Priopćenje za javnost s 9. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica27.6.2023. 14:26:12

Petnaest točaka Dnevnog reda je okarakteriziralo devetu, redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke koja se održala u Širokom Brijegu, u utorak 27. lipnja 2023. s početkom rada u 11 sati. Nakon konstatiranja postojanja kvoruma u odlučivanju, predsjednik Skupštine Ivan Jelčić je nazočnima predstavio Dnevni red, a nakon usvajanja dvaju Zapisnika s prethodnih sjednica, zastupnici su uobičajeno drugu točku Dnevnog reda 'zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi' iskoristili kako bi se pozabavili temama političkog, društvenog (lokalnog) značaja te iznosili konstruktivna rješenja određene problematike.

Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko, bila je treća točka nakon koje je zastupnica prisegnula u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke (točka br. 4.)

Peta točka Dnevnog reda - Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti usvojena je jednoglasno, kao i Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Sljedeće četiri točke koje se tiču preuzimanja prava i obveza i usklađivanja organizacije i poslovanja domova zdravlja na području ŽZH u obliku Nacrta Zakona usvojene su jednoglasno, a bila je riječ o četiri doma zdravlja (Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude).

Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon obrazloženja usvojen je jednoglasno kao 11. točka Dnevnog reda.

Sljedeća točka koju je ukratko objasnio predsjednik Skupštine Ivan Jelčić - Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine je usvojena jednoglasno.

Tri Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju triju radnih tijela Skupštine ŽZH: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata su uvojeni jednoglasno.

Posljednje dvije točke Dnevnog reda, 14. i 15. su bile Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine (usvojeno uz jedan glas suzdržan) i Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu (usvojen uz dva glasa suzdržana i dva glasa protiv).

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^