Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Izvješća o radu Skupštine22.3.2024. 21:11:29

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je održala 9. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i to:

 • 9 redovnih sjednica - razmatrano je ukupno 100 točaka dnevnog reda.

Razmatrane su sljedeće točke na sjednicama Skupštine ŽZH

Prijedlog Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 2. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 3. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 4. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 5. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 6. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 7. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 8. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 1.2.2023., broj sjednice: 5)

Prijedlog Odluke

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777,1355 i 1415 k.o Konjsko Bare (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. Godine (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 10. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 20.10.2023., broj sjednice: 11)
 11. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 13. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 15. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 16. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 17. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 19. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“, (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 22. Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 23. Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 24. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 25. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine. (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva, (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 29. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 30. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 31. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 32. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun, (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 33. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 34. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo, (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 35. Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 36. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)
 37. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 23.1.2023., broj sjednice: 4)

Izvješće

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 4. Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. (Usvojeno, datum: 1.2.2023., broj sjednice: 5)

Zaključak

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)

Proračun

 1. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 7.11.2023., broj sjednice: 12)
 3. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 1.2.2023., broj sjednice: 5)

Prisega

 1. Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke (Nije definirano, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 2. Prisega ministrice financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke (Nije definirano, datum: 8.5.2023., broj sjednice: 8)
 3. Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke, (Nije definirano, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)
 4. Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, (Nije definirano, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)

Nacrt Zakona

 1. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 2. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 3. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 4. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 5. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 6. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 7. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak). (Usvojeno, datum: 7.11.2023., broj sjednice: 12)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Nacrt Zakona o zaštiti na radu (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 8.5.2023., broj sjednice: 8)
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, (Usvojeno, datum: 27.3.2023., broj sjednice: 6)

Brojčano izraženo zastupnici su u 2023. godini postavili sljedeće:

 • Poziv na glasovanje: 51
 • OTVARANJE TOČKE DNEVNOG REDA: 34
 • Konstatacija: 45
 • Komentar: 85
 • Upit: 87
 • Replika: 26
 • Odgovor: 13
 • Prijedlog: 18
 • Inicijativa: 18
 • Primjedba: 8
 • Sugestija: 8
 • Obrazloženje: 20
 • Upit - pismeno: 1
 • Stanka: 2
 • Amandman: 5
 • Izlaganje: 2
Poziv na glasovanje: 12%
OTVARANJE TOČKE DNEVNOG REDA: 8%
Konstatacija: 11%
Komentar: 20%
Upit: 21%
Replika: 6%
Odgovor: 3%
Prijedlog: 4%
Inicijativa: 4%
Primjedba: 2%
Sugestija: 2%
Obrazloženje: 5%
Upit - pismeno: 0%
Stanka: 0%
Amandman: 1%
Izlaganje: 0%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2023. godini

Brojčano izraženo zastupnici su u 2022. godini postavili sljedeće:

 • Poziv na glasovanje: 1
 • Prijedlog: 9
 • Sugestija: 3
 • Amandman: 8
 • Upit: 33
 • Inicijativa: 3
 • Obrazloženje: 6
 • Konstatacija: 21
 • Izlaganje: 2
 • Odgovor: 5
 • Replika: 5
 • Komentar: 12
 • Primjedba: 2
 • Upit - pismeno: 1
Poziv na glasovanje: 1%
Prijedlog: 8%
Sugestija: 3%
Amandman: 7%
Upit: 30%
Inicijativa: 3%
Obrazloženje: 5%
Konstatacija: 19%
Izlaganje: 2%
Odgovor: 5%
Replika: 5%
Komentar: 11%
Primjedba: 2%
Upit - pismeno: 1%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2022. godini

Ukupna aktivnost zastupnika u 2023. godini uvećana je u odnosu na godinu ranije.

Izvješća stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke:

  - Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 10
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 69

 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 11
 • Prijedlog Odluke: 20
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 5
 • Prijedlog Zakona: 7
 • Proračun: 3
 • Zaključak: 2
 • Izvješće: 6
 • Nacrt Zakona: 9
 • Prisega: 3
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • Tekuća pitanja: 1
 • Odgovor: 1
 • - Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 7
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 29

 • Prijedlog Odluke: 1
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 5
 • Prijedlog Zakona: 7
 • Proračun: 3
 • Rasprava: 1
 • Zaključak: 2
 • Nacrt Zakona: 10
 • - Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 7
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 11

 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Prijedlog Zakona: 2
 • Proračun: 3
 • Zaključak: 2
 • Prijedlog Odluke: 1
 • - Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 5
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 10

 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • Prijedlog Zakona: 3
 • Proračun: 3
 • Zaključak: 1
 • Nacrt Zakona: 1
 • Dopisi: 1
 • - Odbor za prostorno uredenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 6
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 15

 • Prijedlog Odluke: 5
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 4
 • Prijedlog Zakona: 2
 • Proračun: 3
 • Zaključak: 1
 • - Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 7
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 25

 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Prijedlog Zakona: 7
 • Proračun: 3
 • Zaključak: 1
 • Prijedlog Odluke: 1
 • Nacrt Zakona: 8
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 1
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • - Povjerenstvo za izbor i imenovanja -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 8
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 24

 • Tekuća pitanja: 7
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 9
 • Prijedlog Odluke: 4
 • Odgovor: 2
 • Dopisi: 1
 • Prijedlog Zakona: 1
 • - Administrativno - pravno povjerenstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 13
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 50

 • Zaključak: 29
 • Prijedlog Odluke: 2
 • Dopisi: 1
 • Rješenje: 16
 • Rasprava: 1
 • Odgovor: 1
 • - Mandatno imunitetno povjerenstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 2
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 4

 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 2
 • Prijedlog Odluke: 2

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu po oblasti - Normativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 2. Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Nije razmatrano)
 3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO FINANCIJA -

 1. Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Zapadnohercegovačke (Nije razmatrano)
 2. Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, (Usvojeno, datum: 28.12.2023., broj sjednice: 13)
 4. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Usvojeno, datum: 7.11.2023., broj sjednice: 12)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Usvojeno, datum: 7.11.2023., broj sjednice: 12)
 6. Odluka o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za prvo tromjesečje 2023. godinu (Nije razmatrano)
 7. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2024-2026. godine, (Poslano zastupnicima kao dodatni materijal za 8. sjednicu održanu dana: 8.5.2023.)
 8. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 9. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE -

 1. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Nije razmatrano)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi; (Nije razmatrano)
 3. Zakon o udrugama (Nije razmatrano)
 4. Jedinstvena pravila za izradu pravila za izradu pravnih propisa Županije Zapadnohercegovačke; (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH -

 1. Zakon o oružju i streljivu; (Nije razmatrano)
 2. Zakon o javnom okupljanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Nije razmatrano)
 3. Zakon o policijskim službenicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)

- MINISTARSTVO GSPODARSTVA ŽZH -

 1. Zakon o poljoprivredno - savjetodavnim službama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne baštine, (Nije razmatrano)
 3. Zakona o muzejskoj djelatnosti, (Nije razmatrano)
 4. Zakona o mladima Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o obrazovanju odraslih (Nije razmatrano)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, (Nije razmatrano)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, (Nije razmatrano)
 8. Strategija razvoja obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI -

 1. Zakon o socijalnoj skrbi, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti obitelji s djecom (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)

- MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJESTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA -

 1. Zakon o zaštiti okoliša, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti prirode, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izmjeni Zakona o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA -

 1. Priprema i izrada županijskih zakonskih, podzakonskih propisa i akata sukladno iz okvira djelovanja Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. (Nije razmatrano)

- Civilna zaštita -

 1. Zakon o vatrogastvu (Nije razmatrano)

- Zavod za Javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke -

 1. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Javne ustanove Zavoda za Javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke (Nije razmatrano)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 21% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Normativne djelatnosti.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu po oblasti - Analitičko - informativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2022. godinu, (Nije razmatrano)
 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2022. godinu, (Nije razmatrano)
 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna, (Usvojeno, datum: 27.6.2023., broj sjednice: 9)
 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju s prihodima, rashodima i utrošku sredstava, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 12. Informacija u oblasti kulture, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 28.4.2023., broj sjednice: 7)
 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2022. godini, (Usvojeno, datum: 8.8.2023., broj sjednice: 10)
 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Nije razmatrano)
 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski), (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja) (Nije razmatrano)(Ured više ne postoji)
 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr., (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2022. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 87% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Analitičko - informativne djelatnosti.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^