Izvod iz zapisnika s 31. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica15.9.2022. 14:26:37

31. sjednica Skupštine održana je 2.8.2022. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 31. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Mirko Jelić, Darko Kvesić, Stjepan Vlašić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 19 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom ( hitan postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak),
5.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak),
6.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak),
7.Prijedlog Odluke o nabavi kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški.

1. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir se ispričava ukoliko je slučajno nekoga uvrijedio svojim dosadašnjim istupima. Komentira požar na Blidinju te nabavu kanadera, odnosno izjave Fadila Novalića. Zastupnik se pita postoji li mogućnost nabave helikoptera. Ako ne na županijskoj razini, onda na državnoj.

Zastupnica Marija Lovrić apelira ministrici obrazovanja Ružici Mikulić da informira sve zastupnike o razgovorima s predstavnicima sindikata osnovnih i srednjih škola u ŽZH vezano za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Zastupnica Marija Lovrić predlaže da Vlada ŽZH potencira revitalizaciju opožarenog područja Parka prirode Blidinje, te da inicira Federaciji nabavku kanadera.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja pitanje ministru Pejiću koje se odnosi na evaluaciju rada Centara za asocijalni rad kao i domova zdravlja u ŽZH?

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit minsitru Sesaru vezano za sufinanciranje fotonaponskih solarnih panela koji su nužan dio tranzicije elektroenergetskog sektora baziranog na obnovljivim izvorima energije.

Zastupnik Zvonko Jurišić ponovno postavlja upit predsjedniku Vlade ŽZH o reguliranju radnog staža iz vremena Herceg - Bosne. Zastupnik podsjeća kako već nekoliko sjednica postavlja ovo pitanje te kako je na prošloj sjednici dobio odgovor ministra Kraljevića kako se u MUP-u i u Ministarstvu pravosuđa traži pravna osnova za rješavanje tog problema koji je susjedna Županija ispunila prije tri mjeseca. Pita se koliko vremena je potrebno ŽZH da to napokon učini?

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća ministru Grbavcu (koji nije nazočan na ovoj sjednici) prenoseći poruku osobe koju je dobio, a odnosi se nabavku opreme - hlača i majica policijskih službenika (kad su ih zadnji put uopće dobili, otkad je ministar Boras smijenjen, ništa nisu dobili kaže pošiljatelj poruke koju zastupnik Jurišić čita nazočnima). Zastupnik s ovom problematikom ponovno upoznaje predsjednika Vlade tražeći i od njega intervenciju u rješavanju.

Zastupnik Zvonko Jurišić podsjeća ministra zdravstva Tomislava Pejića, čitajući Zapisnik s prošle sjednice Skupštine, u kojem piše kako je lijek Tegretol greškom povučen s liste i kako ga treba ponovno uvrstiti na listu. Zastupnik se pita kada će to biti i zašto još nije učinjeno?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku Jurišiću kako će razgovarati s ministrom Grbavcem i smatra kako nedostatak novčanih sredstava ne smije biti razlog loše opremljenosti policijskih službenika. Vezano za rješavanje problematike staža policijskih službenika (93.,94. i 95.) predsjednik Ćosić ističe kako svaki takav potez mora imati pravnu proceduru, prema tome ako je dogovoreno pronalaženje načina pravnog rješavanja, onda će se on sigurno naći.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se referira na upit vezan za nabavu kanadera ili helikoptera ističući kako je posve irelevantno spominjati opožarena područja a zanemariti činjenicu kako tijekom gašenja požara niti jedan život nije bio ugrožen niti je itko stradao. Ćosić nastavlja odgovarajući kako su postojale indicije u susjednoj županiji o nabavci helikoptera ili nekog drugog sredstva kojim bi se interveniralo tijekom požara, te kako je on na čelu s Vladom ŽZH spreman surađivati i po tom pitanju u skoroj budućnosti. Istaknuo je važnost uloge pripadnika Civilne zaštite i HGSS-a.

Zastupnik Ivan Damjanović postavlja pitanje ministru Pejiću vezano za stanje s kovidom19.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić kako je evidentan porast broja zaraženih osoba u ŽZH, međutim klinička slika je za sada lakša. Što se tiče hospitalizacija u SKB-u Mostar, trenutno je na hospitalizaciji 6 pacijenata s područja ŽZH. Porast broja zaraženih je očekivan ali je sustav puno spremniji.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupniku Jurišiću da će lijek Tegretol biti uskoro ponovno vraćen na listu.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić zastupnici Lovrić odgovara kako nadzor nad radom DZ ima upravno vijeće, a ZZO u koordinaciji s resornim ministarstvom kontrolira kvalitetu pružanja usluga - Upravno vijeće odgovara Ministarstvu zdravstva i Izvještaj ide na Vladu.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom (hitan postupak).

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić je obrazložila ovu točku Dnevnog reda i istaknula kako je ovo značajan korak u pomoći višečlanim obiteljima u trenutno teškim ekonomskim prilikama koje najviše i pogađaju višečlane obitelji. Uvjeti za ostvarivanje prava na ovu financijsku naknadu su najmanje tri godine prebivališta na području ŽZH (što je uvedeno radi sprječavanja moguće zlouporabe zakona osoba iz drugih Županija koje nemaju ovo pravo), potrebno uvjerenje o kretanju iz CIPS-a iz kojeg se vidi da oni cijelo vrijeme borave na području ŽZH. Novčana potpora ženi majci koja nije u radnom odnosu, jednokratna potpora za opremu novorođenog djeteta, naknada umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu - to su sve prava koja su prenesena iz ovog Zakona o socijalnoj zaštiti. Pomoćnica Šimić također spominje dodatna prava smještaja djece uz osiguranu prehranu ustanovama predškolskog odgoja, osiguranje produženog boravka djece u osnovnim školama, osiguranje jednog obroka u vrijeme trajanja nastave i školarine i stipendije kao i u dosadašnjem Zakonu dano općinama/gradovima na odlučivanje o osiguravanju tih prava. Bit je u novom pravu koje se uvrštava - naknada se uplaćuje do sedme godine života djeteta i korisnik prava je jedan od roditelja s kojima dijete živi uz iznimku da za razvedene roditelje se neće tražiti zajedničko kućanstvo za roditelja koji s kojim dijete ne živi, s tim da je potrebna odluka Suda i Centra za socijalni rad o povjeravanju djeteta. Korisnik prava je dakle onaj roditelj s kojim dijete živi. Nadalje, dijete koje je smješteno u ustanovu socijalne skrbi ili udomiteljska obitelj - troškove snosi Županija, a roditelj djeteta neće imati pravo na naknadu. Pomoćnica ministra Šimić nadalje obrazlaže još neke pojedinosti iz predmetnog Zakona koji su vezani za rokove koje budući korisnici moraju poštovati kako bi se izbjegla zlouporaba Zakona.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se afirmativno osvrće na donošenje ovog Zakona.

Zastupnik Ivan Leko ulaže amandman u ime kluba zastupnika HDZ-a BiH koji se odnosi na članak 17. uvjeti za daljnje korištenje prava: 1. uvjeti za daljnje korištenje prava na dodatak za treće i svako sljedeće dijete u obitelji su: a) da prvo, drugo i dijete koje ostvaruje prava iz članka 13. živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljima na području ŽZH cijelo vrijeme korištenja prava, b) da dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili drugu ustanovu za koje se troškovi smještaja osiguravaju Proračunom Županije, c) da svako dijete iz obitelji iz stavka 1. točka A ovog članka koje su uzrasta za osnovnu školu istu pohađa u Županiji, d) da je dijete za koje se ostvaruje pravo iz članka 13. zdravstveno osigurano preko ZZO ŽZH u daljnjem tekstu Zavod 2. iznimno od stavka 1. točke A ovog članka na daljnje korištenje ovog prava neće utjecati ukoliko je pravo prvo ili drugo dijete napustilo zajedničko kućanstvo uslijed stjecanja punoljetnosti, zaključenja braka ili drugih opravdanih okolnosti. 3. iznimno u stavku 1. točke A ovog članka u slučaju razvoda braka roditelja, uvjet zajedničkog kućanstva traži se samo za roditelja koji odlukom suda ili tijela skrbništva povjerena skrb nad djetetom i s kojim dijete živi te je taj roditelj korisnik prava iz članka 13. 4. iznimno od stavka 1. točke C ovog članka ukoliko jedno ili više djece pohađa osnovnu školu izvan ŽZH, moraju imati odobrenje gradskog/općinskog tijela za pitanje obrazovanja, upis u školu koju ne obuhvaća upisno područje u kojem učenik živi. OBRAZLOŽENJE: izmjena članka 17. ogleda se u izmjeni predložene točke C u kojoj se traži da sva djeca iz obitelji koja ostvaruju pravo na korištenje ove zakonske mjere pohađaju škole u Županiji u cilju smanjenja mogućnosti zlouporabe Zakona u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojim je određeno da pri upisu učenika gradsko/općinsko tijelo nadležno za pitanje obrazovanja vodi računa da se učenik upiše u onu školu na čijem upisnom području učenik živi te utvrđenjem stavka 4. koji omogućava iznimke od ispunjenja ovog uvjeta na način da dijete ili djeca moraju imati odobrenje gradskog/općinskog tijela nadležnog za pitanje obrazovanja o upisu u školu koju obuhvaća upisno područje na kojem učenik živi. Također brisana je predložena točka D jer se želi izbjeći diskriminacija djece u ostvarivanju prava utvrđenih ovim Zakonom zbog činjenice da pohađaju vrtić izvan ŽZH, a ispunjavaju ostale potrebne uvjete. Zbog navedenog predlaže se da točka E postaje točka D.

Rezultati glasovanja: Ivan Leko - Zastupnik - Amandman

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Zastupnik Dobroslav Bukmir smatra kako je prerestriktivno to što je zastupnik Leko iznio po pitanju navedenog da učenik mora biti vezan upisnim područjem. Smatra kako ne treba striktno određivati gdje treba ići u školu.

Zastupnik Ivan Leko ističe kako je Klub zastupnika HDZ-a BiH kojemu je on na čelu, upravo ovim Amandmanom tu problematiku riješio - dijete može biti u vrtiću izvan ŽZH i ostvarivati prava i može ići u školu izvan ŽZH jer su neke škole bile bliže a u susjednoj su županiji.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže da ga zastupnik Leko nije shvatio, jer je on govorio o drugoj državi, a ne o drugoj županiji. Primjerice djeca iz Šipovače (Ljubuški) idu u školu u Hrvatsku (Vrgorac) i radi ostvarenja doplatka i to su uglavnom obitelji lošijeg imovinskog stanja. To treba provjeriti, ukoliko dijete ostvaruje ta prava. Zastupnik Bukmir smatra kako ne treba dokidati ta prava nego, dapače, dati i više tim obiteljima.

Zastupnik Ivan Damjanović se afirmativno osvrće na donošenje ovog Zakona. Zastupniku Bukmiru odgovara kako ovaj Amandman rješava tu problematiku.

Zastupnica Marija Lovrić također se afirmativno osvrće na donošenje ovog Zakona te dodaje kako je sasvim u redu da ukoliko neko dijete pohađa nastavu u susjednoj županiji u matičnoj prima naknadu. Važno je da se krenulo u pronatalitetnu politiku. Članak 9. g, h, i i j - osiguranje jednog obroka za vrijeme nastave u osnovnim školama, dakle četiri zadnje stavke ističe zastupnica su dane gradovima/općinama, no svjedoči se činjenici kako još uvijek nema tog osiguranog obroka u školi i oko toga se uvijek vodi polemika, iako on zakonski (teoretski) postoji. Od nove školske godine bi to trebalo rješavati, dodala je Lovrić.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić obratio se nazočnima o podnesenom Amandmanu Kluba zastupnika HDZ-a i istaknuo kako je zakonom definirano kako se djeca upisuju u one razrede na upisnom području na kojem djeca žive, ali isto tako postoje iznimke i one su već danas u praksi - neka djeca iz Širokog Brijega idu u školu u HNŽ, te djeca koja stanuju blizu međudržavne granice idu u RH u školu i ovim Amandmanom se opravdano definira i rješava taj problem djece koja idu izvan svog upisnog područja ne mogu biti, odnosno obitelji s tom djecom ne mogu biti diskriminirani uskraćivanjem prava koja ovaj Zakon propisuje. Amandman to precizno definira i ne bi trebalo biti nikakvih dvojbi oko toga tko bi trebao ostvarivati pravo jer će to pravo imati svi bez obzira gdje pohađaju nastavu. Predsjednik Ćosić konstatira kako Vlada ŽZH prihvaća ovaj amandman.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić pojasnila je kako je riječ o brisanju odredbi koje se odnose na porodiljne naknade za žene u radnom odnosu i izvan njega i opremu novorođenog djeteta koje su sadržane u novom usvojenom Zakonu o zaštiti obitelji s djecom. Sugerirano je i na prošloj sjednici da se pročisti tekst ovog Zakona koji je pretrpio dosta izmjena, međutim namjera je bila izdvajanje Zakona obitelji s djecom iz ovog Zakona i izrada potpuno novog Zakona o socijalnoj skrbi jer je ovaj zastario nomotehnički i imao dosta izmjena tako da će se sada nakon usvajanja ovog Zakona krenuti s izradom Zakona o socijalnoj skrbi i za nadati je se da će se i on uskoro naći na Dnevnom redu sjednice Skupštine zaključila je Šimić.

Zastupnik Zvonko Jurišić konstatira kako članci koji se odnose na obitelji jesu brisani, ali sam naslov Zakona u NN je ovaj. Zastupnika dalje zanima postoji li vakuum - što je s eventualnim slučajevima, sporovima u kojima je tužen Centar za civilni rad ili Ministarstvo zdravstva (netko tko nije ostvario prava, a eventualno po ovom Zakonu smatra da ih ima?) Kako će se to sada tretirati jer u ovom trenutku imamo ovaj Zakon, a još uvijek postoji i ovaj Zakon. Zastupnik se afirmativno osvrće i smatra kako treba čim prije donijeti novi Zakon jer je postojeći pretrpio već osam izmjena i u njemu se nije lako snalaziti.

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić ističe kako je to jedan od razloga što se izmjenama Zakona ne može mijenjati sami naziv Zakona, a obitelj s djecom više nije uopće u tom Zakonu. Ali u ovom Zakonu o izmjenama je vidljivo ističe Šimić, kako u prijelaznim i završnim odredbama do donošenja podzakonskih propisa i akata u skladu s posebnim Zakonom iz područja zaštite obitelji s djecom primjenjivat će se podzakonski propisi iz ovog Zakona. Znači, do početka primjene do 1.9. ići će po ovom Zakonu, zatim na snagu stupa novi Zakon.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak).

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe kako se ovim proširuje pravo na ostvarivanje egzistencijalne naknade još za dva naraštaja. To znači da u 2023. godini 70ta godišta ulaze u pravo. Dakle broj 55 mijenja se brojem 53, ustavna nadležnost postoji, i sva potrebna mišljenja na Zakon su pribavljena.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se prisjeća svog vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu, afirmativno se osvrće na izlaganje ministra Begića te pozdravlja obazrivost nadležnih tijela na potrebe poticanja nataliteta i rasta gospodarstva uz napomenu kako ni u kojem slučaju ne treba ni braniteljsku populaciju staviti u drugi plan, odnosno pripisati ih prošlosti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak).

Ministar gospodarstva Dario Sesar ističe kako se prva izmjena tiče oslobađanja obaveze sklapanja ugovora o koncesiji gospodarskih subjekata koji proizvode električnu energiju za vlastite potrebe na vlastitom zemljištu. To su uglavnom veliki potrošači električne energije koji rade elektrane na krovovima svojih hala i jedan vid rasterećenja gospodarstva. Druga izmjena je da se koncesija može dodijeliti osim javnim natječajem putem prijedloga za dodjelu koncesije što odlučuje Vlada. Ovime se želi pojednostaviti postupak dodjele koncesija posebno kad se radi o dodjeli koncesija na privatnom zemljištu gdje je proglašen javni interes. Otprilike proces proglašenja traje četiri mjeseca, a prednost se daje riješenim imovinsko - pravnim odnosima. Treća izmjena se odnosi na reguliranje postupka dodjele koncesije na osnovu Pravilnika kojeg donosi Ministarstvo. Kad se podnese zahtjev za koncesiju - podnositelja čekaju jasne upute od točke do točke.

Zastupnik Dobroslav Bukmir konstatira kako Klub zastupnika HDZ 90 neće podržati ovaj Prijedlog. Nije dobro shvatio o čemu je točno riječ te je nakon iščitavanja Zakona uvidio kako je do sada išao Javni natječaj i onda se najpovoljniji prihvaća, a po novome je izuzetak da ministar, Vlada i povjerenstvo donose odluke te može doći do sukoba interesa jer se može vršiti politički pritisak na ministra ili mito i korupcija. Zastupnik smatra kako ne treba žuriti s usvajanjem ovog Prijedloga.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara zastupniku Bukmiru kako je maloprije detaljno obrazložio izmjene. Vlada je čvrsta i štiti interese ŽZH i moraju se neki procesi ubrzati, posebno vezano za privatno zemljište.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara zastupnici Lovrić vezano za zakonsku regulativu proizvodnje električne energije u privatnim kućanstvima - to jest budućnost, zakonska regulativa je na federalnoj razini i treba se čekati i biti spreman jer se to može očekivati u skoroj budućnosti.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je ovo lijepo osmišljeno, ali on strahuje od zlouporabe.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Protiv: Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 15 protiv: 3 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o nabavi kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o nabavi kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški.

Djelatnik ministarstva unutarnjih poslova Slaven Prskalo nazočne upoznao kako je riječ o nekretnini površine 14.000 kvadrata u iznosu 360 000,00 KM. Svrha je gradnja edukacijskog centra za policijske službenike jer, MUP nema adekvatne prostore za obuku kao što je primjerice streljana, male dvorane, teretane, poligonskih jedinica za izvođenje taktičkih vježbi predstavlja kapitalnu investiciju i zalog za budućnost i sigurnost.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 13 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^