Priopćenje za javnost s 10. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica8.8.2023. 14:47:27

Dana 08. kolovoza 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Širokom Brijegu je održana 10. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine ŽZH, gospodina Ivana Jelčića. Nakon izvršene prozivke zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te utvrđivanja kvoruma, predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pročitao je Dnevni red 10. Sjednice Skupštini Županije Zapadnohercegovačke. Nakon otvaranja rasprave o Dnevnom redu predsjednik Vlade, g. Predrag Čović tražio je da se točka Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju skine s Dnevnog reda sjednice Skupštine ŽZH zbog dorade, što je usvojeno većinom glasova zastupnika u Skupštini ŽZH. Zastupnik Tomislav Bandić također je imao prijedlog za uvrštavanjem točaka na Dnevni red Sjednice, ali sva 3 prijedloga su većinom glasova odbijena. Nakon glasovanja i usvajanja, Dnevni red 10. sjednice Skupštine ŽZH se sastojao od sljedećih točaka.

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak),
 4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,
 6. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški,
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Nakon usvajanja Dnevnog reda Sjednice, te Zapisnika sa 9. Sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uslijedila su zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, a koja su se odnosila na aktualno stanje i teme vezane za kvalitetnije funkcioniranje Županije Zapadnohercegovačke.

U 3. Točci Dnevnog reda, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak), uslijedila je kratka rasprava, nakon čega je jednoglasno usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke.

U Točci 4. Dnevnog reda, koja se odnosila na Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te nakon obrazlaganja iste od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijale skrbi Županije Zapadnohercegovačke, usvojena je Odluka o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, skupa s Amandmanima na Zakon, koji su njezin sastavni dio.

U Točci 5. Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, naglašena je važnosti donošenja ovakve odluke za Grad Ljubuški, te se izrazila zahvala što je ovakva Odluka napokon i usvojena, te će Grad Ljubuški dobiti raspolaganje nad nekretninom koja uistinu ima veliku povijesnu važnost za taj kraj. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama usvojena je uz jedan glas suzdržan.

Točku 6. Dnevnog reda, koja se odnosila na Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3636/8 k.o. Ljubuški, obrazložio je predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te je naglasio važnost kupovine predmetne nekretnine, u svrhu funkcioniranja Zavoda za poljoprivredu, u njegovom punom kapacitetu.

Točku 7. Dnevnog reda, Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, obrazložio je predsjednik Vlade ŽZH, te je predmetna točka usvojena uz 3 glasa suzdržana.

Točka 8. Dnevnog reda, Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, obrazložio je predsjednik Skupštine ŽZH, te je nakon kratke rasprave, točka usvojena uz 1 glas protiv.

Točka 9. Dnevnog reda odnosila se na prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, te je uz obraloženje predsjednika Vlade ŽZH ista jednoglasno usvojena.

Nakon što su se iscrpile sve točke Dnevnog reda, predsjednik Skupštine ŽZH zahvalio se svim prisutnima, te je zaključio rad 10. Sjednice Skupštine ŽZH.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^