Izvod iz zapisnika s 5. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica28.3.2023. 12:16:58

5. sjednica Skupštine održana je 1.2.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 5. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Zdenko Ćosić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 22 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je Dnevni red. Zastupnik Ivica Pavković se javio za riječ i zatražio izmjenu Dnevnog reda u smislu uklanjanja točke 5. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu Tekući prijenosi za političke stranke i točke 6. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. Zastupnik smatra kako se o ovim točkama treba raspravljati na nekoj od sljedećih sjednica Skupštine. Zastupnik Tomislav Bandić iznosi dva zahtjeva za izmjenu Dnevnog reda - prvi se odnosi na usvajanje Zapisnika s četvrte sjednice Skupštine jer ponovno nije ispoštovan Poslovnik i materijali nisu dostavljeni na vrijeme. Drugi zahtjev se odnosi na dopunu Dnevnog reda točkom 'Trenutno stanje u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ŽZH'. Kako bi se došlo do okončanja štrajka i brojnih drugih problema, bitno je provesti adekvatnu raspravu. Predsjednik Ivan Jelčić Dnevni red daje na glasovanje te je konstatirano da je uz četiri glasa suzdržana isti usvojen. Uz 4 glasa suzdržana odbijen je prijedlog zastupnika Bandića. Predsjednik Ivan Jelčić zatim izmijenjeni Dnevni red daje na glasovanje te je konstatirano kako je usvojen s jednim glasom protiv i četiri suzdržana.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak),
4.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak),
5.Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Zvonko Jurišić apelira na omašku u Zapisniku vezanu za ime zastupnika Tomislava Bandića koje je greškom zamijenjeno imenom Marko. Također se referira i na jedno od svojih izlaganja na četvrtoj sjednici, a riječ je o afirmativnom osvrtanju na imenovanja članova odbora i povjerenstava koje po zastupnikovu mišljenju nije korektno kategorizirano.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Antonija Banožić postavlja upit ministru graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Miroslavu Ramljaku vezano za medijske napise o ispuštanju kemikalija iz tvrtke Feal u rijeku Ugrovaču čime je rijeka poprimila tirkizno plavu boju kao i u listopadu 2021.godine kada je utvrđeno zagađenje. Djelatnici inspekcije su analizirali vodu i ustanovili zagađenje, a zastupnicu zanima što nadležne institucije moraju učiniti da se ovo više ne bi događalo?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak odgovara kako je u tijeku imenovanje Županijskog inspektorata kako bi se imenovalo osobu nadležnu za ovu problematiku.

Zastupnica Marija Lovrić upućuje inicijativu ministru Tomislavu Pejiću vezanu za nabavku oksigenatora i koncentratora kisika, medicinskih kreveta, stolica i hodalica. Zastupnica ističe kako sve više žitelja ŽZH ima potrebu za korištenjem navedenih pomagala, a s obzirom na trenutnu inflaciju, mnogu nisu u mogućnosti nabaviti ih. Stoga, zastupnica inicira opremanje domova zdravlja ovim pomagalima kako bi ih građani mogli posuđivati i po završetku vratiti.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit Vladi (Ministarstvu gospodarstva) te JU Ceste ŽZH vezan za 'nerazvrstane ceste' i nedostatak sredstava za njihovu obnovu. Zastupnica pita može li se osigurati fond za održavanje takvih cesta jer su neke u jako lošem stanju da se po njima skoro i ne može prometovati.

Zastupnica Marija Lovrić nepovećavanje naknada osoba s invaliditetom još od 2009.godine dok su svim ostalim skupina društva povećavane. Lovrić se pita može li se uputiti neki dopis Federalnoj Vladi kojim bi se to pokušalo regulirati?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupnici Lovrić, ukoliko ona komunicira s ovim skupinama društva, da im može reći da postoji procedura kojom se preko obiteljskog liječnika uputi nalog Ministarstvu zdravstva koje će preko Zavoda za zdravstveno osiguranje korisnicima omogućiti traženo u skladu s potrebama.

Zastupnik Ante Pavlović postavlja upit ministrici obrazovanja Ružici Mikulić vezano za okončanje aktualnog štrajka prosvjetnih djelatnika.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić ističe da, ukoliko se očekivao njezin osobni stav o tome kad će se štrajk privesti kraju, ona odgovor ne zna. Ako nekoga zanimaju činjenice, svatko može pojedinačno pitati. Evidentno je kako je po Sporazumu rečeno kako će završni razredi krenuti s nastavom u ponedjeljak.

Zastupnik Zvonko Jurišić kaže kako je vrlo štur odgovor ministrice Mikulić na pitanje zastupnika Pavlovića. Smatra kako se javnosti treba poslati konkretan odgovor sa Skupštine o svim problemima vezanima za štrajk prosvjetnih djelatnika. Možda postoje dvije istine, dodao je Jurišić i nastavio kako on osobno u Proračunu ne vidi prostora za povećanja plaće od 10%, nego eventualno za nekih 5%.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru MUP-a Davidu Grbavcu vezan za nedavni slučaj uličnog huliganstva nad policijskim službenikom u Grudama otprije nekoliko mjeseci. Nekolicina huligana tukla ga je u Grudama tijekom noći dok je policijski službenik bio na dužnosti. Zastupnika zanima što se dalje događa s tim slučajem?

Zastupnica Marija Lovrić iznosi nejasnoće po pitanju štrajka prosvjetnih djelatnika, odnosno pita ministra financija je li on pristao na povećanje plaća (jer svakodnevno pristižu nove informacije) te koji je točno sad problem?

Zastupnik Tomislav Bandić pita ministricu Mikulić kakva je trenutno situacija u Ministarstvu obrazovanja? Referira se na jučer pristigli Dopis predsjedništva nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama u ŽZH kojeg je pročitao nazočnima.

Zastupnik Zrinko Čuvalo se kao zastupnik u Skupštini, član svoje političke stranke ali i kao roditelj ne ulazeći u pojedinosti osvrnuo na aktualnu problematiku štrajka prosvjetnih djelatnika koja je vidljiva i u funkcioniranju institucija općenito govoreći, okarakterizirane neozbiljnošću, neodgovornošću pa i nesposobnošću. Dodao je kako se mladima šalje negativna slika te ih većina između ostalog i radi toga napušta ove krajeve. Zastupnik je dao svoju podršku prosvjetnim djelatnicima kao stupu društva u odgoju mladih ljudi. Ne upirući prstom ni u koga, i s obzirom da se ova trakavica vuče već godinama, svima koji su doprinijeli ovakvom stanju, poručio je kako ih može ih biti sram.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić kao i u svim resorima, postoje problemi koji se rješavaju kako dolaze. Istaknula je kako je na prošloj sjednici Vlade pričala o Kolektivnom ugovoru i koje su razlike u odnosu na prošli. U pregovorima za koje sindikati kažu kako ih je bilo malo (možda i jest ako se govori o pregovaračkom timu ističe Mikulić), ali ona je zadužena prezentirati probleme i na Vladi i dopredsjedniku i predsjedniku. Na pretprošlom sastanku tog pregovaračkog tima sa zaposlenima u osnovnim i srednjim školama ponuđeno je povećanje plaće od 7% čime sindikati nisu bili zadovoljni pa je ponuđeno 10%. Pregovaralo se i o onim zahtjevima koje su sindikati u među vremenu donosili i skoro svi su uvaženi, no ministrica nije imala mandat za potpisivanje Kolektivnog ugovora jer ga potpisuje Vlada (Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi). Kolektivni ugovor je objavljen na službenim stranicama Ministarstva zaključila je ministrica Mikulić i dodala kako Dopis o kojem govori zastupnik Bandić njoj nije poznat niti joj je dostavljen.

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako trenutno stanje najviše šteti djeci, zatim roditeljima, djelatnicima u obrazovanju te na kraju svima ostalima. Kao zastupnik podržava zahtjeve sindikata, jer uzevši u obzir kako se još uvijek radi po nastavnom planu iz 2008.godine, a pedagoški standardi su iz 2009.godine, zamjeri ministrici što u 8 godina koliko je na čelu Ministarstva, nije bila u stanju usvojiti Jedinstveni pravilnik o prijemu djelatnika, Pravilnik o napredovanju, niti je uskladila norme i standarde između škola. Koliko je stanje u školstvu loše, govori i činjenica da se ugovori na određeno daju u razdobljima od 10 godina, odnosno produžavaju, a asistenti dugo godina rade na pola plaće i doprinosa. Umjesto da se trenutno govori o suvremenoj opremi u školama i usavršavanju prosvjetnih djelatnika, priča se o osnovnim stvarima, a Županiju čeka preko 700 tužbi djelatnika obrazovanja zbog kršenja Zakona o radu, zaključio je Bandić.

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac odgovara zastupniku Jurišiću kako je taj događaj okarakteriziran kao izrazito drsko ponašanje prema službenoj osobi, vrši se kriminalistička obrada i postupit će se kako Zakon nalaže. Iako policijski službenici i dalje stoje pri svojoj tvrdnji kako nije riječ o napadu na njih.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referira na spomenuti Dopis i ističe kako je bilo riječi o tome da se proslijedi samo zastupnicima u Skupštini, što je i učinjeno.

Zastupnik Zvonko Jurišić se osobno referira na neke izjave zastupnika Bandića između ostalog ističući kako se u ovom slučaju ŽZH ne treba uspoređivati s nekim drugim županijama jer su financijske mogućnosti 'našeg' proračuna trenutno takve kakve jesu. Ističe kako i u resoru obrazovanja ima nekog pomaka unatoč nepovjerenju dijela javnosti i struke aktualnoj ministrici Mikulić. Vlada je ta koja treba potpisati Kolektivni ugovor i treba ispuniti uvjete koje je moguće ispuniti. Zastupnik zatim komentira rad u realnom sektoru. Također ističe i kako ministrica Mikulić ne može biti za sve kriva i kako treba učiniti sve kako se djeca ne bi zakinula po pitanju obrazovanja.

Zastupnik Tomislav Bandić pojašnjava kako je u skladu s člankom 68. Poslovnika o radu Skupštine - ispravak krivog navoda. Referira se na riječi zastupnika Jurišića koje ga osobno čude, te zastupnik ne zna kako to afirmativno formulirati jer prema njegovim riječima Zakon o obrazovanju je nadležnost obrazovanja, Županije, međutim ovdje se dosta prigovora temelji na Zakonu o radu (koji je Federalni Zakon) u skladu s Kolektivnim ugovorom, te se djelatnici obrazovanja imaju pravo pozivati na taj Zakon iz kojeg zastupnik može navesti i članke (jer je zastupnik Jurišić ranije rekao da Bandić zna čitati, ne vidi što bi trebao drugačije kad su ljudi zamolili da se to pročita) itd. Konstatacije zastupnika Jurišića, Bandić smatra paušalnim te da one pokazuju određenu količinu neznanja i u teoriji i u praksi vezano i za Zakon i za problematiku kojom se bavi.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić ističe kako se kod osvrta zastupnika Bandića dosta toga navodi, kao i u mailu sindikata kojeg je maloprije pročitao. Ministrica obećava onima koji nisu trenutno raspoloženi spremni čuti problematiku u osnovnom i srednjem obrazovanju kako ima i dobrih stvari koje su se učinile u ovih osam godinu njezina mandata te se nakon svega može zaključiti da ona kao ministrica nije ni postojala te da je sve radila naopako. Stoga ministrica Mikulić sebi postavlja kao zadatak poslušati snimku i taksativno odgovoriti Bandiću na sve što je pročitao (a zna da to nije njegov osobni stav) i pozvati se na tekst iz maila te odgovoriti na sva pitanja na najbolji način i poslat će se zastupnicima nabrojano ono što se nije napravilo, a velik dio onih koji su sudjelovali u slanju tog dopisa je sudjelovalo u izradi kurikuluma.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako je riječ o iznosu od 133. 233 994, 00 KM i nastavlja kako je poznato da kod prihodovne strane dobivanje pozitivnog mišljenja od Federalnog ministarstva financija i usklađivanje tri bitna poreska prihoda s njihovim projekcijama i projekcijama Uprave za ekonomsko planiranje, a to su tri najvažnija poreza ŽZH - prihod od neizravnih poreza koji pripadaju Županijama, prihodi od poreza na dobit i isto tako prihodi od poreza na dohodak koji se kumulativno projicira, a on se prema Zakonu o pripadnosti javih prihoda unutar ŽZH dijeli u omjeru 50% Županiji, a ostalih 50% jedinicama lokalne samouprave. Stoga, uvažavajući njihove projekcije u kreiranju te prihodovne strane Proračuna, projicirani porez na dobit poduzeća u iznosu 33. 584 910,00 KM, porez na dohodak uz maloprije spomenuto kumulativno projiciranje 9. 150 000,00 KM i najvažniji porez kod svih razina vlasti su prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama (pdv) 68. 388 975,00 KM. Ovdje se, prema riječima ministra Kraljevića, što se tiče neporeznih prihoda temelji, na ekstrapolaciji trenda iz prethodnog razdoblja, predviđeni grant s federalne razine u iznosu od 8. 300 000,00 KM. Kad je ovaj Proračun odaslan iz Vlade u skupštinsku proceduru još nije bilo poznato kako izgleda federalni Proračun koji je kasnije tijekom usvajanja imao puno amandmana pa se kasnije pratilo usvajanje hoće li ostati iznos od 200.000 000,00 KM predviđenih za Županije, i ipak je ostao. Ministar Kraljević je zatim pojasnio glavne naglaske rashodovne strane i koje su stavke doživjele određene izmjene: tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, SC u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje uvećava se za 300.000,00 KM, tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije se uvećavaju za 303. 700,00 KM. Uvećani su iznosi za programe kulture 200.000,00 KM, tekući prijenosi za SKB Mostar 1.500 000,00 KM što znači da je znatno uvećan, dvije vrste tekućih prijenosa braniteljima - jedan se odnosi na novčanu egzistencijalnu naknadu uvećanu za 100.000,00 KM, a drugi tekući prijenosi braniteljima 300.000,00 KM (to kasnije može pojasniti resorni ministar), ukupni prijenosi braniteljima uvećani za 400.000, 00 KM. Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu su uvećani za 130.000,00 KM jer se kod korisnika stalne socijalne skrbi taj iznos koji mjesečno primaju podiže na 180,00 KM, a riječ je trenutno o oko 450 korisnika. Ministar je zatim istaknuo tekuće prijenose za porodiljne naknade - podižu se za iznos od 106. 000,00 KM te iznose 1. 960 000,00 KM, a ovdje se odnosi na izjednačavanje (oprema za novorođeno dijete) kod zaposlenih i nezaposlenih na 500,00 KM. Tekući prijenosi za potpore obiteljima s troje i više djece - ukupan iznos 10.300 000,00 KM nova stavka u Proračunu na koju se može biti ponosno. Nova stavka na poziciji Ministarstva zdravstva su tekući prijenosi za zdravstveno osiguranje korisnika stalne socijalne skrbi, ali isto tako po prvi put i zdravstveno osiguranje svih vjerskih službenika s prostora ŽZH, tekući prijenosi za štićenike možda i najmanje eksponirana stavka oko koje se nikada ne priča uvećani su na 1. 500.000,00 KM - to su građani ŽZH koji su takvog statusa za čiji smještaj u adekvatnim ustanovama plaća ŽZH bez ikakvih imovinskih cenzusa. Što se tiče izvršenja sudskih presuda, rješenja o izvršenju 1.005 800,00 KM kod drugih izmjena i dopuna Proračuna je ova stavka iznimno podignuta i uknjiženo je dosta sudskih presuda koje su spremne za isplatu, a kad se uzme u obzir ukupan iznos sudskih presuda te koliko je plaćeno zadnjih godina gledano u postotcima ni jedna županija u BiH nije ni blizu ŽZH. Ministar Kraljević je također istaknuo kako je Proračun ŽZH javan, transparentan i svima dostupan kao što i treba biti te kako ŽZH nema niti jedan pfening duga prema Poreznoj upravi, već osmu godinu zaredom Županija se nije zadužila niti na domaćem tržištu kod komercijalnih banaka niti kod međunarodnih institucija.

Zastupnik Damir Jurišić postavlja upit ministru zdravstva vezan za stavku Proračuna 'tekući prijenosi za poboljšanje' kvalitete zdravstvenih usluga jer zastupnik vidi da je stavka povećana sa 100 000, 00 KM na 200.000,00 KM.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako su se novčana sredstva transferirala prema lokalnim domovima zdravlja na uvođenje novih zdravstvenih usluga, a jedna od njih je uvođenje patronažnih službi za žene - majke koje su rodile te će se na taj način uspostaviti patronažna služba na području ŽZH gdje će majke dobiti uslugu unutar svojih obitelji na način da će educirane patronažne službe (sestre ili tehničari) doći u kućne uvjete, pregledati dijete i ako ima nekih poteškoća, uputiti to dijete u lokalni dom zdravlja. Ministar Pejić ističe da će, ukoliko zastupnici podrže Proračun, i dalje raditi na unaprjeđenju zdravstvene zaštite i osigurati njezinu dostupnost u lokalnoj zajednici.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na Proračun u kojem su uzete u obzir i neke njezine inicijative, kao npr. pomoć ženama poduzetnicama i slično. Zatim zastupnica pita hoće li se povećavati naknade socijalno ugroženima sa 100,00 KM na 180,00 KM i je li to predviđeno ovim Proračunom te hoće li to biti?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara da, ukoliko je zastupnica mislila na stavku stalne socijalne pomoći, postoji oko 450 registriranih korisnika stalne socijalne pomoći na području ŽZH. Socijalna pomoć o kojoj zastupnica govori je već bila povećana sa 100,00 KM na 150,00 KM, a sada se ide na 180,00 KM u okviru ovih fiskalnih kapaciteta.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na angažiranost zastupnice Lovrić u radu Skupštine. Zastupnik se zatim obraća ministru financija o rashodovnoj politici Vlade, pogotovo na pozicijama Vlade i pita čemu tako drastična smanjenja s npr. mjesnih zajednica s 250 000,00 KM na 200 000,00 KM, zatim 345 000,00 KM na 100 000,00 KM pojedincima, zatim 340 000,00 KM, prinos udrugama na 100 000,00 KM itd. Ako se uzme u obzir, ističe zastupnik da su socijalne naknade uvećane sa 150,00 KM na 180,00 KM, pozicija 'zajedničke institucije' sa 350 000,00 KM na 653 000,00 KM dok je istovremeno na stavkama koje je zastupnik ranije spomenuo vidljivo znatno smanjenje. Zastupnik se pita zašto?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru branitelja Begiću vezan za stavku 'pojedinci' gdje se nalaze dvije pozicije za branitelje na jednoj (egzistencijalna naknada braniteljima) je s 800 000,00 KM na 900 000,00 KM, a na drugoj je povećana s 900 000,00 KM na 1.100 000,00 KM. Zastupnik pita ministra ima li namjeru ove godine smanjiti starosni cenzus s 53 godine na 51 godinu, s obzirom da je velik broj tih branitelja izišao iz županijskog Proračuna ili će izaći ove godine, zastupnik je imao jednu inicijativu u smislu smanjenja starosnog cenzusa te da se branitelji koji još nisu ostvarili to pravo da im se sugerira da ispune određene zakonske kriterije.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić objašnjava kako je stavka za pojedince 'egzistencijalna naknada' uvećana s 800 000,00 KM na 900 000,00 KM. Razlog je inflacija i ministar je u prošloj godini svim korisnicima egzistencijalne naknade uplatio 100 KM. Ove godine planira se u iznosu 330 KM za razliku od dosadašnjih 275 KM za nezaposlenog branitelja i odlukom Vlade se mijenja koeficijent. Vezano za stavku od 1.100 000,00 KM, ministar Begić odgovara kako su u siječnju u bazi bila evidentirana 22 oboljela od karcinoma kroz jednokratne novčane pomoći (braniteljima koji su teško oboljeli ili su u teškoj egzistencijalnoj situaciji) tako da i zbog inflacije, ako je lani odobreno 700 KM za oboljelog od karcinoma, ove godine je u pitanju 900 KM. Što se tiče starosne granice, planira se rad i na tome barem još dvije godine a isplaćuje se već četiri godine. Za sad se postigao neki standard i za sad je 250 branitelja sa županijske razine kad je u pitanju egzistencijalna naknada.

Zastupnik Ivica Pavković se izrazito afirmativno osvrće na Proračun ŽZH i na rad ministra financija jer je sve što je obećano ranije, učinjeno i uvršteno u Proračun. Zastupnik konstatira kako su povećana sredstva za kulturu, SUM, SKB Mostar te kako bi on osobno volio da su povećana i za sport, kapitalne prijenose drugim razinama vlasti. Afirmativno se osvrće i na uvođenje nove usluge Ministarstva zdravstva - patronažnih usluga u ŽZH te komentira stavku 'tekući prijenosi za vjerske zajednice' za koju bi on osobno volio da se drugačije zove, odnosno da se dopuni pa bi glasila 'tekući prijenosi za vjerske zajednice i vjerske objekte'. Kad pristignu zahtjevi od župa ili ukopnih društava kad se rade spomenici, neki župnici izlazili u susret udrugama groblja mještanima kod rekonstrukcija na način da bi oni slali zahtjev, no došlo je do nekih internih promjena unutar Crkve radi kojih to više ne žele činiti. Puno je korisnije pomoći manjim grobljima s te pozicije jer to Vlada trenutno ne može nego se to očekuje od Općina ili Gradova.

Zastupnik Zrinko Čuvalo se također afirmativno osvrće na Proračun za 2023. godinu.

Zastupnik Tomislav Bandić pita zašto se Proračun usvaja po hitnoj proceduri kad već postoji Odluka o privremenom financiranju, te bi li itko bio zakinut da je usvajanje odgođeno za primjerice 10 dana? Zastupnik Proračun smatra transparentnim, no misli kako bi bilo dobro da je više stranaka bilo uključeno u sam proces donošenja tog dokumenta. Također komentira kako nije nikakav problem doći do proračuna drugih županija iako nisu ovako transparentni, no ipak budu dostavljeni. Konstatira kako u ovom Proračunu nedostaje kvalitetniji analitički dio kojim bi se izbjegla mogućnost manipulacije proračunskim sredstvima kad se bude usvajao rebalans (ako bude). Opisni dio - nepune dvije stranice, dodaje Bandić, o samom Proračunu ne govore ništa, te ima jednu zamjerku konkretno na ministra Kraljevića, a to je što se nije pojavio za vrijeme zasjedanja Odbora za ekonomsku politiku i Proračun kao gost pa bi i on kao zastupnik mogao postavljati upite te bi time današnji amandmani možebitno bili izbjegnuti. Određena socijalna davanja i mjere populacijske i socijalne politike zastupnik smatra izrazito kvalitetnima u čemu se može biti primjer ostalim županijama ali i Federaciji. Negativne karakteristike ne odnose se samo na ovaj Proračun nego za svaki proračun u BiH - prevelika javna potrošnja, glomazna administracija koja je sama sebi svrha. Europska Unija u prosjeku izdvaja 17% Proračuna za održavanje javne uprave, a u BiH se izdvaja 62,5%. Zastupnik zatim nastavlja kako Proračun treba imati razvojnu funkciju, no budući da su ovakve socijalne mjere, pitanje je koliko se može izdvojiti za razvojni dio ako postoji dobar socijalni dio. Javnu potrošnju smatra pogubnom za Hrvate jer Županije snose većinu fiksnih rashoda i same su sebi svrha uzdržavajući prevelik birokratski aparat. Zastupnik Bandić zatim opisuje amandmane koje će podnijeti:

Zastupnik Tomislav Bandić AMANDMAN 1.) Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu, zastupnik se afirmativno osvrće na povećanje ali smatra poželjnim da se povećaju još za 100 000,00 KM i time bi se socijalna naknada podigla za oko 200 KM.

Zastupnik Tomislav Bandić AMANDMAN 2.)Tekući prijenosi za braniteljske udruge - trenutno se izdvaja 250 000,00 KM i ovdje se predlažu značajnija povećanja na 400 000,00 KM. U komunikaciji s Ministarstvom branitelja, točnije sa zamjenikom ministra koji je rekao kako u ŽZH ima oko 20 000 branitelja i većina ih ima zdravstveno osiguranje te bi zastupnik ovim amandmanom htio da svi branitelji budu zdravstveno osigurani te da nema razlike između udruga i branitelja.

Zastupnik Tomislav Bandić AMANDMAN 3.) Tekući prijenosi za jednokratne novčane pomoći - povećanje za 50 000,00 KM, unatoč tome što ŽZH ima dobru praksu isplaćivanja jednokratne novčane pomoći, ispostavlja se iz komunikacije s tim osobama kako ti iznosi nisu dostatni za ono što je tim ljudima potrebno i stoga zastupnik smatra kako sredstva treba povećati.

Zastupnik Tomislav Bandić AMANDMAN 4.) Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji - zastupnik ističe kako u ŽZH postoji šest ili sedam tisuća pčelara s oko 21 000 košnica (zastupnik ne može precizirati broj zbog, kako kaže, šuma u komunikaciji u telefonskom razgovoru) te predlaže da se zbog vremenskih ili bilo kojih drugih čimbenika događa značajan gubitak pčelinjih jedinki te bi zbog toga iznos trebalo podići barem za ovu godinu. Zastupnik smatra da se ovim amandmanima ne traže prevelika novčana sredstva te da bi se trebala umanjiti stavka financiranje političkih stranaka i prijenos za ostale zajedničke institucije za 200 000,00 KM, također treba smanjiti broja zaposlenih u Vladi ŽZH za 9 čime bi se uštedjelo 324 450,00 KM. Ukoliko se za ove mjere koje traži zastupnik ne mogu izdvojiti sredstva s ovih stavki, predlaže da se barem djelomično usvoje i da se u rebalansu potvrde kako bi on kao zastupnik mogao podržati Proračun.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja svoj upit usmjerava na umjetničko obrazovanje, odnosno na umjetničke škole - četiri glazbene škole u ŽZH i od razdoblja kada je zastupnica došla i počela raditi, zamjetan je ogromni napredak u radu. Glazbene škole su u dva navrata skidane s Proračuna i protuzakonito su bile na grantovima - između 6 i 8 godina. Sada sve funkcionira dobro i zastupnica izražava zahvalnost u svoje ime i u ime mladih umjetnika, polaznika umjetničkih škola, a njih je oko 1000. Zastupnica se referira i na povećanja na proračunskim stavkama koje se tiču kulture. Zastupnica se također izrazito afirmativno osvrće na socijalnu mjeru naknade za treće i svako sljedeće dijete i na činjenicu kako ŽZH nije zadužena ni za jednu marku. Suglasna je sa zastupnikom Bandićem o prevelikom postotku sredstava koja otpadaju na održavanje javne uprave (62,5%) te poziva sve da se zajedničkim zalaganjem bore kako bi se to znatno reduciralo u budućnosti.

Zastupnik Zvonko Jurišić iznosi primjedbu jer je na poziciji političkih stranaka već punih dvadeset godina 207 000,00 KM te se nada da će prilikom rebalansa ići na 307 000,00 KM. Također, zastupnik smatra kako zastupnici u Skupštini ŽZH imaju najmanje paušale u državi, riječ je o 531 KM te bi taj iznos također trebalo podići. Zatim pita ministra branitelja Begića tko je njegov zamjenik koji je njegovom kolegi rekao kako postoje neosigurani branitelji?

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara kako se vjerojatno radi o Antunu Boti te ističe kako nema neosiguranih branitelja osim onih koji nemaju izmirene obveze prema Poreznoj upravi.

Zastupnik Vedran Kožul se afirmativno osvrće na Proračun ŽZH za 2023. ističući pronatalitetnu politiku, odnosno demografske mjere za treće i svako iduće dijete u obitelji. Pohvalio je povećanje sredstava na stavci tekući prijenosi za gospodarstvo s 500 000,00 KM na 700 000,00 KM i izrazio nadu da će se u programima koje bude raspisivalo Ministarstvo gospodarstva prepoznati i pokretanje start-up poduzeća, pokretanje prvih poslova za mlade tako da bi oni koji žele ostati u ŽZH i pokrenuti svoje poslove imali mogućnost to i ostvarivati.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupniku Jurišiću kako su ovdje dvije usporedne kolone, jedna je Proračun 2023., a ona prethodna kolona je drugi rebalans odnosno druge Izmjene i dopune Proračuna 2022. Primjerice, mjesne zajednice - u izvornom Proračunu 2022. bile su također 200 000,00 KM ali su uvećavane kroz rebalans pa kad se gleda vidi se ta diskrepancija. Što se tiče tekućih prijenosa pojedincima - kroz Projekt stambenog zbrinjavanja vršena je preraspodjela s Ministarstvom branitelja na poziciju Vlade, tekući prijenosi pojedincima, tako da je taj dio uvećan iz tog razloga. Što se tiče hitnosti procedure o kojoj je govorio zastupnik Bandić, ministar Kraljević odgovara kako je danas 1. veljače, a za nekih pet ili šest dana treba biti isplaćena naknada za obitelji s troje i više djece. Ukoliko je se u privremenom financiranju, ono podrazumijeva izvršenje prvog tromjesečja prošle godine, a prvom tromjesečju prošle godine toga uopće nije bilo, zaključio je ministar Kraljević.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić nazočne poziva na petnaestominutnu stanku tijekom koje bi se Vlada očitovala o amandmanima zastupnika Tomislava Bandića.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako se u načelu Vlada može složiti sa svim amandmanima zastupnika Bandića i to koincidira sa stremljenjima Vlade što se tiče uvećavanja jednokratnih socijalnih pomoći, odnosno uvećanja za socijalnu zaštitu. Ministar se sjeća kad je došao u Županiju da se radilo o 80 KM, u ovom Proračunu se diže na 180 KM te izražava nadu da će se dalje dizati i u rebalansu. Što se tiče financiranja besplatnog osiguranja branitelja, ovdje je ministar Kraljević iskomunicirao s ministrom Begićem da nisu osigurani samo oni s poreznim dugovanjima. Što se tiče jednokratnih novčanih pomoći, nastavlja ministar, ovdje se gleda jedna pozicija a pomoći se realiziraju zapravo s više pozicija i nebrojeno puta na sjednicama Vlade kod nekih teških socijalnih slučajeva i teških zdravstvenih prilika, primjerice stradalih kuća u potresu, poplavi, požaru... ne prođe ni jedna sjednica da se dobar dio tih zahtjeva ne realizira. A što se tiče izdvajanja za poljoprivredu, nastavlja ministar Kraljević, to će sigurno biti uvršteno prilikom Izmjena i dopuna Proračuna, ali u ovako trenutno financijski 'upakiranom' Proračunu ne bi se ništa diralo i sada mora 'grubo' reći da se amandmani odbijaju, ali iz obrazloženja je sve više nego jasno.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić nazočne poziva na očitovanje o amandmanima. Nakon glasovanja zastupnika, konstatirano je kako su velikom većinom zastupničkih glasova amandmani zastupnika Bandića odbijeni.

Zastupnik Tomislav Bandić se zahvaljuje zastupnicima i ministru financija s kojim dijeli slične poglede za budućnost Proračuna i skorog rebalansa.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak.)

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević koncizno pojašnjava ovu točku dnevnog reda.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Zastupnica Antonija Banožić kaže kako je pročitala ovo Izviješće i osvrće se na rad Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave. Naime, nastavlja Banožić, strateški cilj Uprave policije za 2021. godinu je bio podići sigurnost građana na veću razinu u odnosu na 2020.godinu, sudeći po prevenciji rasvijetljenosti kaznenih djela iz područja imovinskog kriminaliteta u 2021. godini u ŽZH je bio veći broj kaznenih djela krađa, dok su teške krađe i razbojništva ostala na gotovo istoj razini kao u 2020.godini. U borbi protiv zlouporabe opojnih droga rezultati u 2021. godini su lošiji u odnosu na godinu prije, i ono što je zastupnici posebno zanimljivo, u strategiji rada Policijske uprave se ne spominje borba i prevencija protiv najtežih kaznenih djela poput ubojstava. U Ljubuškom se u kolovozu 2020. godine dogodilo ubojstvo T.B. koje nije rasvijetljeno, javnosti još nije poznat rasplet smrti Lane Bijedić te aktualni primjer višestrukog ubojstva u Gorici. Zastupnica pita resornog ministra Davida Grbavca kako je moguće da u radu MUP-a, odnosno PU za 2021. ne stoji rad po pitanju najtežih kaznenih djela poput ubojstava i koja je njegova ocjena rada PU za 2021. godinu?

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac će se na upit zastupnice Banožić obratiti pismeno.

Zastupnik Tomislav Bandić kaže kako se ovdje radi o nizu kopiranih dokumenata koji ne daju pravi uvid u rad Vlade. Radi se o prepričavanju Proračuna, dodao je i nastavio kako su ovo opširni ciljevi koji ne vode nikamo, paušalni izrazi kao povećanje transparentnosti, sprječavanje nasilja itd. Dakle, ni jedan podatak koji bi se mogao kvalitetno verificirati i provjeriti kako bi se utvrdile činjenice za taj isti podatak. Zastupnik zaključuje kako upravo radi ovoga neće podržati Izvješće.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Suzdržani: Antonija Banožić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1330 sati.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^