Izvod iz zapisnika s 3. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica23.1.2023. 14:52:24

3. sjednica Skupštine održana je 5.12.2022. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao zastupnik - predsjednik Skupštine u sazivu 2018-2022 Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 3. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Toni Kraljević, Milan Ševo, Zdenko Ćosić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Jelčić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 23 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je Dnevni red. Za riječ se javio zastupnik Zvonko Jurišić i iznio prijedlog o Dnevnom redu koji se odnosi na potrebu uvrštavanja točke 'Izbor predsjednika Skupštine ŽZH' te je istaknuo kako ne bi imao ništa protiv da na tom položaju ponovno bude aktualni predsjednik Skupštine. Također, Jurišić dodaje kako današnja sjednica nije u skladu s Poslovnikom Skupštine ŽZH i Ustavom ŽZH. Zastupnik citira članak 22. Ustava ŽZH te Amandman 25. koji govore o izboru predsjednika i dopredsjednika iz klubova naroda, odnosno ako ne postoji mogućnost izbora iz klubova naroda, onda se bira predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine. Jurišić ističe kako imamo Klub srpskog naroda i Amandman 49. Ustava ŽZH točno govori kako se bira predsjednik Skupštine te da klubovi naroda biraju dopredsjednika i njega potvrđuje, a ne bira ga Skupština, dok predsjednika bira. Također, Amandman 50. članak 26. (od 52 amandmana ukupno), govori koje su ovlasti te da potvrđuje dopredsjednika ili ako ne postoje dopredsjednici, bira se jedan dopredsjednik. Ispostavlja se da Skupština ŽZH u ovom sazivu nema dopredsjednika ističe zastupnik Jurišić i čita članak 1. Poslovnika Skupštine ŽZH te ponavlja kako Skupština trenutno ne radi po Zakonu, odnosno radi protiv Poslovnika. Predlaže da se najprije izabere predsjednik Skupštine te da je on na mjestu aktualnog predsjednika Jelčića, ne bi se usudio potpisati Rebalans Proračuna, najbitnijega Zakona kojeg je donijela Skupština u prethodnom sastavu, Izmjene i dopune Zakona i Proračuna - najbitniji zakoni koje donosi Skupština, ponavlja Jurišić i nastavlja kako se možda radi o krivom tumačenju Poslovnika te citira članak 3. predlažući da Skupština donese Zaključak kako ovom Skupštinom predsjedava zastupnik Ivan Jelčić, jer ovo nije konstituirajuća nego radna sjednica koja, po svemu sudeći, može biti okarakterizirana kao nepripremljena te on kao zastupnik aktualnog predsjednika ne može nazvati predsjednikom Skupštine ŽZH iako osobno podržava njegov mogući ponovni mandat. Aktualni predsjednik Jelčić ističe kako je evidentno i u Ustavu kako Skupštinom rukovodi trenutno rukovodstvo dok se ne izabere novo, što je evidentno i u jednoglasno usvojenom Zapisniku s prve sjednice. Konstatirano je kako je Dnevni red usvojen s jednim glasom protiv i dva suzdržana.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Toni Kraljević, Milan Ševo, Zdenko Ćosić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Antonija Banožić prvi upit upućuje predsjedniku Vlade Zdenku Ćosiću, odnosno ministru financija Toniju Kraljeviću o tome kako je Vlada Federacije donijela Uredbu o pomoći stanovništvu uslijed inflacije. U članku 16. te uredbe stoji kako poslodavac može isplatiti pomoć djelatnicima u iznosu do 1.080,00 KM do konca tekuće godine. Zastupnicu zanima, hoće li se korisnicima Proračuna u ŽZH do konca godine ta pomoć isplatiti i u kojem iznosu?

Zastupnica Antonija Banožić postavlja upit ministrici obrazovanja vezano za rasprave na prethodnim sjednicama o odnosu sindikata i ministarstva, te je li potpisan Kolektivni ugovor i hoće li učenici krenuti na vrijeme na nastavu u sljedećem polugodištu te hoće li doći do štrajka?

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupnici Banožić kako u Proračunu postoji pozicija 'naknade troškova uposlenih', a to su sredstva za ublažavanje inflatornog učinka, ona nema karakter plaće. odnosno na to ne idu doprinosi te se uvijek mora, bez obzira što se kolokvijalno naziva 13. plaća, ona se smatra naknadom. Ministar Kraljević ističe kako će svakako biti detaljniji u odgovoru zastupnici Banožić prilikom ekspliciranja Proračuna.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić će zastupnici odgovoriti pismenim putem.

Zastupnik Tomislav Bandić se nadovezao na riječi zastupnika Jurišića te istaknuo kako je logično zapitati se o članku 7. stavku 2. kako nije izabran predsjednik Skupštine, a u navedenom članku je jasno istaknuto kako predsjednik Skupštine vodi sjednicu - jednina, ne sjednice - množina, u novom sazivu. Zastupnik apelira da se ne degradira ova Skupština zbog privatnih stranačkih interesa. Zastupnik Bandić se referira na to kako se odugovlačilo s izborom izaslanika u Dom naroda, evidentno se ne poštuje ni Zakon o Proračunima ŽZH, nisu izabrana stalna radna tijela te ni Kolegij nije izabran. Dakle, zastupnik ističe kako je nužna ozbiljnost u radu i pristupanju obavezama i dužnostima te Poslovniku Skupštine. Također, zastupnik predlaže izmjenu poslovnika u članku 78. stavak 1. i 2. te precizira kako se navodi da se sjednice snimaju magnetofonski, a zastupnik smatra kako bi se sjednice trebale snimati i videom, s jednom do dvije kamere te otvorenim youtube kanalom.

Zastupnik - predsjednik Skupštine u sazivu 2018-2022 Ivan Jelčić odgovara zastupniku Bandiću kako je Skupština ŽZH među prvima, ako ne i prva (možda je Tuzla bila prije), odabrala delegate za Dom naroda, dok su sve ostale čekale doslovno posljednji dan. Zadnji rok je bio 2.prosinca te su se birali 1.ili 2.prosinca. Što se tiče nekih drugih stvari, Jelčić ističe kako nije samo njegova krivica nego odgovornost svih zajedno te što se prije dogore, prije će imati i predsjednika i odbore. Zatim se osvrnuo i na transparentnost rada Skupštine, odnosno na dostupnost informacija i materijala za sjednice koje se objavljuju na službenoj web stranici Skupštine kao i ostale aktivnosti vezane za rad ove institucije. Također, medijima su vrata uvijek otvorena za praćenje sjednica čemu svjedoče i brojne kamere prisutne i danas dok traje sjednica.

Zastupnica Marija Lovrić je pripremila inicijativu koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja markice zdravstvenog osiguranja umirovljenika s minimalnim mirovinama i osoba s invaliditetom na području ŽZH. Upućuje se Zavodu za zdravstveno osiguranje, dodaje Lovrić obrazlažući kako se smatra da sve osobe koje primaju minimalnu mirovinu kao i osobe s invaliditetom u ŽZH trebaju biti oslobođeni plaćanja markice zbog porasta svih troškova života tijekom zadnje godine dana jer su mirovine minimalno povećane, a naknade osobama s invaliditetom nisu povećane još od 2009. godine. Ovim putem, zastupnica apelira i hrvatskim predstavnicima u Domu naroda i na drugim razinama izvršne vlasti u Federaciji BiH da utječu na to da se osobama s invaliditetom trebaju žurno povećati naknade.

Zastupnica Marija Lovrić traži informaciju, pošto je ŽZH jedna od suosnivača Sveučilišta u Mostaru, koliko je upisanih studenata u akademskoj 2022./'23. godini na svim fakultetima pojedinačno i također da se usporedi i s brojem upisanih u prethodne dvije godine. Zastupnica smatra nužnim razmišljati o sufinanciranju studenata jer Sveučilište u Mostaru ima daleko najskuplje školarine radi čega studenti odlaze u RH jer su školarine u prosjeku jeftinije.

Zastupnica Marija Lovrić pita ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića kako teče isplata naknade za roditelje troje i više djece i koliko je do sad isplaćeno? Prema saznanju zastupnice, postoje slučajevi u kojima su jedan roditelj i djeca prijavljeni na području ŽZH dok je drugi roditelj, najčešće radi poslovnih razloga, prijavljen u nekoj drugoj županiji i može li se po tom pitanju išta učiniti, pita se zastupnica Lovrić?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako isplata teče svojim tijekom, dakle već je jedan mjesec isplaćen, za drugi je otišlo u Ministarstvo financija. Po gradovima i općinama to izgleda ovako: Grude 249 rješenja, Posušje 398 rješenja, Ljubuški 352 rješenja i Široki Brijeg 628; ukupno 1627 rješenja odnosno 813 500,00 KM za listopad 2022. godine. Što se tiče djece koja nisu ostvarila pravo, Ministarstvo već radi na tome kako bi se taj problem što prije riješio.

Zastupnik Ivica Pavković predlaže Vladi ŽZH da se prilikom izrade Proračuna za 2023.godinu uvećaju sredstva za sport. Trenutno ta pozicija iznosi oko 800 000,00 KM, a ako bi se išlo u tom pravcu da ta pozicija iznosi 1% proračunskih sredstava, onda bi iznos oko 1. 200 000,00 KM. Zastupnik predlaže da se, ako je ikako moguće, iznađu ta sredstva jer se sportski klubovi u ŽZH kao i u cijeloj državi bore za opstanak.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević je podsjetio kako se uvijek kod prihodovne strane moraju uzeti u obzir službene projekcije Federalnog ministarstva financija jer su one uvjet dobivanja pozitivnog mišljenja na izmjene i dopune Proračuna, a to su tri porezna prihoda - porez na dobit, porez na dohodak i prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama. Što se tiče neporeznih prihoda, nastavlja ministar Kraljević, kreiraju se u skladu s projekcijama Ministarstva financija ŽZH prema ekstrapolaciji trenda. Proračun u iznosu 120. 177. 240 KM, što znači da je 10. 577.792 KM veći u odnosu na srpanj kada je Skupština izglasala prve izmjene i dopune Proračuna. Ministar Kraljević je zatim detaljnije obrazložio prihodovnu stranu istaknuvši kao i obično prihode od neizravnih poreza koji pripadaju Županijama u iznosu 62. 961. 269 KM, zatim grant s Federalne Vlade koji je išao prema svim županijama pa tako i prema ŽZH. Što se tiče rashodovne strane razlozi za Izmjene i dopune Proračuna su između ostalog prihodovni, a onda na rashodovnoj strani se išlo radi naknada troškova zaposlenih, a to je ujedno i odgovor zastupnici Antoniji Banožić - ta stavka je uvećana za 2. 504. 800 KM zbog ublažavanja inflatornog učinka svih zaposlenika proračunskih korisnika što je i stvaranje podloge za donošenje Odluke Vlade jer Vlada ne može donijeti Odluku ako na ovoj poziciji nema sredstva. Kasnije će Vlada donijeti Odluku kojom će definirati iznos od 1000,00 KM za sve zaposlenike korisnike Proračuna što će itekako dobro doći jer je inflacija naštetila životnom standardu. Druga stavka je također iznimno bitna i veliki napor je uložen u saniranja sudskih procesa i izvršenja koja su teretila Proračun ŽZH i ta stavka je uvećana za 3. 312 000, 00 KM i nastavit će se tim putem sređivati stvari po tom pitanju, iako su već dobrano sređene, tu je skupa cijena novca ističe ministar Kraljević jer je riječ o 12% kamate. Ovime se čini ogroman korak prema saniraju i ŽZH je u proteklih osam godina najviše, s obzirom na ukupan iznos u odnosu na svih 10 županija u Federaciji, odradila najveći posao po ovom pitanju.

Zastupnica Marija Lovrić se referira na stavke u Proračunu - subvencije javnim poduzećima, za koje se ispostavlja kako idu cestama te zastupnica ističe kako to nije znala do danas. S obzirom na važnost te stavke, nastavlja Lovrić, kad su u pitanju nerazvrstane ceste koje je spominjala i ranije, one su na proračunima općina, odnosno gradova u ŽZH i ta sredstva su nedovoljna jer se javljaju problemi prilikom financiranja sanacija, te bi bilo potrebno osigurati određenu stavku u Proračunu 2023. za sredstva za taj dio. Zastupnica ulaže i dva amandmana.

Zastupnica Marija Lovrić ulaže amandman 1. - s pozicije tekuće subvencije zastupnica bi skinula iznos 100 000, 00 KM i stavila ih na poziciju prijenosi za žene u poduzetništvu za financiranje obrta i mikropoduzeća na Ministarstvo gospodarstva. Zastupnica je ovo već ranije napominjala i nada se da će tu stavku donijeti iako zna da će njezini amandmani biti odbijeni.

Zastupnica Marija Lovrić ulaže Amandman 2. proračunska pozicija 'tekući prijenosi za udruge', umanjuje se za 140 000,00 KM te se sredstva prebacuju na poziciju 'Tekući prijenosi za stipendije studentima' (isto ide s Vlade ističe Lovrić) 80 000,00 KM i tekući prijenosi za naknade za predškolski odgoj i obrazovanje 60 000,00 KM.

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako će tijekom glasovanja biti suzdržan jer nije bio u prilici glasovati niti za Proračun niti za rebalans. Sugerira da u idućim proračunima, nacrtima i rebalansima opisni dio bude jasniji nego što je trenutno, kako bi se utrošak sredstava bolje znao.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević se nada kako će u idućem Proračunu biti mjesta za uistinu lijepe ideje zastupnice Marije Lovrić. Što se tiče lokalnih i nerazvrstanih cesta o kojima je zastupnica govorila, kad ministar spominje kapitalni prijenos nižim razinama vlasti, većina jedinica lokalne samouprave ide s projektom asfaltiranja upravo tih cesta kad se obraća Vladi i Vlada radi zaključak kojim se transferiraju ta sredstva njima baš za taj dio. Što se tiče eksplicitnijeg pojašnjenja pojedinih stavki, tekući prijenos se zove za subvenciju javnim ustanovama i poduzećima. On konkretno ovaj put nije morao ići prema cestama, iako ministar obrazlaže da ide prema cestama. Postoje još druge brojne ustanove i poduzeća dodaje ministar Kraljević.

Zastupnik - predsjednik Skupštine u sazivu 2018-2022 Ivan Jelčić predlaže stanku tijekom koje bi Vlada razmotrila amandmane zastupnice Lovrić.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić konstatira uz kratko obrazloženje kako Vlada ŽZH ne prihvaća amandmane zastupnice Lovrić, ali kako se razmatrala mogućnost da se u Proračunu 2023. ipak predvide sredstva za stipendije studentima deficitarnih zanimanja za kojima se u ŽZH osjeća potreba.

Zastupnik - predsjednik Skupštine u sazivu 2018-2022 Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje te je konstatirano kako su oba amandmana odbijena velikom većinom glasova.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Toni Kraljević, Milan Ševo, Zdenko Ćosić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ukratko obrazlaže ovu točku Dnevnog reda ističući članak 34. u kojem se mijenja proračunska pozicija Tekući prijenos općinama/gradovima i koristit će se prema aktima koje donosi Vlada ŽZH. Ovo se odnosi na tekući prijenos na kojem je iznos utvrđen na rashodovnoj strani 14.000,00 KM i tiče se pomoći Općini Posušje, a opet vezano za požare i opožarene površine na Čvrsnici. To je dakle taj transfer i u tom smislu ga prati i ovaj izmijenjeni Zakon o izvršenju Proračuna, odnosno izmijenjeni članak 34. zaključio je ministar Kraljević.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Toni Kraljević, Milan Ševo, Zdenko Ćosić, Bernardica Luburić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1110 sati.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^