Poziv na 6. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - promjena satnice sukladno Odluci Kolegija

Sjednice Skupštine27.3.2023. 13:52:39

Na temelju članka 52. Stavka (2) Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 6. sjednicu (hitnu ) Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2023. godine, s početkom rada u 1800 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

Dnevni red

 1. Dnevni red će se utvrditi na samoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan JelčićNa temelju članka 52. Stavka (2) Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 6. sjednicu (hitnu ) Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2023. godine, s početkom rada u 18 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko
 4. Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,
 6. Izbor i imenovanje:
  1. Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
  3. Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^