Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Izvješća o radu Skupštine23.5.2022. 12:50:20

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je održala 7. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i to:

 • 7 redovnih sjednica - razmatrano je ukupno 66 točaka dnevnog reda.

Razmatrane su sljedeće točke na sjednicama Skupštine ŽZH

Prijedlog Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 2. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 3. Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 4. Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)

Prijedlog Odluke

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2021. godine (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po kreditnom zaduženju Županije Zapadnohercegovačke prema Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava Međunarodnog Monetarnog fonda po III. Stand by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine (Usvojeno, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)

Izvješće

 1. Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 2. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 (Primljeno na znanje, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 3. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 4. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 5. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 (Primljeno na znanje, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 6. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 (Primljeno na znanje, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)

Zaključak

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 3. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 4. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)

Nacrt Zakona

 1. Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i financiranju Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 9. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 11. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak) (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)
 12. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak) (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova (Usvojeno, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun (Usvojeno, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 13.5.2021., broj sjednice: 23)
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)

Brojčano izraženo zastupnici su u 2021. godini postavili sljedeće:

 • Inicijativa: 5
 • Upit: 58
 • Konstatacija: 40
 • Amandman: 6
 • Primjedba: 7
 • Stanka: 2
 • Replika: 17
 • Poziv na glasovanje: 5
 • Prijedlog: 14
 • Sugestija: 5
 • Odgovor: 8
 • Izlaganje: 2
 • Obrazloženje: 11
 • Upit - pismeno: 2
Inicijativa: 3%
Upit: 32%
Konstatacija: 22%
Amandman: 3%
Primjedba: 4%
Stanka: 1%
Replika: 9%
Poziv na glasovanje: 3%
Prijedlog: 8%
Sugestija: 3%
Odgovor: 4%
Izlaganje: 1%
Obrazloženje: 6%
Upit - pismeno: 1%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2021. godini

Brojčano izraženo zastupnici su u 2020. godini postavili sljedeće:

 • Prijedlog: 18
 • Replika: 10
 • Konstatacija: 17
 • Upit: 49
 • Amandman: 12
 • Upit - pismeno: 1
 • Stanka: 3
 • Obrazloženje: 10
 • Sugestija: 6
 • Primjedba: 8
 • Odgovor: 12
 • Izlaganje: 4
Prijedlog: 12%
Replika: 7%
Konstatacija: 11%
Upit: 33%
Amandman: 8%
Upit - pismeno: 1%
Stanka: 2%
Obrazloženje: 7%
Sugestija: 4%
Primjedba: 5%
Odgovor: 8%
Izlaganje: 3%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2020. godini

Ukupna aktivnost zastupnika u 2021. godini uvećana je za 21,33% u odnosu na godinu ranije.

Izvješća stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke:

  - Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 9
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 57

 • Autentično tumačenje zakona: 5
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 8
 • Izvješće: 7
 • Prijedlog Zakona: 3
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 13
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 11
 • Zaključak: 3
 • Pročišćeni tekst zakona: 2
 • Nacrt Zakona: 1
 • Zahtjev: 2
 • - Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 7
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 20

 • Prijedlog Zakona: 3
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 3
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 11
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 5
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 11

 • Prijedlog Zakona: 2
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 2
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Izvješće: 1
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 4
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 10

 • Prijedlog Zakona: 3
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 2
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 2
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Odbor za prostorno uredenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 5
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 13

 • Prijedlog Zakona: 2
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 4
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 4
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 4
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 12

 • Prijedlog Zakona: 3
 • Proračun: 2
 • Prijedlog Odluke: 4
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 2
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Povjerenstvo za izbor i imenovanja -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 5
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 13

 • Tekuća pitanja: 4
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 8
 • Dopisi: 1
 • - Administrativno - pravno povjerenstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 8
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 23

 • Prijedlog Odluke: 8
 • Tekuća pitanja: 3
 • Rješenje: 9
 • Zaključak: 1
 • Dopisi: 2

- Mandatno imunitetno povjerenstvo -

Nije održana nijedna sjednica u 2021. godini.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu po oblasti - Normativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)

- MINISTARSTVO FINANCIJA -

 1. Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Zapadnohercegovačke (Nije razmatrano)
 2. Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 4. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 13.12.2021., broj sjednice: 26)
 5. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2022-2024. godine, (Poslano zastupnicima kao dodatni materijal za 25. sjednicu održanu dana: 10.9.2021.)
 6. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2020. godine do 31. 12. 2020. godine, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 7. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,

- MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Nije razmatrano)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke; (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu; (Usvojeno, datum: 12.2.2021., broj sjednice: 21)
 2. Zakon o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke; (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 3. Zakon policijskim službenicima Županije zapadnohercegovačke; (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)

- MINISTARSTVO GSPODARSTVA ŽZH -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 2. Zakon o savjetodavnoj službi, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o muzejskoj djelatnosti, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o mladima Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih (Nije razmatrano)
 6. Zakon o izmjenama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI -

 1. Zakon o zaštiti na radu, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJESTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA -

 1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA -

 1. Priprema i izrada županijskih zakonskih, podzakonskih propisa i akata sukladno iz okvira djelovanja Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

- Civilna zaštita -

 1. Plan zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 10.9.2021., broj sjednice: 25)
 2. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Nije razmatrano)

- Ured Vlade za europske integracije -

 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027 godine, (Usvojeno, datum: 31.3.2021., broj sjednice: 22)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 43% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Normativne djelatnosti.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu po oblasti - Analitičko - informativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 30.12.2021., broj sjednice: 27)
 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2020. godinu, (Nije razmatrano)
 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2020. godinu, (Nije razmatrano)
 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju s prihodima, rashodima i utrošku sredstava, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 12. Informacija u oblasti kulture, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2021., broj sjednice: 24)
 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2020. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Nije razmatrano)
 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski), (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja) (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr., (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2020. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 90% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Analitičko - informativne djelatnosti.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^