Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Program rada1.1.2019. 0:00:00

Program rada Skupštine sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava, zakona, planskih dokumenata Županije Zapadnohercegovačke, kao i drugih poslova i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, nositelje pripreme materijala, način izvršavanja, rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine, procedure donošenja odnosnih akata kao i kraća obrazloženja za programirane zadaće. Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sadržanih u Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika, radnih tijela Skupštine, općinskih vijeća, županijskih tijela i organizacija, te građana i udruga građana.

Zadaće Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu proizlaze iz osnovnih postavki Ustava i zakona Županije Zapadnohercegovačke, te planskih dokumenata Županije, a predstavljaju održavanje kontinuiranih procesa kojima se provodi politika dugoročnog programa rada. Profesionalizacija zastupnika i njihov rad s konkretnim zaduženjima i zadacima iz njihove nadležnosti doprinosi uspješnom radu Skupštine. Aktiviranje radnih tijela Skupštine i poboljšanje njihovog rada u obavljanju poslova iz skupštinske nadležnosti doprinosi kvalitetnijem radu i ispunjavanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Ukoliko u Programu rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nije izričito naznačeno, Vlada Županije Zapadnohercegovačke je predlagatelj zakona, odnosno podnositelj tematsko-analitičkih materijala navedenih u Programu rada Skupštine.

Sukladno naprijed navedenim smjernicama, a u cilju što efikasnijeg i ekspeditivnijeg provođenja svih programskih ciljeva za 2018. godinu u obavljanju ovih poslova Skupština Županije Zapadnohercegovačke će se pridržavati zakonskih rokova i ostvariti odgovarajuću ažurnost prema utvrđenoj dinamici vodeći računa o danim prioritetima.

A. NORMATIVNA DJELATNOST

-SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE -

 1. Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Stručnom službom i Privremenim radnim tijelom Skupštine za izmjenu i dopuna Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine,

- Proračun i Financije -

 1. Proračun Županije Zpadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ukoliko bude postojala potreba.
 4. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2019-2021. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 5. Zakon o plaćama i drugim naknadama koji nemaju karakter plaće,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 6. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1.1.2017. godine do 31.12. 2017. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 7. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prema potrebi.

- Pravosuđe i uprava –

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

- Unutarnji poslovi -

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 • Zakon o unutarnjim poslovima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 • Zakon o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 • - Gospodarstvo -

  1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: prvo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o turizmu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Obrazovanje, znanost, kultura i šport –

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o priznavanju stranih isprava i kvalifikacija,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine
  4. Zakon o muzejskoj djelatnosti u Županij Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  5. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  6. Zakona o mladima Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Zdravstvo, rad i socijalna skrb –

  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi svojim strateškim ciljevima usmjereno je na prevenciju i unaprijeđenje zdravstvenog stanja stanovništva, te ukoliko bude potrebno predložiti će propise iz te oblasti, a sve sukladno dodijeljenim nadležnostima.

  - Prostorno uređenje, resursi i zaštita okoliša -

  1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakona o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o izmjenama i dopnama Zakona o komunalnom gospodarstvu
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine

  - Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata -

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Civilna zaštita -

  1. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o vatrogastvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite ,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Odluka o Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite ,
   Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  B. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

  1.Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2017. godinu,

  Izvjestitelj: Županijski sud i općinski sudovi,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2017. godinu,

  Podnositelj: Županijsko tužiteljstvo,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2017. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Županijsko pravobraniteljstvo,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije,

  Podnositelj: Predsjedatelj Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2017. godinu,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tromjesečno.

  8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju sa prihodima, rashodima i utrošku sredstava,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Županijska Agencija za privatizaciju,

  Rok: po ukazanoj potrebi

  9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni

  poticanja proizvodnje u općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  10.Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije

  Zapadnohercegovačke,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  11.Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  12. Informacija u oblasti kulture,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Podnositelj: predsjedatelj stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prosinac 2018. godine.

  17.Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

  Predlagač: Kolegij Skupštine,

  Rok: prosinac 2018. godine.

  18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2017. godini,

  U Analizi će se ukazati na ostvarena kretanja, mjere i aktivnosti koje se poduzimaju, kao i ukazane probleme u

  2017. godini i predložiti pravci potrebnih aktivnosti za ostvarivanje Mjera gospodarske politike.

  Rok: tijekom 2018. godine.

  19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

  Informacijom će se, u prvom redu, obuhvatiti obim, intenzitet i način ostvarivanja gospodarske suradnje (proizvodna,

  trgovinska, financijska i dr.) između županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  Rok: tijekom 2018. godine.

  20.Analiza razine razvijenosti Županije i općina u

  Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  21.Korištenje raspoloživih resursa u Županiji

  Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski,

  energetski),

  Rok: tijekom 2018. godine.

  22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i

  turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti,

  poteškoće i poticaji,

  Rok: tijekom 2018. godine

  24. Informacija o stanju stambenog fonda na području

  Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom

  na velike gospodarske sustave,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i

  izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura,

  položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja)

  Rok: tijekom 2018. godine.

  27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi

  obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu

  zaštitu, obrazovanje i dr.,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije

  Zapadnohercegovačke i općina,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje

  zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj

  Rok: tijekom 2018. godine.

  30. Izvješće o implementaciji projekata u 2017.

  godini,

  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije

  Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  C. PLANIRANJE AKTIVNOSTI SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

  C. 1. Skupština Županije Zapadnohercegovačke održava redovite, izvanredne, tematske i posebne sjednice.

  Skupština može održavati i svečane sjednice, a može dio radne sjednice proglasiti svečanim.

  C. 2. Program rada Skupštine za 2018. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije.

  C 3. Organiziranje međunarodnih posjeta institucijama ili sličnim administrativno pravnim regijama s ciljem suradnje općeg upoznavanja s radom drugih institucija i razmjene  konkretnih iskustava u pojedinim oblastima rada Skupštine, a sve s ciljem poboljšanja rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao najvišeg zakonodavnog tijela Županije.

  C 4. Radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u okviru svoje mjerodavnosti razmatrat će materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu. O razmatranim materijalima Skupštini će dostavljati svoje pisane stavove i mišljenja prije početka svakog zasjedanja Skupštine po propisanoj regulativi.

  C 5. U 2018. godini Skupština Županije Zapadnohercegovačke će u vršenju svojih nadležnosti nastaviti intenzivnu i kontinuiranu suradnju i razmjenjivanje informacija s raznim institucijama, a sve u cilju usklađivanja što kvalitetnijeg rada.

  C 6. Na temelju naprijed izrečenog zaključujemo da će Skupština Županije Zapadnohercegovačke na koncu preuzeti i obvezu realizacije svih započetih procesa kao i realiziranje svih obveza koji proizlaze iz Programa rada koja se odnose na pitanja od zajedničkog interesa, kao i provođenja zajedničkih pitanja utvrđenih u Ustavu, zakonima ili propisima.

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
  - S K U P Š T I N A -
  Broj:01-02-2-XXXI-546/18
  Datum: 14. svibnja 2018.

  Predsjednik Skupštine
  Ante Mišetić

  Naše općine...

  Široki Brijeg

  Grad Široki Brijeg

  Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

  Ljubuški

  Grad Ljubuški

  Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

  Posušje

  Općina Posušje

  Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

  Grude

  Općina Grude

  Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

  Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

  • telefon

   Dom zdravlja Široki Brijeg

   039/704-926

  • telefon

   Dom zdravlja Ljubuški

   039-831-514

  • telefon

   Dom zdravlja Posušje

   039-681-124; 039-681-689

  • telefon

   Dom zdravlja Grude

   039-662-162

  • telefon

   Uprava civilne zaštite ZHŽ

   039-661-377

  • telefon

   Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

   039-661-702

  ^