Izvod iz zapisnika s 30. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica2.8.2022. 20:49:21

30. sjednica Skupštine održana je 8.7.2022. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 30. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Darko Kvesić, Željko Dragićević.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 17 izočno: 0 opravdano izočno: 6.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je Dnevni red, koji je nakon zatraženih izmjena (da se 3. i 4. točka stave u redovnu proceduru) predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a BiH Ivana Leke usvojen jednoglasno. Zastupnik Dobroslav Bukmir se javio za riječ te ističe kako bi bilo poželjno da sve točke nisu po skraćenom ili hitnom postupku nego da da se radi po redovnoj skupštinskoj proceduri.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak),
4.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ( skraćeni postupak),
5.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak),
6.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( skraćeni postupak),
7.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak),
8.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak),
9.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2022. godine,
10.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine,
11.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
12.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir konstatira kako ljudi mogu utjecati na rezultate izbora te tako formirati vlast. Referira se na neke anonimne upite vezane za niske plaće u domovima zdravlja.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako se te plaće mogu korigirati te kako on kao ministar uvijek razgovara o plaćama i kolektivnom ugovoru koji je potpisan lani te vrijedi do 1.9. Ministar ne želi komentirati anonimno pismo.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na email kojeg je poslao predsjedniku Skupštine na koji je dobio odgovor od institucije od koje nije tražio odgovor - zavod za zdravstveno osiguranje, vezan za ukidanje premije zdravstvenog osiguranja u iznosu od 20 KM. Na inicijativu zastupnika Jurišića, domovi zdravlja su se očitovali negativno u smislu destabiliziranja prihodovne strane zdravstvenog osiguranja dodajući još neke informacije koje su poznate otprije ističe zastupnik i dodaje kako se upravni odbor usuglasio oko toga kako se premija ne ukida. Bilo bi korisno da je ovo i jedna od točaka dnevnog reda gdje bi se trebao pojaviti i netko iz ZZO kako bi se o ovome moglo razgovarati. Zastupnik komentira i primanja članova upravnog odbora ZZO koja su, u usporedbi s bilo kojom županijom ili kantonom u BiH daleko najveća, prošle godine su podijelili regres u pozamašnim svotama 650,00 KM iako je zakonska kategorija 495,00 KM. Zastupnik se pita je li to primjereno s obzirom na visoke plaće u spomenutoj instituciji koja bi trebala biti u službi građana. Zastupnik iznosi i komentira još neke financijske podatke vezane za ZZO te komentira korištenje službenog vozila ravnatelja jednog od domova zdravlja u privatne svrhe.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić smatra kako bi bilo korisno da zastupnik Jurišić svoje iznesene teze stavi na papir vezano za potrošnju goriva i transport bolesnika prema SKB-u Mostar te da to uputi na Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi pa će on kao ministar poduzeti sve što je u njegovoj nadležnosti, iako misli da nije sve baš tako kao što je zastupnik Jurišić naveo. Ističe i aktualno povećanje troškova održavanja i ustanova te dodaje, kad je u pitanju kolektivni ugovor, kako je u stalnom kontaktu s novoizabranom predsjednicom sindikata gđicom Ćesić i doktorom Musom te je dogovoren i skorašnji sastanak kako bi se razmotrile mogućnosti jer su i oni zatražili, zbog povećanja troškova života da se razgovara o kolektivnom ugovoru prije nego je istekao, Ministar napominje kako su liječnicima, stomatolozima i ostalom osoblju domova zdravlja u prošlom kolektivnom ugovoru povećane plaće, a što se tiče nove liste lijekova - ona je nadopunjena s dosta novih lijekova za neurološka oboljenja, s tim da je Tegretol greškom skinut s liste te će biti uskoro vraćen.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na anekse ugovora u kojima se spominje povećanje troškova obavljanja zdravstvenih usluga iz primarne i dijela specijalističko - konzultativne zaštite. Zastupnik zatim komentira prvi rebalans u kojem stoji kako je za primarnu zdravstvenu zaštitu prebačeno oko 500 000,00 KM, za SKB Mostar oko 760 000,00 KM isključivo zbog potpisivanja kolektivnog ugovora s poslodavcem i radnicima, te poslodavcem i doktorima i to piše u rebalansu. Prema ugovoru o pružanju zdravstvenih usluga domovi zdravlja su dužni podnositi polugodišnje izvješće o pruženim zdravstvenim uslugama i podnositi godišnje izvješće, a za ovo se ispostavlja kako nije standardizirano. Jurišić dodaje kako domovi zdravlja nisu ispostavili nikakvu fakturu te ga zanima koje su usluge obavili za tih 290 000,00 KM, za razliku od SKB-a Mostar koja ispostavlja mjesečne fakture gdje se plaća paušalno i tu je stanje negdje oko, kaže zastupnik, 21 000 000, 00 KM... Također, zastupnik se referira i na liste čekanja u bolnicama o čemu je govorio prije tri sjednice Skupštine, gdje je čak spomenuo i imena ljudi te je kao pozitivan primjer naveo ZZO Tuzla gdje su potpisani ugovori s privatnim klinikama i snimanje se obavlja u prvoj slobodnoj klinici.

Zastupnica Marija Lovrić prvi upit upućuje Ministarstvu zdravstva vezan za zakon donesen za roditelja njegovatelja iz prosinca 2021. godine s primjenom od 1. siječnja 2022. godine. Još se nije bila ni jedna isplata ističe Lovrić i traži pojašnjenje. Drugi upit tiče se pacijenata koji po nekoliko mjeseci u SKB-u Mostar čekaju na MR, odnosno, može li se za njih organizirati privatno a da troškove refundira ZZO?

Zastupnica Marija Lovrić pitanje upućuje Ministarstvu financija. Riječ je o osobama s invaliditetom koje nemaju nikakvog povećanja naknada od 2009. godine. Mogu li se u Proračunu ŽZH odobriti sredstva za tu ranjivu skupinu osoba i pomoći im?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić tvrdi kako je u prijašnjoj raspravi ova tema MR već obrađena, radi kvara na aparatu stvorile su se još veće liste čekanja. ZZO refundira sva sredstva za hitne i onkološke bolesnike za taj magnet koji podnesu zahtjev prema ZZO koji razmatra mogućnost sklapanja određenog ugovora i radi se na tome kako to pravno zaključiti. Vezano za roditelje njegovatelje - to nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva ŽZH nego Federalnog. Taj Zakon je u proceduri u što skorijem vremenu, te da roditelji njegovatelji dobiju adekvatnu naknadu.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako pitanje njemu upućeno nije u ingerenciji Ministarstva financija. Što se tiče ove Vlade i Ministarstva financija kao nekoga tko po proračunskim zahtjevima zajedno s predsjednikom Vlade i ostalim kolegama sukreira te proračunske pozicije, mišljenja je kako je ova Vlada itekako pokazala svoj socijalni moment i kroz rad asistenata u nastavi i u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, radu Rehabilitacijsko edukacijskog centra Ljubuški, Centra Marija naša nada, Hospicija te dobre suradnje s Udrugom osoba s invaliditetom.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na socijalni moment kojeg je spomenuo ministar Kraljević i dodaje kako je na prijašnjim sjednicama spominjao reguliranje uplate doprinosa za '93., '94. i '95. policijskim službenicima. Zastupnik dodaje kako je tražio od ministra da primi tih nekoliko ljudi pošto je Vlada HBŽ-a donijela jednu takvu odluku. Zastupnika zanima može li se njihov status ikako riješiti?

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako će Ministarstvo financija tu poziciju kreirati promptno iako je ovo više pitanje pravne naravi te misli kako su ministri Grbavac i Zovko iznašli pravni način kako to regulirati.

Zastupnik Dobroslav Bukmir postavlja upit vezan za poštu u Vitini, odnosno činjenicu da ta ispostava Hrvatske pošte Mostar sve češće zatvara svoja vrata korisnicima zbog navodne nerentabilnosti. Pošto dobar dio građana Ljubuškog, njih oko 40% gravitira tom dijelu Općine, zastupnika zanima zašto je to tako te ne bi li i ovo bio jedan vid demografske politike ukoliko bi poštanski ured u Vitini normalno nastavio s radom, odnosno da se ne bi zatvorio.

Zastupnica Marija Lovrić predlaže da se materijali s Vlade ranije proslijede zastupnicima u Skupštini kako bi ih mogli proučiti.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupniku Bukmiru kako nije očekivao pitanje vezano za poštu u Vitini, s obzirom kako je trenutno četvero ljudi u dvorani za sastanke kojima je poštanski broj 88326 Vitina, i kako su svi ostali živjeti u ruralnom prostoru Općine Ljubuški. Dodaje kako se s ovog mjesta ne smije obraćati kao predsjednik HDZ-a Ljubuški niti kao član predsjedništva HDZ-a BiH. Svakako, tema napuštanja manjih sredina kao i pitanje opstanka poštanskog ureda u Vitini je zanimljiva, ali zavrjeđuje neko drugo mjesto za raspravu, završava ministar Kraljević.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak).

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić ističe, prema njezinom mišljenju, bitne stavke iz ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj školi. Naglašava kako je prije svega potreba za definiranjem platnih razreda, odnosno koeficijenata djelatnika škole. Poznata je činjenica kako su kolektivni ugovori već odavno izvan snage, dodala je Mikulić i nastavila kako koeficijenti nisu ničim propisani te se time ostavlja prostor za podizanje tužbi djelatnika. Pri samom donošenju Zakona, 2017. godine amandmanima su učinjene promjene u kojima se izbacila mogućnost osnivanja privatnih škola, ali to nije provedeno kroz ostale članke pa je i to regulirano ovim Zakonom o izmjenama. Sljedeći razlog, možda i bitniji od navedenih je kurikulska reforma koja zahtjeva određene zakonske pretpostavke kako bi se novi kurikuli mogli implementirati u školama. Ministrica spominje još i projekt digitalizacije, potrebno usklađivanje škola prema Zavodu za odgoj i obrazovanje, ukidanje dosadašnjih školskih knjižica, donošenje kriterija za prijem novih zaposlenika kojeg donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva, podizanje kvalitete rada škola, obveza donošenja standarda, stručnih usavršavanja te izmjene načina izbora školskih odbora.

Zastupnik Zvonko Jurišić izražava žaljenje jer je ovaj Zakon izišao u formi prijedloga pa je nakon intervencija sindikata i odbora koji su zasjedali jučer ovo vraćeno u formu nacrta. Zastupnik se pita zašto se mora dizati ovolika bura oko ovog Zakona, postoji li način da se s kolektivom kojeg čini 80% visokoobrazovanog kadra uspostavi komunikacija i dogovor, zanima ga zvanje ravnatelja - kako se do toga dolazi te komentira još neke stavke.

Zastupnica Ružica Galić se afirmativno osvrće na izlaganja zastupnika Jurišića u smislu konkretnosti izrečenog te dodaje kako je studiozno pristupila ovom Zakonu kao i onom temeljnom u čijoj je izradi, kako kaže i sama sudjelovala. Konstatira kako manjkavosti zasigurno postoje kad se uzme u obzir opsežnost predmetnog Zakona, ali smatra kako bi bilo u redu spomenuti kako je riječ i o Uredbi o jedinstvenim kriterijima za prijem djelatnika te kako to treba pozdraviti kao i sigurno još pozitivnih stvari koje treba povremeno prepoznati i istaknuti s obzirom na vrijeme koje zastupnik Jurišić provede za govornicom. Primjerice certificiranje ravnatelja, učitelja, samoprocijenu, te da zastupnica ne bi dalje čitala sve što je trenutno pribilježila, a u ovim Izmjenama i Dopunama itekako ima stvari za pozdraviti.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je dobro da se o ovome oglase prosvjetni djelatnici jer sigurno o tome mogu više znati. I on se pita kao i zastupnik Jurišić čemu hitna procedura ako se moglo ići u redovnoj?

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić pojašnjava zašto se išlo s hitnom procedurom - kako su obrazovne isprave u kojima su jmbg i nacionalnost Hrvat tema rada ombudsmana koji redovno upozorava na kršenje zakona. Ako bi se to reguliralo zakonom ne bi bilo podizanja tužbi i to je bio razlog, a ne izbjegavanje sastanka sa sindikatima. Ministrica izražava žaljenje što joj dio kolektiva ne vjeruje i kontaktira pojedine zastupnike, primjerice Jurišića.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira kako su prosvjetari u HBŽ-u izjednačili koeficijent svim profesorima, odnosno prosvjetnim djelatnicima sa istom stručnom spremom neovisno o tome predaju li u osnovnoj ili u srednjoj školi. Zastupnik smatra kako bi to bila dobra praksa koju treba slijediti i ŽZH. Također izražava zadovoljstvo što je ovaj Zakon vraćen u redovnu skupštinsku proceduru.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara kako se ne treba kititi tuđim perjem u kontekstu rada Zavoda za obrazovanje koji radi na kurikulu u suradnji s Ministarstvom obrazovanja Republike Hrvatske.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na rad Ministarstva obrazovanja kao i na činjenicu besplatnih udžbenika i mišljenja je kako će javna rasprava dobro doći. Zastupnicu zanima što se dogodilo s kolektivnim ugovorom, odnosno gdje je zapelo?

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić podsjeća kako su vrata resora uvijek otvorena prosvjetnim djelatnicima u svako vrijeme i kako je ona uvijek otvorena za razgovor. Spomenula je i otvoreno pismo predsjednika sindikata koje su svi mogli vidjeti i podsjetila kako je dogovorena jedna verzija kolektivnog ugovora nekad prije štrajka, a oni su na tu verziju imali nove zahtjeve - vezivanje osnovice plaće za troškove života, povećanje otpremnine s tri prosječne plaće na šest prosječnih plaća, povećanje putarine na što se odmah djelovalo, povećanje stimulacija na kombinacije, povećanje jubilarnih naknada te da plaća dolazi do 20. u mjesecu. Dakle, trebalo je te nove zahtjeve najprije provjeriti i iskalkulirati u Ministarstvu financija te da se broj sati kojih se mogu osloboditi na broju programa ili da se ta umanjenja norme mogu zbrajati. Uglavnom, takav kolektivni ugovor s prepravljenim dijelovima koje su oni tražili je dostavljen vladi i tada je jednoglasno dogovoreno da se ne šalje nikome dok predsjednik i ministri ne donesu zajednički stav i to je trenutno na Vladi puna dva tjedna. Ministrica apelira kolegama da se unesu u materiju i dobro je prouče jer uskoro slijedi tematski kolegij na tu temu - kolektivni ugovor prosvjetnih djelatnika u utorak u 11 sati.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja ističe kako je sve spomenuto važno jer svjedoči kadrovskom deficitu i prelasku prosvjetnih djelatnika u Hrvatsku radi većih plaća. No, problem je i u tome što učenici nisu u središtu uopće nego, koliko vidi u Zakonu - vrednovanje i ocjenjivanje nastavnika i verifikacija i ocjenjivanje djelatnika i to je zastupnici zanimljivo i rezultati učenika na kraju. Bitne su svakako plaće i stimulacija, ali se uopće ne priča o kvaliteti obrazovanja i odgoja, izražava žaljenje zastupnica Zrimšek Šaravanja.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi (skraćeni postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi (skraćeni postupak).

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić ističe kako je sve identično prethodnoj točki Dnevnog reda uz neke specifičnosti gdje se naglasi izričito srednja škola. Da ne bi došlo do različitih razmišljanja i nesuglasica, ministrica će sazvati sastanak sa sindikatima osnovnih i srednjih škola krajem sljedećeg tjedna ili kad se ukaže prilika. Ministrica još jednom naglašava - definiranje platnih razreda, odnosno koeficijenata djelatnika škola planirano je uraditi samo odlukom s već postojećim koeficijentom po kojima im se svo ovo vrijeme isplaćuje.

Zastupnik Dobroslav Bukmir komentira kvalitetu nastave u ŽZH povlačeći paralelu s RH.

Zastupnik Zvonko Jurišić iznosi neka osobna stajališta po pitanju ocjenjivanja učenika i spominje događaj kada je napadnuta profesorica njemačkog jezika. Također izražava zadovoljstvo što je ministrica danas imala konstruktivnu raspravu i to što je otvorena za razgovor. Zastupnik također spominje slučaj učiteljice u jednoj područnoj školi u ŽZH koja je ispunila uvjete za mirovinu 40 dana prije završetka školske godine i poslana je u mirovinu iako je u razredu od svega četvero djece jedno bilo s poteškoćama u razvoju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak).

Ministar gospodarstva Dario Sesar ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda ističući kako se mijenjaju tri članka temeljnog zakona. Prijedlog zakona ide po skraćenom postupku na prijedlog Vlade. Člankom 1. mijenja se članak 21. stavak 3. Zakona o šumama a odnosi se na to da se državnim i privatnim šumama može gospodariti najduže 5 godina, a do sada se moglo 4 godine. Člankom 2. rade se izmjene članka 65. stavak 2. Zakona o šumama u kojem se razdvajaju određene stavke i dodaje se točka D koja govori o tome da se krčenje šuma može dozvoliti pri izgradnji energetskih objekata temeljem ugovora o koncesiji. Članak 3. odnosi se na izmjene članka 67. stavak 2. tako da se u zakupu u odnosu na dosad propisano može davati za postavljanje telekomunikacijskih objekata ne samo za gsm bazne stanice, za postavljanje radarskih stanica i tu postoji jedan zahtjev od kontrole leta za postavljanje radara na području Čvrsnice.

Zastupnik Dobroslav Bukmir komentira članak 2. odnosno krčenje šuma radi gradnje energetskih objekata. Pita se, kako dobiti koncesiju za solarne panele?

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak.)

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić obrazlaže kako je pred zastupnicima Zakon u ovoj formi jer je promjena urađena u samo tri članka. Utvrđeno da je bilo nekih problema tako da u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u članku 8. stavak 1. iza točke N dodaje se točka NJ koja glasi - planiranje provedba politike upošljavanja u zdravstvenim ustanovama. Ministar Pejić smatra kako bi se ovom izmjenom pojačalo određene pozicije i stavila malo bolja kontrola na kvalitetu i rad u zdravstvenim ustanovama i na pružanje zdravstvene zaštite pučanstva. Ministar Pejić također ukratko pojašnjava sljedeće izmjene u predmetnom Zakonu koje su dane zastupnicima na uvid u radnim materijalima: Izmjena u članku 2. odnosi se na članak 52. stavak 5. i stavak 6. U članku 3. izmjene su rađene u članku 165. stavak 1. Članak 4. rok za donošenje podzakonskog propisa u smislu članka 8. stavka 1. točke NJ ovog Zakona, a članak 5. se odnosi na stupanje na snagu.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira kako je dobro to što postoji kontrola pri zapošljavanju i da ministar daje suglasnosti na takva zapošljavanja jer, prema zastupnikovu mišljenju, u pojedinim segmentima i sektorima ima možda previše zaposlenih da možda jedni drugima i smetaju. Referira se i na pitanje stručne spreme ravnatelja domova zdravlja i njihovih zamjenika.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 16 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević obrazlaže ovu točku dnevnog reda počevši s ukupnim prihodima: 109.599.448 KM, zatim najvažnijim poreznim prihodima 92.380.548 KM, od čega porez na dobit poduzeća: 25.790.847 KM, porez na dohodak 7.980.101 u odnosu na 7.740.601 KM u izvornom Proračunu za 2022.godinu. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama u iznosu 57.279.600 KM, neporezni prihodi: 8.268.900 KM i tekuće potpore (grantovi) u iznosu od 8.950 000,00 KM. Kao što je vidljivo, ističe ministar Kraljević, nema financiranja kojeg smo uvijek ponavljali, a kojeg bi u izvornim Proračunima ministar okarakterizirao kao svojevrsni osigurač. Glavni razlozi za izmjene i dopune Proračuna su, što se tiče granta Federacije koji je razvrstan jednim dijelom kroz financiranje, drugi dio grant, međutim grant je u međuvremenu primljen. Drugi razlog za izmjene i dopune tiče se rashodovne strane. Poznato je da su naknade za prijevoz svih proračunskih korisnika korigirane 0,25 na 0,35 feninga, a drugi razlog je uvođenje nove pozicije - tekući prijenosi za potpore za obitelj s troje i više djece. Također, ovdje su korigirani i poticaji za poljoprivredu. Ministar ističe kako će obrazložiti samo one pozicije koje su doživjele izmjenu, a svaka izmjena tiče se rasta prema gore. Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje sa 900.000,00 KM uvećano na milijun KM, tekući prijenosi Razvojnoj agenciji ŽZH Herag zbog određenih projekata sa 275 000,00 KM na 325 000, 00 KM. Tekući prijenosi za mjesne zajednice sa 200 000,00 KM na 400 000,00 KM, tekući prijenosi braniteljima sa 1.000 000,00 KM na 1.100 000,00 KM te tekući prijenosi braniteljima što se tiče novčane egzistencijalne naknade ta pozicija je uvećana sa 600 000,00 KM na 800 000,00 KM. Tekući prijenosi potpora za obitelji s troje i više djece 3.300 000,00 KM, a Vlada je u međuvremenu usvojila Zakon o zaštiti obitelji koji je već upućen u skupštinsku proceduru. Korigirani su i tekući prijenosi za vjerske zajednice sa 170 000,00 KM na 300 000,00 KM, tekući prijenosi za poljoprivredu i ruralni razvitak s 1.700 000,00 KM na 2.000 000,00 KM, tekući prijenosi za subvencije javnim poduzećima i ustanovama 200 000,00 KM i to je nova stavka u Proračunu i prije svega bi se mogla odnositi na Županijsku upravu za ceste s obzirom na velike zahtjeve i povećanu kilometražu regionalnih cesta posljednjom prekategorizacijom koju je Vlada uputila Federaciji tako da iz onih prihoda i koeficijenta koji kod Županijske uprave za ceste pa će Vlada nastojati tamo gdje je najpotrebnije subvencionirati Županijsku upravu za ceste za dovršetak nekih otprije planiranih projekata. Izvršenje sudskih presuda 400 000,00 KM, a već do sada je isplaćeno 1.771 521,00 KM za sudska izvršenja, kapitalni prijenosi nižim razinama vlasti su uvećani s dosadašnjih 800 000,00 na 1.300 000,00 KM kao potpora jedinicama lokalne samouprave. Kod kapitalnih izdataka riječ je o nabavi zemljišta - pozicija na MUP-u gradnja objekta koji će biti ujedno i centar za obuku, također nabavka građevine s pozicije Vlade u Širokom Brijegu riječ je o prostoru koji je potreban za određene županijske potrebe. To bi dakle bili osnovni naglasci izmjena i dopuna Proračuna završava ministar Kraljević.

Zastupnik Dobroslav Bukmir pozdravlja rebalans i nada se rebalansu i u sljedećem sazivu, već u studenom. Komentira neke pozicije u Proračunu iznoseći svoje mišljenje. Primjerice osvrće se na grantove i na potporu za troje i više djece nadajući se da će se zbog ovoga smanjiti iseljavanje. Pozdravlja i braniteljsku egzistencijalnu naknadu kolika god da je.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira kako je ovo prva izmjena i dopuna i može se očekivati i druga izmjena i dopuna s obzirom da su direktora za indirektno oporezivanje 'puna usta' o značajnom povećanju punjenja Proračuna od priliva sredstava od poreza, akciza i trošarina u Upravi za indirektno oporezivanje. Zastupnik se pita što od svega toga ima puk? Referira se na cijene goriva spominjući moguću krizu s dolaskom zime i kako se visoke cijene neće moći izdržati. Obraća se ministru financija govoreći kako se treba razmišljati i o ponovnom povećanju plaća proračunskih korisnika jer dosadašnja povećanja se čine nedovoljna za ovaj dio. Zastupnik konstatira kako je očekivao prihodovnu stranu temeljem raspodjele poreza, odnosno da će biti nešto više, bit će vjerojatno najesen dodao je i nastavio kako misli da je rashodovna strana stvar procjene struke ministarstva financija.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na potporu obiteljima s troje i više osoba. Žao joj je što su izostale osobe s invaliditetom. Skreće pozornost na nerazvrstane ceste te na neznata povećanja na stavkama vezanim za kulturu. Apelira da se do kraja godine potiču više mikro poduzeća i deficitarna zanimanja.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević se zahvaljuje na konstruktivnim komentarima zastupnika. Što se tiče lokalnih cesta, ministar zastupnici Lovrić odgovara kako je povećan kapitalni prijenos nižim razinama vlasti, pa neka općine i gradovi izvole uložiti ih u taj dio. Što se tiče ove stavke i županijskih cesta - Vlada ŽZH je odradila ogroman posao kroz zadnju prekategorizaciju cesta i u tom kontekstu je i korelacija s određenim pravcima koji su prešli u magistralnu (federalnu) kategoriju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević kao i sam kaže - lakonskom kratkoćom obrazlaže ovu točku dnevnog reda.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 16 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2022. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2022. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako se početkom godine donose kriteriji za raspodjelu sredstava, a pred zastupnicima se nalazi i Odluka o raspodjeli koja se donosi tromjesečno.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević je prošao osnovne naglaske: ukupne prihode i primitke u 2021.godini koji iznose 104.840.445 KM, ukupni rashodi i izdaci za 2021.godinu iznose 92.522.182 KM što znači višak prihoda nad rashodima u 2021.godini 12.318.263 KM. Kada od tog dijela oduzmemo otplate domaćih zaduživanja kojeg nije bilo - dobije se ukupan financijski rezultat 2021.godine suficit u iznosu od 12.318.263 KM. Ministar je zatim ukratko obrazložio kretanje prihoda i primitaka, poreza na dobit, poreza na imovinu, neporeznih prihoda, potpora ili grantova iz inozemstva ili s razine federacije. Ministar zatim prelazi na rashodovnu stranu ističući bruto plaće i doprinose poslodavaca, naknade troškova zaposlenih, materijal i usluge, zatim široka lepeza tekućih prijenosa, kapitalni grantovi, izdaci za stalna sredstva i ukupne obveze.

Zastupnik Zvonko Jurišić konstatira kako je pozitivno što je dug smanjen s 41.000 000,00 KM na 28.000 000,00 KM te povlači paralelu s nekim prošlim godinama.

Zastupnik Zvonko Jurišić Ivici Gvranu, šefu računovodstva Ministarstva financija upućuje upit vezan za tekuće prijenose Sveučilištu u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje - sad je u rebalansu 1.000 000,00 KM ove godine. Zastupnika zanima po stavkama koliko je prebačeno Sveučilištu, koliko Studentskom zboru, koliko Zavodu za odgoj i obrazovanje i ostalim zajedničkim institucijama, zastupnik konstatira kako je bilo 200 000,00 KM, a sada je 300 000,00 KM i zanima ga koje su to ostale zajedničke institucije i što ŽZH ima od toga?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja pitanje ministrici obrazovanja Ružici Mikulić vezano za visoko obrazovanje. Imamo člana upravnog odbora koji je jednom bio nazočan na Skupštini i trebao je dati suglasnost na izmjene i dopune Statuta Sveučilišta. Zastupnik navodi primjer svoje kćeri koja se nije mogla upisati jer nije platila 10 KM za Studentski zbor; ako je na Sveučilištu u Mostaru 11 000 studenata, to je godišnje 110 000,00 KM s kojima netko upravlja. S obzirom da je ŽZH suosnivač Sveučilišta, zastupnik se pita je li opravdano da je na Visokoj zdravstvenoj u Mostaru primjerice 4. i 5. godina 3 200,00 KM dok je u Splitu upisnina 350 KN.

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran u ovom trenutku ne raspolaže sa zatraženim podacima.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara da je potpisan ugovor sa Studentskim centrom i pitanje se dobrim dijelom naslanja na Ministarstvo obrazovanja, oni ispostavljaju mjesečne fakture i to bude na mjesečnoj razini oko više od 200 tisuća KM. Oko 500 000 KM s ovim podizanjem od 100 000 ide prema Sveučilištu u Mostaru, mada je i Studentski centar sastavnica Sveučilišta ali tu se radi mala distinkcija i što se tiče granta zajedničkog s HBŽ-om u smislu Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Zastupnik Dobroslav Bukmir sugerira Vladi da se materijali ne gomilaju jer iz tog razloga sjednica Skupštine traje predugo.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako je plan rađen i temelji se na programu rada Vlade, na Strategiji razvitka Županije, usuglašava se s Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada, izviješća o radu županijskih tijela. U sklopu sadržaja programa rada Skupštine navedeni su nositelji pripreme materijala, način izvršavanja, rokovi o kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine. Program rada Skupštine je usko povezan s Programom rada Vlade te njegovo ispunjavanje uvelike ovisi o timskom radu kako izvršne tako i zakonodavne vlasti. Postoji i normativna djelatnost gdje će Skupština i ministarstva donositi zakone, analitička i informativna djelatnost i planirane aktivnosti Skupštine.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na ovu točku dnevnog reda i izražava žaljenje što zamjenica predsjednika Skupštine Ivana Barišić nije vodila niti jednu sjednicu do sad.

Zastupnik Zvonko Jurišić kometira i posljednju točku dnevnog reda 30.sjednice ističući kako je Program rada Vlade jako lijepo posložen i kako tu ima Izviješća ministarstava, službi, Izviješća za prethodnu godinu su planirana biti završena do 31. siječnja, Program rada za tekuću godinu negdje do kraja rujna, a program rada za slijedeće tri godine '23. ,24. i '25. bi trebao biti gotov zavisi kako gdje ističe Jurišić i komentira kako je u Ministarstvu zdravstva taj krajnji rok do kraja rujna, do kraja travnja Ministarstvo gospodarstva, pa zatim MUP. Ovaj trogodišnji program mu je pomalo upitan po organizaciji, odnosno čini se neusklađen . Što je s onima kojih se tiče završetak Izviješća do kraja travnja, a sada je već srpanj?

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević se ukratko obratio nazočnima po pitanju ove točke dnevnog reda.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1415 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^