposlenih vjerojatno više događaju u glazbenim školama, jer se radi o deficitarnom kadru.

Zastupnik Zvonko Jurišić osvrnuo se na komentar zastupnice Ivane Zrimšek-Šaravanja, naglašavajući kako se u ovom slučaju radi o usvajanju Zakona, te da su iznosi za neto i bruto plaće, doprinose i sve ostale vrste naknada, predviđeni u Proračunu. Zastupnik je naglasio kako je njegova namjera bila staviti naglasak na nesrazmjeran broj zaposlenih u pojedinim školama i sredstava koja se izdvajaju za iste.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi poreza na promet nekretnina, ističući kako se na konto 614131 prikupljaju prihodi koji se odnose na pravne osobe, a na konto 614132 se prikuplja porez koji uplaćuju fizičke osobe.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnika Zvonke Jurišića postavljenog u vezi ostalih županijskih naknada, naglašavajući kako je na isto pitanje već odgovarala prilikom rasprave o izmjeni i dopuni Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, te kako se radi o iznosu koji je uprihodovan zatvaranjem podračuna sudova. Ministrica je navela kako su za 2024. godinu na isto ime predviđena sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi umanjenja sredstava u vezi izdvajanja za Sveučilište u Mostaru, a ista su umanjena za 130.000,00 KM. Ministrica je navela kako je Zavod za odgoj i obrazovanje u 2023. godini, na ime provođenja kirikularne reforme na raspolaganju imao 200.000,00 KM, te su ista sredstva Proračunom za 2024. godinu ukinuta. Ministrica je navela kako postoji povećan broj korisnika studentskog centra u Mostaru, za koje su predviđena sredstva u iznosu od 350.000,00 KM, dok se za Sveučilište u Mostaru izdvaja iznos od 520.000,00 KM.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se također osvrnula na upit zastupnika Zvonke Jurišića o razlikama u broju djelatnika po pojedinim školama, kao i razlikama u sredstvima koje se izdvajaju za isto, navodeći kako dobar dio sredstava otpada na porodiljne naknade, koje se porodiljama za vrijeme porodiljnog dopusta isplaćuju uz redovnu plaću.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 4. točci Dnevnog reda, te je predložio pauzu u trajanju od 30 minuta, kako bi Vlada Županije Zapadnohercegovačke mogla razmotriti podnesene Amandmane.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je da se 13. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nakon pauze nastavlja, da je Vlada Županije Zapadnohercegovačke zasjedala te razmotrila sve podnesene Amandmane, te da će se prisutnima obratiti predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 1 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako lokalne zajednice brinu o ulaganjima u školske objekte, te kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke kroz kapitalna ulaganja potiče i podržava takve rekonstrukcije i izgradnje. Predsjednik Vlade je također naveo kako je postojanje Agencije za privatizaciju propisano zakonom kao obavezno, te da zbog uposlenika iste Agencije nije moguće smanjiti sredstva namijenjena za istu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 2 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je digitalizacija školstva već obuhvaćena Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 3 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je formirano Povjerenstvo za borbu protiv korupcije, te kako su Proračunom predviđene i Ugovorene usluge Vlade, s kojeg će se navedeno Povjerenstvo financirati.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 4 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako Javna ustanova razvojna Agencija HERAG sudjeluje u projektima prekogranične suradnje, te da također provodi i projekt poduzetnički inkubator.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 5 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je Proračunom Županije Zapadnohercegovačke već predviđen iznos od 200.000,00 KM na ime digitalizacije javne uprave, te da je spomenuti iznos predviđen za prvu godinu provođenja digitalizacije.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 6 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako su potpore samohranim roditeljima regulirane federalnim zakonima, te da se pomoći u Županiji Zapadnohercegovačkoj ostvaruju putem Centara za socijalni rad i lokalnih samouprava kroz jednokratne novčane pomoći po podnesenim zahtjevima pojedinaca.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 7 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako se deficitarna zanimanja već sufinanciraju iz proračuna lokalnih samouprava.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 8 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je digitalizacija javne uprave već predviđena u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 9 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je poticanje razvoja startupova već ranije definirano, a da će kriteriji biti definirani temeljem javnog poziva.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 10 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je zapošljavanje osoba s invaliditetom već predviđeno posebnim projektima na razini Federacije Bosne i Hercegovine, za koje su osigurana i posebna sredstva.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 11 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke protiv smanjivanja poticaja gospodarstvu, koje smatra jednim od najvažnijih oslonaca na kojemu se bazira i kompletan Proračun. Predsjednik Vlade je naveo kako je pitanje tehnološkog parka projekt koji se realizira u suradnji sa višim razinama vlasti te kroz EU fondove.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 12 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako osobe s invaliditetom imaju poseban status, te su sufinancirane kroz druge razine vlasti.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 13 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke protiv smanjivanja plaća, te da su u pripremi i skoroj skupštinskoj proceduri 2 Zakona (Zakon o graditeljstvu i Zakon o prostornom planiranju), koji će obvezati sve investitore i vlasnike da uklone sve arhitektonske barijere, kako bi se osobama s invaliditetom omogućio lakši pristup istima.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 14 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke ne može utjecati na smanjivanje poreza jer je isto pitanje u nadležnosti viših razina vlasti, te da je stopa poreza na dobit u Bosni i Hercegovini najniža u regiji.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 15 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako na razini Bosne i Hercegovine raspravlja o Zakonu o PDV-u, koji bi omogućio ukidanje poreza na prvu nekretninu, a da se porez na nekretnine u Županiji Zapadnohercegovačkoj dijeli u jednakom omjeru, na način da 50 % ide Županiji, a 50 % jedinicama lokalne samouprave. Predsjednik Vlade je također naveo kako bi prije svega trebalo ispitati što bi ukidanje ovakvog poreza značilo za proračune lokalnih samouprava.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 16 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako pitanje liječenja pojedinaca u privatnim zdravstvenim ustanovama rješava Zavod za zdravstveno osiguranje prema stvarnim potrebama pacijenata.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 17 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako Institut za medicinska vještačenja izdaje Rješenja temeljem koji osobe koje pružaju pomoć drugim osobama ostvaruju prava na određene naknade na višim razinama vlasti.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 18 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako federalne razine vlasti u svojem Proračunu već imaju predviđenu stavku na ime brendiranja tradicionalnih proizvoda, te da Županija Zapadnohercegovačka ne može imati poticaje po navedenim stavkama, tj. stavke se ne mogu preklapati.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 19 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine već radi na projektima očuvanja kulturno-povijesne baštine te je obuhvaćen Proračunom za 2024. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman 20 podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz obrazloženje kako su sredstva namijenjena za financiranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima osigurana na viši razinama vlasti.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnice Marije Lovrić, uz obrazloženje kako su sredstva predviđena za zaštitu okoliša namjenska sredstva od eko taksi iz Fonda za zaštitu okoliša, te se ne mogu koristiti u neke druge svrhe osim za zaštitu okoliša.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Zvonke Jurišića, uz obrazloženje kako se sredstva namijenjena za vjerske i mjesne zajednice ne mogu umanjivati iz razloga već pokrenutih projekata vezanih za iste, čime bi u pitanje bile dovedene njihove realizacije.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović naveo je kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila Amandman podnesen na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu od strane zastupnika Zvonke Jurišića, uz obrazloženje kako se sredstva namijenjena za zajedničke institucije ne mogu smanjiti jer su Proračunom točno predviđene institucije kojima Vlada Županije Zapadnohercegovačke isplaćuje određena sredstva, a to su: Crveni križ, Televizija Herceg Bosne, Park prirode Blidinje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je postavio upit podnositeljima Amandmana, da li žele da se o istima i glasuje, obzirom da ih Vlada Županije Zapadnohercegovačke nije prihvatila, a isti su pristali na glasovanje.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se osvrnula na 1. i 10. Amandman podnesene od strane zastupnika Tomislava Bandića, uz napomenu kako će u budućem razdoblju detaljnije razmotriti iste, te poraditi na njihovoj realizaciji.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se također osvrnula i na Amandman podnesen od strane zastupnice Marije Lovrić, navodeći kako će isti razmotriti te ga imati u vidu prilikom planiranja sljedećeg Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o 4. točni Dnevnog reda, pozivajući zastupnike u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke da pojedinačno glasaju o podnesenim Amandmanima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nakon glasovanja o Amandmanima, konstatirao da su svi Amandmani odbijeni većinom glasova, te je pozvao zastupnike u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke da glasuju o Prijedlogu Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Glasovanje po točci: Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun većinom glasova je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke Blagicu Leko da obrazloži prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko je navela kako je Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu prateći dokument Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, smatrajući da ga ne treba detaljno objašnjavati, da je isti detaljan opis izvršavanja svih proračunskih stavki, te da će biti raspoloživa na sva postavljena pitanja od strane zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić potom je otvorio raspravu o 5. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić se osvrnuo na podnesene Amandmane na prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke uz mišljenje kako je rasprava o 4. točci Dnevnog reda prerano zatvorena, te da su svi Amandmani rađeni temeljem istraživanja Proračuna drugih županije. Zastupnik je također naveo kako će u njegovom budućem radu jedan od prioriteta u radu biti i Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić se osvrnuo da Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu navodeći kako je isti bolji od prethodnog Zakona, da je isti opširniji te da su određene stavke podrobnije objašnjenje, ali da se manjkavosti vezane za Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu ne mogu umanjiti ovim Zakonom. Zastupnik je ponovio kako suprotno članku 19. Zakona o proračunima, uz Prijedlog Proračuna nisu dostavljeni materijali koji isti obrazlažu na valjan način.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se osvrnula na komentar zastupnika Tomislava Bandića vezan za Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, navodeći kako je on isti kao i Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, te da se jedino razlikuju u stavci koja se odnosi na Edukacijsko-rehabilitacijski centar Ivan Pavao II.

Zastupnica Marija Lovrić navela je kako su mnoga područja navedena i u Amandmanima zastupnika Tomislava Bandića obuhvaćeni propisima na višim razinama vlasti, te ih Županija Zapadnohercegovačka nije u mogućnosti mijenjati. Zastupnica je navela kako je podržala Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu iz razloga budućeg razmatranja prijedloga o sufinanciranju studentskih stipendija te mogućnosti financiranja istog kroz rebalans Proračuna. Zastupnica je navela kako je činjenica da se događa odljev studenata, te je nužno donijeti ovakvu mjeru.

Zastupnik Zvonko Jurišić naveo je kako je pojedine stavke iz Prijedloga Zakona o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu trebalo izbaciti, iz razloga završetka projekata na koje glase određena sredstva, kao što su "Cycling rural" i "Pescar".

Zastupnik Zvonko Jurišić je dao prijedlog dopune članka 33., stavak 4. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, na način da se isti u alineji 2 dopuni riječima: "i samostalne zastupnike", te da se u tom smislu dopuni i Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić je naveo kako smatra da su njegovi Amandmani podneseni na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, za razliku od ostalih podnesenih Amandmana, realni i ostvarivi, ističući kako ostavlja prostora za umanjenje sredstava s nekih drugih proračunskih pozicija, nego je to navedeno u samim Amandmanima.

Zastupnica Marija Lovrić replicirala je na komentar zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako je u svojem Amandmanu navela umanjenje pozicije Tekući prijenosi za zaštitu okoliša za 150.000,00 KM, iz razloga neobjašnjavanja kako se radi o namjenski sredstvima, te da bi bila suglasna da se ista sredstva umanje s neke druge proračunske stavke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na komentar zastupnika Zvonke Jurišića slažući se s konstatacijom da o podnesenim Amandmanima treba razgovarati i raditi na istima, te da se Vlada Županije Zapadnohercegovačke referirala na iste na način da ne bi umanjivala proračunske pozicije na način kako je to navedeno u samim Amandmanima. Predsjednik Vlade je također potvrdio da je unatoč tome što je Županija Zapadnohercegovačke po statistici 2. najbolja županija, Proračun iste među najmanjim Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade je naveo kako se nada da će se kroz rebalans Proračuna ostvariti mogućnost popravljanja financijske situacije političkih stranaka te zastupničkih paušala.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se referirala na komentar zastupnika Zvonke Jurišića u vezi projekata "Pescar" i "Cycling rural", navodeći kako se isti nalaze i u Prijedlogu zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, jer su njihovi podračuni još uvijek otvoreni. Ministrica je navela kako se pristupilo pražnjenju navedenih podračuna te njihovu zatvaranju, a da će nakon završetka ovog postupka isti biti isključeni iz Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor ministrice financija Županije Zapadnohercegovačke Blagice Leko, navodeći kako se u svojem izlaganju nije osvrnuo samo na prethodni Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, nego i na sve ostale prethodne Zakone. Zastupnik je također naveo kako suprotno članku 19. Zakona o proračunima, uz Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu nije dostavljen dokument okvirnog Proračuna. Također je naveo da nisu dostavljena niti Izvješća izvanproračunskih fondova, te da bi dostavljanjem istih dokumenata, podnošenje Amandmana na Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, bilo znatno olakšano.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko je odgovorila na repliku zastupnika Tomislava Bandića navodeći kako je Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke dužno Vladi Županije Zapadnohercegovačke dostaviti Dokument okvirnog Proračuna, koje je Vlada dužna usvojiti do 30. lipnja tekuće godine. Ministrica je navela kako je isto učinjeno, da je Vlada isto i usvojila te dostavila na upoznavanje Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, sve sukladno Zakonu o Proračunima. Po pitanju izvanproračunskih fondova ministrica je navela kako Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke nema uvida u izvješća istih, te da nema obvezu dostavljanja istih uz Prijedlog Proračuna.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dodao je kako je sve navedeno od strane ministrice financija Županije Zapadnohercegovačke, zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke dostavljeno putem e-maila, u vidu dodatnih materijala.

Zastupnik Tomislav Bandić ponovio je kako je u periodu od trenutka dobivanja materijala za sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i dana održavanja iste, tražio komunikaciju s Ministarstvom financija Županije Zapadnohercegovačke, radi dobivanja objašnjenja određenih stavki Prijedloga Proračuna za 2024. godine, smatrajući kako je uz isti prijedlog dostavljeno manjkavo obrazloženje, te da dostavljeni materijali nisu kvalitetni.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o 5. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) dao na glasovanje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je ponovno otvorio raspravu o 5. točci Dnevnog reda, povodom neformalne rasprave koja se povela oko prijedloga zastupnika Zvonke Jurišića za dopunom Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, te se prisutnima obratila tajnica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović je navela kako je Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu već usvojen, da ne postoji konto koji glasi na neovisne zastupnike, nego samo onaj koji glasi na političke stranke. Tajnica je također navela kako nitko nije protiv prijedloga zastupnika Zvonke Jurišića, ali da je prethodno potrebno stvoriti određeni zakonski okvir. Nakon stvaranja istoga, postojat će mogućnost dopune Zakona o proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu i Zakona o izvršavanju Zakona o proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, sukladno prijedlogu zastupnika Zvonke Jurišića.

Zastupnik Zvonko Jurišić je podnio na uvid Odluku Skupštine Herceg Bosanske županije o odobravanju proračunskih sredstava neovisnim kandidatima, te je naveo kako u prilog tome postoji i Odluka Ustavnog suda.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović je ponovila kako se slaže s prijedlogom zastupnika Zvonke Jurišića, ali da u cijelom postupku mora postojati određeni redoslijed izmjene postojećih akata.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra da sukladno svemu naprijed navedenom, nije potrebna 12. točka Dnevnog red - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović je istakla kako se ne slaže s mišljenjem zastupnika Zvonke Jurišića o nepotrebnosti 12. točke Dnevnog reda, navodeći kako sukladno Izbornom Zakonu Bosne i Hercegovine Odluka o verifikaciji mandata zastupnika i Odluka o izmjeni zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti uvijek idu u skupštinsku proceduru, bez obzira o kakvoj se promjeni radi.

Zastupnik Tomislav Bandić je zamolio sve prisutne da se prilikom donošenja bilo kakvih Odluka, izvrše konzultacije, kako bi postojala sigurnost u ono o čemu se odlučuje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je ponovno zaključio raspravu o 5. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke da se prisutnima obrati povodom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko obrazložila je kako se po pitanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak), radi o usklađivanju županijskog Zakona o proračunima s federalnim Zakonom o proračunima, jer postoje određena odstupanja, te da Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke ima obvezu donošenje određenih Pravilnika, koji proizlaze iz naprijed navedenog Zakona.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 6. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko, o nužnosti usvajanja ovoga Zakona po hitnom postupku, te da li su u federalnom Zakonu o proračunima navedeni rokovi u kojima se moraju uraditi izmjene te usklađivanje županijskih Zakona o proračunima? Zastupnik je također istaknuo da bi bilo bolje da se ovakav Zakon usvaja u redovnoj proceduri, ukoliko ne postoje ograničenja po pitanju rokova.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako se u hitnu proceduru usvajanja Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o proračunima Županije Zapadnohercegovačke išlo iz razloga obveze izrade Pravilnika o vlastitim prihodima. Ministrica je navela primjer postojanja određenih problema prilikom doznačavanja uplaćenih sredstava Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, vezanog za rješavanje deponije guma, a isto je uvjetovano donošenjem naprijed navedenih Pravilnika.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je naveo kako je Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke dostavljen svim skupštinskim zastupnicima putem e-maila u vidu dodatnog materijala dana 01.kolovoza 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 6. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Daria Sesara da se prisutnima obrati po pitanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Ministar gospodarstva Dario Sesar obrazložio je kako se ovdje radi o 4. izmjeni Zakona o koncesijama, te da će Ministarstvo gospodarstva uskoro pristupiti izradi potpuno novog Zakona o koncesijama. Ministar je naveo kako se postojeći Zakon mijenja iz razloga postojanja određenih poteškoća prilikom njegove primjene u svakodnevnom životu, a koje se posebno odnose na imovinu i objekte na zemljištima nakon prestanka koncesije. Ministar je također istaknuo kako su pitanja imovine na zemljištima poslije prestanka koncesije regulirana Zakonom o stvarnim pravima i Zakonom o obveznim odnosima, u ovisnosti radi li se o privatnom ili državnom zemljištu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 7. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić citirao je dio mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke u vezi izmjene i dopune Zakona o koncesijama, te je postavio upit ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Dariu Sesaru o mogućnostima stjecanja prava vlasništva nad infrastrukturnim projektima, nepokretnim objektima i postrojenjima koja budu izgrađena na koncesijskim zemljištima za potrebe obavljanja predmeta koncesije, a nakon prestanka iste?

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovorio je na upit zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako Zakon o obveznim odnosima regulira ugovorne odnose između ugovornih strana, te da će sve infrastrukturne projekte, nepokretne objekte i postrojenja koja budu izgrađena za potrebe obavljanja predmeta koncesije na državnom zemljištu, nakon prestanka iste, ukloniti država, ukoliko to ne učini sam koncesionar, te da se sve navedeno ranije definira samim ugovorom o koncesijama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 7. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislava Pejića da obrazloži Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić obrazložio je Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu navodeći da se izmjena odnosi na reguliranje privremenih i povremenih poslova sa studentima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 8. točci Dnevnog reda, a za istu je prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je konstataciju ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, za upućivanje inicijative prema federalnom ministarstvu rada po pitanju zakonskog reguliranja rada influencera.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na sugestiju zastupnika Tomislava Bandića, te istoga pozvao da navedenu inicijativu u pismenom obliku uputi direktno federalnom Ministarstvu rada ili Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, koju će isto i razmotriti, te se po istome i očitovati.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 8. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimira Širića da obrazloži Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić obrazložio je prethodnu Odluku ističući kako se u Općini Posušje trenutno provodi izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini Konjsko Bare. Ministar je također naveo kako je do 20.11.2023. godine Povjerenstvo za izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid za katastarsku općinu Konjsko Bare izložilo predstavnicima Pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke parcele upisane u popisnim listama broj: 777,1355 i 1415 k.o. Konjsko Bare, zajedno sa pripadajućim skicama, te su im također dostavljene i popratne obavijesti o izvršenim promjenama. Županijsko pravobraniteljstvo je navedeno dostavilo na očitovanje Vladi Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke te Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je također objasnio tijek procesa izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama vezanih za katastarsku općinu Konjsko Bare u proteklih pet godina, te je naveo kako će po završetku istoga Federalna uprava za geodetske i imovinske poslove izdati akt kojim potvrđuje završetak samog postupka, izmjere i katastarskog klasiranja. Ministar je naveo kako je za Općinu Posušje kao i za cijelu Županiju Zapadnohercegovačku prioritet usvajanje ovih podataka i njihovo stavljanje u službenu upotrebu, prvenstveno iz razloga izgradnje vjetroelektrane "Poklečani". Ministar je naveo kako je u tijeku projekt izvlaštenja, te kako je izgradnja same vjetroelektrane zaustavljena dok se isti postupak ne završi. Ministar je istaknuo kako je usvajanje ove Odluke također bitno i za razvoj turizma, ratarstva i stočarstva, te za razvoj edukacijsko-rehabilitacijskih centara zbog pogodnosti klimatskih uvjeta koji pospješuju liječenje raznih oboljenja i poteškoća. Ministar je također naveo kako je na ovu Odluku Ured za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke dao mišljenje, u kojem je naveo da bi bilo dobro zatražiti i mišljenje Agencije za privatizaciju, no budući da ova imovina nikada nije bila predmetom privatizacije, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke isto nije smatralo neophodnim.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 9. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministru prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimiru Širiću vezan za jedno od mišljenja koje je dano na Odluku koja je predmet ove točke Dnevnog reda, citirajući isto. Zastupnica je postavila upit jesu li i privatni vlasnici zemljišta dostavili svoje suglasnosti u vezi upisa naprijed navedenog u zemljišne knjige, navodeći kako se istima pruža mogućnost podizanja privatnih tužbi, ukoliko iste suglasnosti ne bi bile obvezne?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić navodeći kako se isto ne bi trebalo dogoditi, jer ranije na navedenom području nije postojala Katastarska općina, ona se trenutno uspostavlja, te je to proces koji traje više godina. Ministar je naveo kako će se privatno vlasništvo regulirati kroz određene zakonske regulative, te dokaze koji će se podnijeti u toku samog procesa. Ministar se osvrnuo na nedostatak mišljenja pravobraniteljstva, navodeći kako je isto naknadno dostavljeno.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 9. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o. Konjsko Bare dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je obrazložio kako uslijed neodržavanja sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u periodu listopad-prosinac 2022. godine, nije donesena Odluka o raspodjeli sredstava za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine, te da su se kroz rebalans Proračuna stvorili uvjeti za usvajanjem iste.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 10. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, raspravu je zatvorio, te Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je naveo kako je Skupština Županije Zapadnohercegovačke početkom 2023. godine usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“, te je došlo vrijeme da se usvoji i Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 11. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, raspravu je zatvorio, te Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 12. točci Dnevnog reda, a za istu je prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić je naveo grešku u preambuli Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, a koja se odnosi na navođenje broja i godine objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, tj. da je naveden članak 53. stavak 1 Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke broj: 14/98).

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović se osvrnula na opasku zastupnika Zvonke Jurišića navodeći kako se radi o grešci u pisanju, te kako će ista biti i ispravljena.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zatvorio raspravu o 12. točci Dnevnog reda te je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti dao na glasovanje, u ispravljenoj verziji, sukladno opasci zastupnika Zvonke Jurišića, na način da u preambuli iste umjesto članka 53. stavak 1, Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 14/98), bude naveden članka 98. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 10/03).

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1445 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^