Poziv na 10. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine1.8.2023. 12:10:01

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 10. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak 8. kolovoza 2023. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak),
 4. Pregledaj... Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 5. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški,
 8. Pregledaj... Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
 9. Pregledaj... Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.
 10. Pregledaj... Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^