Izvod iz zapisnika s 8. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica27.6.2023. 14:03:17

8. sjednica Skupštine održana je 8.5.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1300 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnica Skupštine ŽZH Julijana Šimović konstatirala je kako još uvijek od strane Središnjeg izbornog povjerenstva nije pristigla dokumentacija za ulazak nove zastupnice Klaudije Skoko u Skupštini ŽZH, na mjesto zastupnika Tonija Kraljevića, koji je podnio ostavku.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - Kandidat za mjesto ministra financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red, nakon čega je otvorio raspravu o istome. Za riječ se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić, s prijedlogom da se 8. Sjednice Skupštine ŽZH odgodi. Zastupnik smatra kako je protivno Poslovniku Skupštine ŽZH, od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje, nepravovremeno dostavljen Prijedlog kandidata za Ministra financija ŽZH. Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić dao je na glasovanje prijedlog zastupnika Tomislava Bandića o odgodi 8. sjednice Skupštine ŽZH, koji je uz 1 glas za (Tomislav Bandić) i 2 glasa suzdržana (Antonija Banožić i Ivan Pušić) odbijen. Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić potom je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji je uz 19 glasova za, te 1 suzdržanim glasom (Antonija Banožić) usvojen. Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić konstatirao je da o predloženom Dnevnom redu nije glasovao zastupnik Tomislav Bandić.

Dnevni red:

1.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
2.Izbor i imenovanje:
a.).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
b.).Prisega ministrice financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

1. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 1. Točci Dnevnog reda, a za riječ se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit predsjedniku Skupštine ŽZH Ivanu Jelčiću o tome da li mu se može uručiti Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje ministra financija ŽZH, donesenog od strane Povjerenstva za izbor i imenovanja, citirajući odredbe čl. 174. Poslovnika Skupštine ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit predsjedniku Skupštine ŽZH Ivanu Jelčiću o tome kada su materijali za 8. sjednicu ŽZH dostavljeni Zastupnicima Skupštine ŽZH, smatrajući kako je nepravovremenom dostavom istih, povrijeđen Poslovnik Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako je spomenuti Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje ministra financija ŽZH dostavljen svim zastupnicima Skupštine ŽZH na dan održavanja sjednice. Obzirom kako se radi o hitnoj Sjednici Skupštine ŽZH, pozvao se na odredbe čl. 52. st. 2 Poslovnika Skupštine ŽZH. Predsjednik Skupštine ŽZH obrazložio je, kako se Županija Zapadnohercegovačka, izborom i imenovanjem ministra financija ŽZH za ministra financija u Vladi FBIH, te davanjem ostavke na mjesto ministra financija u Vladi ŽZH, našla u određenoj blokadi, jer su do imenovanja novog ministra financija ŽZH, privremeno obustavljena sva proračunska plaćanja na području ŽZH, te da je sve navedeno dovoljan razlog za sazivanje hitne sjednice Skupštine ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić upućuje molbu predsjedniku Vlade ŽZH Predragu Čoviću, ističući kako na spomenutim dokumentima postoji i njegov potpis, te da bi uz skladu s tim predsjednik Vlade ŽZH trebao upozoriti ostale o nekorektnosti načina dostavljanja Prijedloga za izbor i imenovanje ministra financija ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako smatra da 8. Sjednica Skupštine ŽZH nije trebala biti hitna, nego da je trebala biti sazvana kao redovna, te da se ubuduće sjednice sazivaju i održavaju sukladno Poslovniku Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira kako Skupština ŽZH radi sukladno Poslovniku Skupštine ŽZH, pozivajući predsjednika Vlade ŽZH da se očituje o navodima zastupnika Tomislava Bandića.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović se očituje na navode zastupnika Tomislava Bandića, ističući kako se davanjem ostavke Tonija Kraljevića na mjesto ministra financija ŽZH, te izborom i imenovanjem za ministra financija u Vladi FBIH, Županija Zapadnohercegovačka našla u određenoj blokadi, jer su istim bila obustavljena sva proračunska plaćanja u ŽZH, uključujući i egzistencijalne naknade za branitelje. Predsjednik Vlade ŽZH navodi kako će plaćanja i dalje biti obustavljena dok se ne završi službeni postupak registracije novog ministra financija ŽZH, te da je sve navedeno dovoljan razlog sazivanja 8. Sjednice Skupštine ŽZH kao hitne. Predsjednik Vlade ŽZH konstatira kako po njegovom mišljenju nisu prekršene procedure, pozivajući predsjednika Skupštine ŽZH i tajništvo da se očituju jesu li spomenute procedure u skladu s Poslovnikom Skupštine ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić replicira na odgovor predsjednika Vlade ŽZH Predraga Čovića, navodeći kako je isti svojim obrazloženjem priznao povredu Poslovnika Skupštine ŽZH u smislu čl. 174., citirajući isti.

Zastupnik Tomislav Bandić smatra kako je bivši ministar financija ŽZH Toni Kraljević ranije mogao odstupiti s mjesta ministra financija ŽZH, čime ŽZH ne bi bila dovedena u stanje blokade i hitnosti prilikom održavanja Sjednice Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira kako dosadašnji ministar financija ŽZH nije mogao dati ostavku prije izbora za ministra financija u Vladi FBIH, te kako će egzistencijalne naknade za branitelje biti isplaćene na vrijeme.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje opasku predsjedniku Skupštine ŽZH, navodeći kako smatra da je 8. Sjednica Skupštine ŽZH trebala biti sazvana za dan 05.svibnja 2023. godine, iz razloga što žurnije isplate egzistencijalnih braniteljskih naknada, a budući da se bez ministra financija ne mogu vršiti nikakva proračunska plaćanja u ŽZH, sve navedeno je dovoljan razlog sa sazivanje 8. sjednice Skupštine ŽZH kao hitne, na čijem je Dnevnom redu Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vlade ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje inicijativu da se na službene Stranice Vlade ŽZH, Skupštine ŽZH i svih ministarstava Vlade ŽZH, postave kratki životopisi predsjednika Vlade ŽZH, ministara u Vladi ŽZH, te svih savjetnika ministara u Vladi ŽZH, kako bi svekolika javnost bila dovoljno upućena o istima.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira odgovor ministra unutarnjih poslova ŽZH Mladena Bebeka upućenog na zastupnikovo pitanje sa 7. Sjednice Skupštine ŽZH, vezano za dvostruko ubojstvo u Gorici (Grude), navodeći kako je ministar izrazio zadovoljstvo zatvorskom kaznom od 31 godine za počinitelja kaznenog djela ubojstva.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru unutarnjih poslova ŽZH o tome, zašto sukladno smjenama u Policijskim upravama u Posušju i Ljubuškom, iste nisu učinjene u Policijskim upravama u Grudama i Širokom Brijegu, te da li su iste rezultat ministrovog nezadovoljstva dosadašnjim radom policijskih službenika.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića, s molbom da ga se prilikom citiranja točno citira, negirajući zadovoljstvo presudom zatvorske kazne od 31 godine za počinitelja kaznenog djela ubojstva u Gorici (Grude), navodeći kako je prilikom odgovaranja na pitanje sa 7. sjednice Skupštine ŽZH samo konstatirao da je počinitelj osuđen na 31 godinu zatvorske kazne. Ministar ponavlja kako postoji mogućnost uvida u Izvješće unutarnje kontrole o mogućim propustima policijskih službenika prilikom vršenja istražnih radnji u Gorici (Grude).

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek navodi kako pitanje o spomenutim smjenama policijskih službenika u Policijskim upravama Posušje i Ljubuški, zastupnik može postaviti ravnatelju policije, koji se iste i zadužen.

Zastupnik Zvonko Jurišić odgovara ministru unutarnjih poslova ŽZH Mladenu Bebeku, navodeći kako istoga nije citirao, te da na neka od postavljenih pitanja upućena prema Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH, nije dobio odgovore. Zastupnik podsjeća kako se imenovanje policijskih službenika na određene pozicije, ukoliko nisu zadovoljeni svi uvjeti u pogledu čina i stručne spreme, vrši uz suglasnost ministra unutarnjih poslova ŽZH, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Zastupnik smatra kako su se sukladno tragičnom događaju u Gorici (Grude), te propustima prilikom vršenja istražnih radnji, promjene trebale dogoditi i u Policijskoj upravi u Grudama.

Zastupnik Tomislav Bandić upućuje pohvalu ministru unutarnjih poslova ŽZH Mladenu Bebeku, pozdravljajući spomenute smjene u Policijskim upravama u Posušju i Ljubuškom.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Danieli Perić o novoj kurikularnoj reformi, s upitom može li o istoj iznijeti svoje mišljenje, obzirom da na istoj nije radila, smatrajući kako sama reforma ima dosta nedostataka.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira da će ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Daniela Perić, na pitanje zastupnika Tomislava Bandića o kurikularnoj reformi odgovoriti pismenim putem.

Zastupnik Ivica Pavković komentira smjene u Policijskoj upravi u Posušju, navodeći kako osobno poznaje bivšeg načelnika istoimene policijske uprave, te da se smjena dogodila na osobni zahtjev.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja komentira raspravu vezanu za imenovanje nove ministrice financija ŽZH, navodeći kako ima osjećaj da se redovito napadaju žene, te je njezin izlazak za govornicu ujedno podrška ženama u Vladi ŽZH, te ženama na svim funkcijama. Zastupnica ističe kako je optimalno vrijeme prilagodbe na novu funkciju ministara u Vladi ŽZH 100 dana, te da bi sve komentare, pitanja i kritike istima trebali upućivati protekom tog vremena. Zastupnica navodi kako je kroz svoj dosadašnji rad na čelu Glazbene škole u Ljubuškom, imala priliku surađivati s predloženom kandidatkinjom za novu ministricu financija ŽZH, te kako se radi o stručnoj i ozbiljnoj osobi, izražavajući svoju podršku svim novim članovima Vlade ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 1. točci Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

2. Izbor i imenovanje:

a.). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara 2. točku Dnevnog reda, pozivajući predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanja, Mariju Lovrić, da se ista obrati prisutnima o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade ŽZH.

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanja Marija Lovrić navodi kako je Povjerenstvo za izbor i imenovanja na svojoj 5. sjednici jednoglasno usvojilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade ŽZH, te kako je isti prijedlog zajedno sa ostalim materijalima za 8. sjednicu Skupštine ŽZH, dostavljen svih zastupnicima Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a prvi se za riječ javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako neće podržati Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade ŽZH, te kako njegove kritike o izboru novog ministra financija ŽZH nisu bile upućene jer se na istu funkciju imenuje žena, nego iz razloga nepoštivanja procedura predviđenih Poslovnikom Skupštine ŽZH. Zastupnik se osvrće na izlaganje zastupnice Ivane Zrimšek - Šaravanja, navodeći kako je ista upravo svojim izlaganjem ukazala kako se rasprava o imenovanju vodi zato što se radi o ženi, te je naglasio kako to nije bila njegova namjera.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira da su sukladno Poslovniku Skupštine ŽZH, te iz razloga hitnosti održavanja sjednice Skupštine ŽZH, ispoštovane sve procedure po pitanju sazivanja i održavanja iste.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja replicira zastupniku Tomislavu Bandiću o raspravi po pitanju imenovanja žena na određene funkcije.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja predlaže da se odredbe 52. Poslovnika Skupštine ŽZH, a koje se odnose na pitanja održavanja hitnih sjednica Skupštine ŽZH, prilikom sljedeće promjene Poslovnika, dopune ili prošire dodatnim stavcima, kako se ubuduće ne bi ponavljale iste ili slične situacije.

Zastupnik Tomislav Bandić replicira zastupnici Ivani Zrimšek - Šaravanja, ističući kako se njegovo izlaganje ni na koji način nije odnosilo na to što se na mjesto ministra financija ŽZH imenuje žena, nego zbog toga što smatra, kako nisu ispoštovane sve procedure sukladno Poslovniku Skupštine ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit predsjednici Povjerenstva za izbor i imenovanja, Mariji Lovrić, o tome kada je održana sjednica istoimenog povjerenstva.

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanja Marija Lovrić odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića, te navodi kako je sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja održana dana 08. svibnja 2023. godine u 11:30 sati.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 2. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade ŽZH daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b.). Prisega ministrice financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je prisegu za ministra financija ŽZH, nakon čega je kandidatkinja za ministricu financija ŽZH Blagica Leko prisegnula.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

Sjednica je završila s radom u 1400 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^