Sektor za propise i pružanje pravne pomoći

Stručna služba - Sektor za propise i pružanje pravne pomoći1.1.2019. 0:00:00
 1. obavlja sve normativno pravne, poslove upravnog rješavanja, stručno operativne, administrativno tehničke i pomoćne poslove pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine;
 2. prati tijek sjednica Skupštine, njenih radnih tijela, izrađuje zapisnike, izvješća upućuje ih Vladi, županijskim tijelima uprave kao i drugim tijelima i organizacijama i prati njihov sadržaj;
 3. obavlja normativno pravne, stručno operativne i druge poslove izrade Programa i planova rada Skupštine, njenih radnih tijela kao i praćenje njihove provedbe;
 4. daje stručno mišljenje o pripremljenosti prijedloga za sjednice radnih tijela Skupštine sa stajališta Poslovnika Skupštine;
 5. izrađuje i sudjeluje u izradi izvješća, informacijsko – analitičkih materijala bilježaka i pregleda koji se odnose na rad i djelokrug Skupštine i radnih tijela Skupštine;
 6. izrađuje nacrte akata koje donosi Skupština i njena radna tijela ako za izradu nisu mjerodavna Županijska ministarstva ili druga tijela Skupštine;
 7. brine se o pravodobnoj pripremi odgovora i prosljeđivanja zastupničkih pitanja koja su postavljena Vladi i drugim Županijskim tijelima;
 8. prati rad Skupštine, daje mišljenja, te priprema prijedloge koji se odnose na pitanja unutarnjeg ustrojstva i funkcioniranje Skupštine;
 9. brine o pripremi i stručnoj obradi materijala za sudjelovanje predsjednika i dopredsjednika, te zamjenika predsjednika u radu Skupštine;
 10. organizira poslove i brine se o vođenju zaprimljenih oglasa za Narodne novine, te kontaktira s osobama vezano za objavu ili ostale aktivnosti koji se odnose za kvalitetno obavljanje poslova za izdavanje službenog glasila u Županiji Zapadnohercegovačkoj, pripremanje arhiviranja predmeta i akata koje su zaprimljeni za objavu u Narodnim novinama;
 11. organizira i obavlja poslove pripreme, obrade, unosa i distribucije podataka i tekstova za objave u Narodnim novinama, pregledava autentičnost teksta koji se dostavi za objavu Narodnim novinama s tekstom koji je dostavljen na cd-u ili drugom elektronskom pomagalu te vodi registar svih dostavljenih materijala;
 12. stara se o podnesenim žalbama građana i djelatnika te brine o njihovom rješavanju;
 13. vrši i druge poslove koji se Sektoru zakonom ili drugim propisima stave u nadležnost.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^