Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica6.2.2023. 13:06:10

4. sjednica Skupštine održana je 23.1.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1200 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 4. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Zdenko Ćosić, Zrinko Čuvalo.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je Dnevni red današnje sjednice (ranije je najavljeno kako će se Dnevni red utvrditi na sjednici) koji je nakon konstatacija zastupnika Tomislava Bandića kako je današnjom sjednicom učinjena povreda Poslovnika Skupštine, odnosno kako po njegovom viđenju, nije ispoštovana skupštinska procedura, usvojen uz jedan glas protiv i jedan suzdržan. Predsjednik Ivan Jelčić podsjeća zastupnika kako je jutros bio uredno pozvan na Klub hrvatskog naroda te kako do sad nije bio niti jedan kandidat za prijedlog predsjednika Skupštine, ali danas ima i danas će se izglasati. Također će biti imenovana i povjerenstva i Kolegij. Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na konstatacije zastupnika Bandića te ističe kako je današnja Skupština sasvim uredno sazvana - po Poslovniku, te kako je sasvim legalna i legitimna. Ovo je završno formiranje Skupštine i povjerenstava, ističe Jurišić te nastavlja kako je Klub naroda formiran, a zastupniku Bandiću dodaje kako je mogao upravo danas na Klubu naroda predložiti kandidata od bilo kojih tijela koja se danas usvajaju. Predsjednik Ivan Jelčić se nadovezuje na izrečeno i podsjeća zastupnika Bandića kako je u usvojenom Zapisniku konstituirajuće sjednice istaknuto da će Skupštinom upravljati trenutno rukovodstvo - do izbora novog, što objašnjava trenutno stanje. Zastupnik Bandić komentira i odnos zastupnika Jurišića prema Poslovniku u kojem se jasno navodi na koji način se saziva sjednica te što je zapravo, po Bandićevu mišljenju, kontradiktorno Poslovniku. Ističe kako ni jednu današnju odluku neće podržati, čak ni povjerenstva u kojima je on (Bandić) član. Glasovanjem je konstatirano kako je Dnevni red usvojen uz dva glasa protiv.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Klubovi naroda - predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
a).Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
b).Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
c).Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
4.Izbor i imenovanje:
a).Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,
b).Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,
c).Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun,
d).Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje,
e).Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo,
f).Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata,
g).Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva,
h).Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
i).Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva,
5.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine.

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Suzdržani: Antonija Banožić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Ivica Pavković postavlja upit ministrici Mikulić o aktualnom štrajku prosvjetara, odnosno u kojoj su fazi pregovori te koji su još razlozi nepotpisivanja Kolektivnog ugovora sindikata prosvjetnih djelatnika? Nadalje, zastupnik Pavković pita kad je sljedeći sastanak i može li doći ponovno do nepotpisivanja Kolektivnog ugovor? Zastupnika zanima stvarno stanje te koji su ključni problemi i kad se može očekivati potpisivanje od strane Vlade?

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara zastupniku Pavkoviću kako je Kolektivni ugovor o kojem se toliko govori definiran sastankom u četvrtak - sa 86 članaka od kojih dva nisu službeno definirana, dok svi ostali jesu (osnovica za obračun plaće i naknada za prijevoz u kojoj sindikat traži ukidanje limita). Ministrica navodi stavke u ovom Kolektivnom ugovoru koji su različiti od prošlog. Također je demantirala dezinformaciju koja je puštena u javnost, a vezana je za visinu plaće profesora s jednom godinom radnog staža i položenim stručnim ispitom gdje se radila usporedba s prosječnom plaćom u Federaciji. Mikulić ističe kako je svjesna da je visina plaće daleko od idealne, ali i kako se traži kompromisno rješenje. U ovom tjednu će biti javno dostupan Kolektivni ugovor kako bi bio vidljiv svima, te je potpisan sporazum sa sindikatima o poslovima koji se ne smiju prekidati ni za vrijeme štrajka - završni razredi osnovnih i srednjih škola moraju ući u učionice nakon 20 dana štrajka.

Zastupnica Marija Lovrić pitanje upravlja ministru rada, zdravstva i socijalne skrbi Tomislavu Pejiću - na koji način se refundiraju sredstva za troškove liječenja u inozemstvu? Drugi upit iz Odbora za naselja za rekonstrukciju i asfaltiranje puta R 419 Britvica, Izbično, Liskovac, Prosine, Korito, Zaušlje i Nikolić (kako bi stanovnici mogli nesmetano prometovati jer je ta dionica u izrazito lošem stanju zbog neodržavanja) upućen je Vladi ŽZH.

Zastupnik Ivica Pavković se referira na upit zastupnice Lovrić ističući kako i on često prima upite vezane za taj problem jer je riječ o cesti koja je u izrazito lošem stanju, a nedavno je prekategorizirana čime dakle stječe uvjete za rekonstrukciju.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je zamolio zastupnicu Lovrić da se obrati e - mailom ili Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbi ili Skupštini ŽZH kako bi se detaljnije razmotrio taj slučaj. Vezano za proceduru upućivanja na liječenje u inozemstvo, ministar Pejić odgovara kako je riječ je o malom broju usluga koje se ne mogu izvršiti u bolnici u Mostaru te ne može jasno potvrditi radi li se o troškovima prijevoza ili o troškovima samog liječenja (ili nečem trećem). U svakom slučaju, zastupnici će se traženi podatci dostaviti pravovremeno.

Zastupnik Vedran Kožul je imao upit vezano za nepravilno korištenje imena Županija Zapadnohercegovačka.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Klubovi naroda - predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

a). Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako je dosadašnji predsjednik Kluba hrvatskog naroda Ivan Damjanović podnio ostavku na tu dužnost te je kao novi predsjednik predložen i imenovan sam zastupnik Kožul. Klub hrvatskog naroda je predložio zastupnika Ivana Jelčića za novog predsjednik Skupštine ŽZH.

Zastupnik Miroslav Mitrović kao predsjednik Kluba srpskog naroda koji je izabran u Dom naroda FBiH, na čemu se i zahvaljuje te nastavlja kako još uvijek nema prijedlog za izbor rukovodstva Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić objašnjava kako je evidentno da Klub hrvatskog naroda predlaže kandidata, a drugi Klub nije. Stoga se može pristupiti donošenju Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić se referira na članak 172, stavak 3, u kojem je jasno navedeno da ukoliko je predsjednik Skupštine kandidat za izbor ili je riječ o njegovom razrješenju, sjednicom za vrijeme njegova izbora/razrješenja rukovodi jedan od dopredsjednika, odnosno zamjenik predsjednika. Vrlo je jasno ističe Bandić kako se i u ovom slučaju krši Poslovnik.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara kako je vrlo jasno - sjednicom rukovodi aktualni predsjednik do izbora novog.

Zastupnik Ivica Pavković odgovara zastupniku Bandiću kako trenutno ne postoji zamjenik te je riječ o specifičnoj situaciji i kako treba dopustiti da se izabere rukovodstvo i radna tijela kako bio se ubuduće moglo nesmetano raditi.

Zastupnik Tomislav Bandić se ponovno referira na Poslovnik tvrdeći kako se ne poštuje.

Zastupnik Ivan Damjanović ističe kako je na Klubu hrvatskog naroda predložen zastupnik Ivan Jelčić kao kandidat za budućeg predsjednika Skupštine i otvorena je rasprava, a kako nije bilo više prijedloga i pošto je bila prisutna većina zastupnika, rasprava je zaključena i izabran je zastupnik Jelčić kao prijedlog Kluba hrvatskog naroda za predsjednika Skupštine. Samim time ova procedura je završena.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b). Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c). Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Izbor i imenovanje:

a). Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Zastupnik Vedran Kožul zastupnike upoznaje s Odlukom kojom se osniva Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine ŽZH, a članovi su: predsjednik Damir Jurišić, zamjenik predsjednika Zdravko Herceg, članovi Ivan Jelčić, Ivana Barišić, a imenuju se članovi - Dario Knezović, Petar Pišković i Ivan Landeka.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Antonija Banožić, Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b). Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovaj odbor biraju: predsjednik Ante Pavlović, zamjenica predsjednika Bernardica Luburić, članovi Miroslav Mitrović, Tomislav Mandić, a imenuju se članovi - Žana Martinović, Marija Kvesić i Nikica Tomas.

Zastupnik Tomislav Bandić čestita pojedinim zastupnicima koji su imenovani članovima određenih povjerenstava te zasluge za to pripisuje njihovim glasačima, točnije promatračima.

Zastupnik Ante Pavlović izražava nejasnoću pri obraćanju zastupnika Bandića. Zanima ga što je točno htio reći?

Zastupnik Tomislav Bandić Ističe kako ne treba komentirati njegovu kampanju koja je bila transparentna, no međutim, zastupnik Bandić kampanju zastupnika Pavlovića nije vidio, kaže. Vidi ga ovdje i vidi rezultate izbora u Ljubuškom, te kako ti rezultati poprilično objašnjavaju glasovanje zastupnika Pavlovića za Dom naroda te zašto je sada postao predsjednik Kluba, a zanimljivo je da baš predsjednik Kluba profesionalizira mandat.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Antonija Banožić, Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 3 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c). Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovaj Odbor biraju: predsjednik Ivan Damjanović, zamjenik predsjednika Ivica Pavković, članovi: Milan Ševo i Tomislav Bandić, a imenuju se članovi: Stipan Zovko, Franka Leko i Jure Lauc.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

d). Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se ovaj Odbor imenuju: predsjednica Ivana Barišić, zamjenik predsjednice Ivan Kožul, član: Ivica Pavković, Antonija Banožić, a imenuju se: Anamarija Kovač, Ivan Kraljević i Mladen Bebek.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

e). Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovaj Odbor biraju: predsjednik Zrinko Čuvalo, zamjenik predsjednika Ivan Pušić, član: Tomislav Mandić, Ivana Zrimšek Šaravanja, a imenuju se članovi: Ante Bošnjak i Tomislav Galić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Antonija Banožić, Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 3 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

f). Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovaj Odbor biraju: predsjednik Željko Dragićević, zamjenica predsjednika Bernardica Luburić, članovi: Marko Radić, Vedran Kožul, a imenuju se članovi: Stjepan Vlašić, Frano Glavaš i Mirjana Pavlović.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

g). Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovoj Odluci mijenjaju neke riječi: u točci 2. ime Tomislav Mandić se mijenja u Ivan Damjanović.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

h). Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Zastupnik Vedran Kožul ističe kako se u ovo povjerenstvo biraju: predsjednica Marija Lovrić, zamjenik predsjednice Tomislav Bandić i Bernardica Luburić član.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

i). Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva

Zastupnik Vedran Kožul obrazlaže kako se mijenja točka 2: biraju se: predsjednik Zvonko Jurišić, zamjenik predsjednika Miroslav Mitrović i član Damir Jurišić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na trenutna imenovanja.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević je podsjetio na činjenicu kako se Proračun nije mogao usvojiti na koncu proračunske 2022. za 2023. godinu, te je paralelno išla Odluka o privremenom financiranju, izrazio je nadu kako će se već sljedeći tjedan usvojiti Proračun u kojeg će se adaktirati i privremeno financiranje i omogućiti normalno financiranje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Toni Kraljević, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1254 sati.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^