Izvod iz zapisnika s 6. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica27.6.2023. 14:02:02

6. sjednica Skupštine održana je 27.3.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1840 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 6. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo, Ivan Leko - Kandidat za verifikaciju zastupničkog mandata, Ivan Jelčić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 23 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 4 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je nakon što se zastupnik Bandić javio za riječ i iznio primjedbe usvojen uz jedan glas protiv.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko,
4.Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,
5.Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,
6.Izbor i imenovanje:
a.).Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
b.).Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
c.).Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke,
7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“,
8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako odbija glasovati o Zapisniku jer ga nije dobio na vrijeme i nije ga stigao pročitati.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit za Ministarstvo prostornog uređenja u vezi divljih odlagališta otpada, odnosno koliko ih je sanirano u 2022. godini te što ovaj resor planira u 2023. godini raditi po tom pitanju?

Zastupnica Marija Lovrić predlaže inicijativu istom resoru o važnosti sortiranja otpada, a godinama se po tom pitanju ne vidi napredak kojem bi se trebalo ozbiljnije pristupiti u smislu postavljanja zelenih otoka za staklo i plastiku, te da se u veće trgovačke centre postave otkupna mjesta i uspostavi sustav povratne ambalaže.

Zastupnica Marija Lovrić treći upit usmjerava Ministarstvu gospodarstva vezan za Zakon o turizmu iz 2019. godine, konkretno o tome jesu li osnovane turističke zajednice gradova/općina, odnosno Turistička zajednica ŽZH?

Zastupnica Marija Lovrić se također obraća i Uredu Vlade ŽZH za europske integracije po pitanju dostave informacija o broju projekata koji su sufinancirani o pretpristupnih fondova i koji će biti realizirani u ovoj godini te o broju otvorenih poziva koje Županija ili ostali gradovi/općine, privatne tvrtke kao i nevladine organizacije u ŽZH mogu aplicirati.

Zastupnik Tomislav Bandić se referira na upit kojeg je poslao 31. siječnja Povjerenstvu za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo i Povjerenstvu za izbor i imenovanje, a koji se odnosi na to je li u predsjednik Skupštine izabran prema Poslovniku? Odgovor je dobio od zastupnice Lovrić i zastupnika Damira Jurišića. Zastupnik se pita koje je od njih dvoje prepisivalo jedno od drugog?

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako je u odgovoru dobio tridesetak odgovora na sve što nije pitao. Ni u jednoj rečenici se ne spominje je li predsjednik Skupštine izabran u skladu s važećim Poslovnikom.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko

Izjašnjavanje odbora:

Mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivanu Leki.

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivanu Leki.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko.

Glasovanje po točci: Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić sada poziva zastupnike na prisegu.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

5. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Izjašnjavanje odbora:

Mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Glasovanje po točci: Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Izbor i imenovanje:

a.). Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b.). Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Kandidat za predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke - Predrag Čović se obraća i predstavlja zastupnicima, ministrima i javnosti govoreći o sebi, svom dosadašnje radu i djelovanju, svom gledištu trenutnog stanja u Županiji te budućim smjernicama, programu Vlade, strateškom razvoju ŽZH, kao i suradnji sa svim institucijama te konstruktivnom dijalogu sa svim dionicima društva i socijalnim partnerima. Novoimenovani predsjednik Čović je na kraju svog iscrpnog izlaganja zatražio potporu od zastupnika i podršku u radu ove Vlade te je predstavio i kandidate za ministre.

Zastupnik Tomislav Bandić ističe, da je, kao i kod imenovanja predsjednika Skupštine i pri imenovanju predsjednika Vlade prekršen Poslovnik o radu. Iz tog, i brojnih drugih razloga koje je zastupnik naveo te uz iznošenje osobnih stavova o Vladi i oporbi neće podržati ovu Vladu ni ostala imenovanja.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako nije imao namjeru stati za govornicu, no ponukalo ga je izlaganje zastupnika Bandića kojemu ministar odgovara kako se nikome nije žurilo mijenjati ovu Vladu jer je evidentno dobro obavljala posao, te se sjetio ljudi koji nisu trenutno tu s ali su u proteklih osam godina mandata mukotrpno radili kako bi se vratio dug Županije bez dodatnih zaduživanja uz sva socijalna davanja i brojne druge aktivnosti koje su poduzimane kako bi se podigla kvaliteta života u ŽZH.

Zastupnik Ivan Leko je čestitao svima te istaknuo kako je prošla Vlada radila odlično prema njegovom mišljenju, te potaknuo novi saziv Vlade da radi još i bolje.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na izbor nove Vlade i imenovanja te, referirajući se na izrečeno zastupnika Bandića, kako nije bilo potreba žuriti s novim imenovanjima jer je Vlada dobro obavlja svoj posao u prošlom mandatu.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c.). Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“,

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1930 sati.

Zapisnik vodio:

Nikola Bebek

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^