Priopćenje za javnost s 13. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica28.12.2023. 16:20:02

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, usvojen je na 13. redovnoj sjednici Skupštine ŽZH koja se održala u Širokom Brijegu, u četvrtak 28. prosinca 2023. s početkom rada u 10 sati, pod predsjedavanjem predsjednika Ivana Jelčića. Zastupnici su se ovaj put okupili u pomalo neobičnoj „dvorani za sastanke“ – u Kinu Borak, što je bilo uvjetovano trenutnom adaptacijom skupštinske dvorane. Dnevni red sjednice sačinjavalo je 12 točaka od kojih su prve dvije bile Zapisnici s dviju prethodnih sjednica te treća točka koja redovno oduzme najveći dio vremena sjednice – zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi u kojoj zastupnici iskoriste priliku kako bi uputili primjedbe, prijedloge, sugestije i inicijative. Ministrica financija i dopredsjednica Vlade ŽZH Blagica Leko detaljno je obrazložila četvrtu točku Dnevnog reda – Prijedlog Proračuna ŽZH za 2024. godinu (hitan postupak) istaknuvši kako je riječ o iznosu od 156.239.881 KM (Proračun je veći za 8.011.671 KM u odnosu na onaj iz 2023. godine). Prihodovnu stranu je približila nazočnima pojasnivši prihode od poreza u iznosu od 135.452.938 KM, neporezne prihode 10.086.943 KM, tekuće potpore – grantove 8.700.000 KM, kapitalne primitke i financiranja - primitke od dugoročnog zaduživanja 2.000.000 KM. Pri pojašnjavanju rashodovne strane ministrica se bazirala na tekućim rashodima u iznosu od 137.878. 881 KM, kapitalnim izdacima 16.161.000 KM, pozajmljivanju drugim razinama vlasti 0, otplati duga 1.300.000 KM i tekućim zalihama 900.000 KM. Uložena su ukupno 23 amandmana, od kojih je 20 predložio zastupnik Tomislav Bandić (HRS). Dva je predložio Zvonko Jurišić (HSP BiH), a jedan Marija Lovrić (HSP dr. Ante Starčević). Ni jedan amandman nije usvojen, ali je ministrica Leko istaknula kako će se sigurno u skoroj budućnosti posvetiti pozornost stavkama koje se odnose na osobe s invaliditetom, školskim objektima kao i studentskim stipendijama. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna ŽZH za 2024. godinu (hitan postupak) – petu točku Dnevnog reda, kao i sljedeću – šestu: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u ŽZH (hitan postupak) također je ukratko pojasnila ministrica Leko (usvojene jednoglasno). Zastupnici su zatim raspravljali o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) kojeg je nazočnima predstavio ministar gospodarstva Dario Sesar (jedan glas suzdržan). Osma točka Dnevnog reda je bio Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopuni Zakona o radu, a pojasnio ju je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić. Usvojena je jednoglasno. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić obrazložio je devetu točku - Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777, 1355 i 1415 k.o Konjsko Bare koja je usvojena uz jedan glas suzdržan. Predsjednik Ivan Jelčić se kratko osvrnuo na Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. Godine – desetu točku koja je usvojena jednoglasno kao i dvije posljednje točke Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^