Ustroj i nadležnosti

Ustroj i nadležnosti1.1.2019. 0:00:00

Skupština Županije Zapadnohercegovačke:

 1. priprema i donosi Ustav Županije,
 2. utvrđuje nadležnosti Županijskog i općinskih sudova,
 3. donosi zakone i ostale propise potrebite za provedbu ovlasti Županije,
 4. donosi proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje,
 5. odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama, uz suglasnost Parlamenta Federacije,
 6. donosi poslovnik Skupštine,
 7. bira predsjednika i ostale dužnosnike sukladno zakonu te potvrđuje dopredsjednike,
 8. imenuje i razrješava Vladu Županije Zapadnohercegovačke.
 9. bira zastupnike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije,
 10. provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti,
 11. raspisuje referendum,
 12. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Skupština Županije može donositi odluke na temelju izjašnjavanja građana na referendumu. Na referendumu se odlučuje većinom glasača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja glasača u Županiji. Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^