Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Izvješća o radu Skupštine14.8.2023. 23:44:31

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je održala 8. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i to:

 • 8 redovnih sjednica - razmatrano je ukupno 40 točaka dnevnog reda.

Razmatrane su sljedeće točke na sjednicama Skupštine ŽZH

Prijedlog Zakona

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)

Prijedlog Odluke

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2022. godine (Usvojeno, datum: 15.9.2022., broj sjednice: 32)
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog Poduzeća Plinovod južna interkonekcija d.o.o. (Usvojeno, datum: 15.9.2022., broj sjednice: 32)
 3. Prijedlog Odluke o nabavi kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2022. godine (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke. (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“ (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)

Izvješće

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)

Zaključak

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2021. godinu (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2021. godinu (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)

Proračun

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Usvojeno, datum: 15.9.2022., broj sjednice: 32)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)

Brojčano izraženo zastupnici su u 2022. godini postavili sljedeće:

 • Sugestija: 2
 • Upit: 28
 • Konstatacija: 20
 • Prijedlog: 7
 • Replika: 5
 • Izlaganje: 2
 • Obrazloženje: 5
 • Odgovor: 5
 • Amandman: 6
 • Upit - pismeno: 1
 • Inicijativa: 2
 • Primjedba: 2
 • Komentar: 12
Sugestija: 2%
Upit: 29%
Konstatacija: 21%
Prijedlog: 7%
Replika: 5%
Izlaganje: 2%
Obrazloženje: 5%
Odgovor: 5%
Amandman: 6%
Upit - pismeno: 1%
Inicijativa: 2%
Primjedba: 2%
Komentar: 12%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2022. godini

Brojčano izraženo zastupnici su u 2021. godini postavili sljedeće:

 • Inicijativa: 5
 • Upit: 58
 • Konstatacija: 40
 • Amandman: 6
 • Primjedba: 7
 • Stanka: 2
 • Replika: 17
 • Poziv na glasovanje: 5
 • Prijedlog: 14
 • Sugestija: 5
 • Odgovor: 8
 • Izlaganje: 2
 • Obrazloženje: 11
 • Upit - pismeno: 2
Inicijativa: 3%
Upit: 32%
Konstatacija: 22%
Amandman: 3%
Primjedba: 4%
Stanka: 1%
Replika: 9%
Poziv na glasovanje: 3%
Prijedlog: 8%
Sugestija: 3%
Odgovor: 4%
Izlaganje: 1%
Obrazloženje: 6%
Upit - pismeno: 1%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2021. godini

Ukupna aktivnost zastupnika u 2022. godini umanjena je za 46,7% u odnosu na godinu ranije.

Izvješća stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke:

  - Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 5
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 27

 • Prijedlog Odluke: 8
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 9
 • Prijedlog Zakona: 1
 • Zaključak: 2
 • Izvješće: 4
 • Proračun: 1
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 1
 • Autentično tumačenje zakona: 1
 • - Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 3
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 13

 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 9
 • Prijedlog Zakona: 1
 • Izvješće: 1
 • Proračun: 1
 • Prijedlog Odluke: 1
 • - Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 2
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 4

 • Prijedlog Zakona: 1
 • Izvješće: 1
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • Proračun: 1
 • - Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 2
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 6

 • Prijedlog Zakona: 1
 • Izvješće: 1
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Proračun: 1
 • - Odbor za prostorno uredenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 3
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 6

 • Prijedlog Odluke: 1
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Izvješće: 1
 • Proračun: 1
 • - Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 2
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 7

 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 4
 • Prijedlog Zakona: 1
 • Izvješće: 1
 • Proračun: 1

- Povjerenstvo za izbor i imenovanja -

Nije održana nijedna sjednica u 2022. godini.

- Administrativno - pravno povjerenstvo -

Nije održana nijedna sjednica u 2022. godini.

- Mandatno imunitetno povjerenstvo -

Nije održana nijedna sjednica u 2022. godini.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu po oblasti - Normativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO FINANCIJA -

 1. Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Zapadnohercegovačke (Nije razmatrano)
 2. Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, (Nije razmatrano)
 4. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 5. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2023-2025. godine, (Poslano zastupnicima kao dodatni materijal za 30. sjednicu održanu dana: 8.7.2022.)
 6. Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2023.-2025.godine, (Nije razmatrano)
 7. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2021. godine do 31. 12. 2021. godine, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 8. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE -

 1. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Nije razmatrano)
 2. Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke; (Nije razmatrano)
 3. Jedinstvena pravila za izradu pravila za izradu pravnih propisa Županije Zapadnohercegovačke; (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH -

 1. Zakon o oružju i streljivu; (Nije razmatrano)
 2. Zakon o javnom okupljanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO GSPODARSTVA ŽZH -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (Usvojeno, datum: 2.8.2022., broj sjednice: 31)
 2. Zakon o poljoprivredno - savjetodavnim službama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o muzejskoj djelatnosti, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o mladima Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o obrazovanju odraslih (Nije razmatrano)
 6. Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci, (Nije razmatrano)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, (Usvojeno kao: (Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ( skraćeni postupak)), datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, (Usvojeno kao: (Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak)), datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 9. Strategija razvoja obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 10. Strategija razvoja mladih, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI -

 1. Zakon o zaštiti na radu, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)

- MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJESTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA -

 1. Zakon o zaštiti okoliša, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti prirode, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izmjeni Zakona o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA -

 1. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)

- Civilna zaštita -

 1. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine (Usvojeno, datum: 30.3.2022., broj sjednice: 28)
 2. Zakon o vatrogastvu (Nije razmatrano)
 3. Zakon o zaštiti od požara (Nije razmatrano)
 4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Nije razmatrano)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 18% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Normativne djelatnosti.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu po oblasti - Analitičko - informativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Nije razmatrano)
 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2021. godinu, (Nije razmatrano)
 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2021. godinu, (Nije razmatrano)
 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije, (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju s prihodima, rashodima i utrošku sredstava, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 12. Informacija u oblasti kulture, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 17.5.2022., broj sjednice: 29)
 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 8.7.2022., broj sjednice: 30)
 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski), (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja) (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr., (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2021. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 90% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Analitičko - informativne djelatnosti.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^