Izvod iz zapisnika s 2. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica5.12.2022. 13:55:43

Druga sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održana je u četvrtak, 24.studenog 2022.godine u Širokom Brijegu u Dvorani za sastanke Skupštine ŽZH s početkom rada u 12 sati. Sjednicom je predsjedavao aktualni predsjednik Ivan Jelčić uz supredsjedavanje zamjenice predsjednika Ivane Barišić i Tajnika Skupštine Julijane Šimović koja je prozvala zastupnike kako bi se evidentirala njihova nazočnost na sjednici. Nakon što je konstatirano kako sjednici nazoče svi zastupnici (23) te kako postoji kvorum u odlučivanju, nastavljeno je s radom sjednice. Predsjednik Ivan Jelčić zatim je zastupnicima pročitao Dnevni red:

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Izbor i imenovanje.
  1. Izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje o izboru izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nitko od zastupnika se nije javljao za raspravu o Dnevnom redu. Glasovanjem je konstatirano kako je usvojen jednoglasno.

Usvajanje zapisnika s 1. Konstituirajuće sjednice Skupštine: nitko od zastupnika se nije javljao za raspravu o Zapisniku. Glasovanjem je konstatirano kako je usvojen jednoglasno.

Nitko od zastupnika se nije javljao za riječ ni o točki ’Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi’.

Nastavljeno je s radom Skupštine, odnosno na red je došla točka br 3. - Izbor i imenovanje, Izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Jelčić poziva zastupnika Vedrana Kožula, predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanje da se obrati nazočnima i objasni kako će izgledati postupak glasovanja i glasački listići. Predsjednik Jelčić je dodao kako je Skupština poslala liste u zadanom vremenskom razdoblju u SIP. Liste su ovjerene i vraćene te će se sada obaviti ždrijebanje kako bi se znalo kako će izgledati glasački listići i kako bi Povjerenstvo za izbor i imenovanje to moglo pripremiti. Što se tiče hrvatskog naroda, ističe predsjednik Jelčić, ima 5 listi, a biraju se 4. Što se tiče srpskog naroda stigla je samo jedna lista i tu je sve poprilično jasno, dodao je Jelčić te pozvao na pozorno praćenje procesa.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje zastupnik Vedran Kožul je istaknuo kako su u skladu s Odlukom koja je pristigla iz SIP-a, pristigle i liste za izbor za Dom naroda te kako su ih zastupnici dobili u materijalima. Kad je u pitanju lista za Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nastavio je Kožul i dodao, postoji kandidacijska lista HDZ BiH, HDU, HSS i HKDU. Na listi su zastupnici: Ivica Pavković, Damir Jurišić i Bernardica Luburić. Kandidacijska lista koju predvodi Tomislav Mandić: 1. Ivan Damjanović i 3. Vedran Kožul. Lista predlagatelja Milan Ševo: Milan Ševo i Marko Radić. Lista koju predvodi Ivana Zrimšek Šaravanja: Ivana Barišić i Ivan Jelčić i lista br 5 koju predlaže HDZ 1990: Antonija Banožić. Što se tiče liste za izbor Kluba srpskog naroda, tu je jedan kandidat Miroslav Mitrović.

Nakon obraćanja zastupnika Kožula, pristupilo se ždrijebanju.

Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić je predložio izglasavanje polusatne stanke tijekom koje bi zasjedalo Povjerenstvo za izbor i imenovanje.

Nakon što je Povjerenstvo za izbor i imenovanje zasjedalo, predsjednik povjerenstva Vedran Kožul, na poziv predsjednika Skupštine pokazuje nazočnim zastupnicima praznu glasačku kutiju te objasnio tijek i postupak glasovanja. Tajnik Skupštine, Julijana Šimović je zatim prozivala zastupnike kako bi pojedinačno pristupili glasovanju.

Nakon glasovanja zastupnika, predsjednik Jelčić ponovno predlaže polusatnu stanku kako bi Povjerenstvo za izbor i imenovanje izvršilo svoje obveze.

Predsjednik povjerenstva Vedran Kožul je, na poziv predsjednika Skupštine pročitao zapisnik sa zasjedanja povjerenstva u kojem stoji:

Nakon završenog postupka tajnog glasovanja Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pristupilo je otvaranju glasačke kutije, na samom otvaranju osim članova povjerenstva bili su prisutni Tajnik Skupštine, Iako ih je predsjednik uredno pozvao da prisustvuju predstavnici političkih stranaka koji imaju zastupnike u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke nisu svi nazočili otvaranju i prebrojavanju glasova. Prebrojavanju su nazočili zastupnici Tomislav Mandić i Ivica Pavković. Prije samog prebrojavanja glasačkih listića predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje je konstatirao da se u kutiji nalazi 23 glasačka listića . Nakon prebrojavanja listića predsjednik povjerenstva pročitao je Izvješće o rezultatima provedenih neizravnih izbora za izaslanike Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Glasovanju je pristupilo 22 zastupnika iz reda hrvatskog naroda i jedan zastupnik iz reda srpskog naroda . 22 Glasačka listića su bili važeća i 1 glasački listić je bio nevažeći. Rezultati glasovanja su sljedeći:

 1. Kandidacijska lista predlagatelja Ševo Milan, iz reda hrvatskog naroda predloženi su kandidati: Ševo Milan i Radić Marko, osvojila je 5 glasova.
 2. Kandidacijska lista predlagatelja Zrimšek Šaravanja Ivane iz reda hrvatskog naroda predložen je kandidat: Zrimšek Šaravanja Ivana, Barišić Ivana i Jelčić Ivan, osvojila je 5 glasova.
 3. Kandidacijska lista predlagatelja Hrvatska demokratska zajednica 1990 – HDZ 1990 iz reda hrvatskog naroda predložen je kandidat: Banožić Antonija osvojila je jedan glas.
 4. Kandidacijska lista predlagatelja Mandić Tomislav iz reda hrvatskog naroda predloženi su kandidati: Mandić Tomislav, Damjanović Ivan i Kožul Vedran osvojila je 5 glasova.
 5. Kandidacijska lista predlagatelja HDZ BIH,HDU, HSS, HKDU iz reda hrvatskog naroda predloženi su kandidati: Pavković Ivica, Jurišić Damir i Luburić Bernardica osvojila je 5 glasova.
 6. Kandidacijska lista predlagatelja Mitrović Miroslav iz reda Srpskog naroda predložen je kandidat Miroslav Mitrović osvojila je jedan glas.

Predsjednik Povjerenstva je podnio Izvješće Skupštini Županije Zapadnohercegovačke o provedenim neizravnim izborima izaslanika iz Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i iz reda srpskog naroda.

Predsjednik Povjerenstva je predložio Skupštini Županije Zapadnohercegovačke usvajanje podnesenog Izvješća i predlaže da Skupština Županije Zapadnohercegovačkeu vidu Zaključka prihvati izvješće o provedenim izborima za izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nazočnima u Skupštini ŽZH se obratio zastupnik Tomislav Mandić kako bi se zahvalio na ukazanom povjerenju.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^