Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Izvješća o radu Skupštine7.4.2022. 11:05:25

Godišnje Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu temelji se na usporedbi sa usvojenim Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu. Planovi, programi i aktivnosti koji su definirani Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu su u velikom dijelu realizirani kroz donošenje zakonskih akata i realizaciju programskih aktivnosti.Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu usvojen je na 18. sjednici održanoj dana 18. rujna 2020. godine,. te u odnosu na planirani i usvojeni Program rada Skupština Županije Zapadnohercegovačke je održala 6. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i to:

 • 5 redovnih sjednica - razmatrano je ukupno 51 točaka dnevnog reda.
 • 1 izvanredna sjednica - razmatrano je ukupno 4 točke dnevnog reda.

Razmatrane su sljedeće točke na sjednicama Skupštine ŽZH

Prijedlog Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 2. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 3. Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 4. Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 5. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 29.4.2020., broj sjednice: 16)
 6. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 7. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)

Prijedlog Odluke

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 6. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 7. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine. (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 9. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 10. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 11. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine. (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027., (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 18. Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)

Izvješće

 1. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 2. Izvješće o stanju i mjerama u Županiji Zapadnohercegovačkoj vezano za epidemiju COVID 19. (Primljeno na znanje, datum: 29.4.2020., broj sjednice: 16)

Zaključak

 1. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu. (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)

Nacrt Zakona

 1. Nacrt Zakona o građenju, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 2. Nacrt Zakona o prostornom uređenju, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 3. Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) i (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( skraćeni postupak), (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)

Brojčano izraženo zastupnici su u 2020. godini postavili sljedeće:

 • Prijedlog: 18
 • Replika: 10
 • Konstatacija: 17
 • Upit: 49
 • Amandman: 12
 • Upit - pismeno: 1
 • Stanka: 3
 • Obrazloženje: 10
 • Sugestija: 6
 • Primjedba: 8
 • Odgovor: 12
 • Izlaganje: 4
 • Ukupno je odgovoreno usmeno na sjednicama Skupštine: 34 puta.
  Odgovoreno pismeno: 1 puta.
  Odgovoreno usmeno: 3 puta.

Prijedlog: 12%
Replika: 7%
Konstatacija: 11%
Upit: 33%
Amandman: 8%
Upit - pismeno: 1%
Stanka: 2%
Obrazloženje: 7%
Sugestija: 4%
Primjedba: 5%
Odgovor: 8%
Izlaganje: 3%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2020. godini

Brojčano izraženo zastupnici su u 2019. godini postavili sljedeće:

 • Upit: 25
 • Prijedlog: 33
 • Amandman: 5
 • Konstatacija: 18
 • Sugestija: 16
 • Odgovor: 7
 • Primjedba: 15
 • Izlaganje: 3
 • Obrazloženje: 4
 • Inicijativa: 1
 • OTVARANJE TOČKE DNEVNOG REDA: 2
Upit: 19%
Prijedlog: 26%
Amandman: 4%
Konstatacija: 14%
Sugestija: 12%
Odgovor: 5%
Primjedba: 12%
Izlaganje: 2%
Obrazloženje: 3%
Inicijativa: 1%
OTVARANJE TOČKE DNEVNOG REDA: 2%

Grafički prikaz aktivnosti zastupnika u 2019. godini

Ukupna aktivnost zastupnika u 2020. godini uvećana je za 16,28% u odnosu na godinu ranije.

Izvješća stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke:

  - Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 6
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 42

 • Prijedlog Odluke: 18
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • Prijedlog Zakona: 8
 • Zaključak: 5
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 6
 • Izvješće: 1
 • Nacrt Zakona: 3
 • - Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 4
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 8

 • Prijedlog Zakona: 4
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 3
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 3
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 5

 • Prijedlog Zakona: 4
 • Izvješće: 1
 • - Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 1
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 3

 • Prijedlog Zakona: 3
 • - Odbor za prostorno uredenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 3
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 9

 • Prijedlog Zakona: 4
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona: 1
 • Prijedlog Odluke: 1
 • Nacrt Zakona: 3
 • - Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 3
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 8

 • Prijedlog Zakona: 5
 • Prijedlog Odluke: 2
 • Nacrt Zakona: 1
 • - Povjerenstvo za izbor i imenovanja -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 8
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 28

 • Izvješće: 1
 • Informacija: 1
 • Javni natječaj: 9
 • Intervju: 3
 • Odgovor: 4
 • Dopisi: 6
 • Tekuća pitanja: 3
 • Obavijesti: 1
 • - Administrativno - pravno povjerenstvo -

  - Ukupan broj održanih sjednica: 10
  - Ukupan broj razmatranih točaka: 23

 • Zaključak: 18
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke: 1
 • Prijedlog Odluke: 3
 • Rješenje: 1

- Mandatno imunitetno povjerenstvo -

Nije održana nijedna sjednica u 2020. godini.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu po oblasti - Normativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO FINANCIJA -

 1. Proračun Županije Zpadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 3. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
 4. Zakon o proračunima u Županiji Zpadnohercegovačkoj, (Usvojeno, datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 5. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2023. godine, (Poslano zastupnicima kao dodatni materijal za 18. sjednicu održanu dana: 18.9.2020.)
 6. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2019. godine do 31. 12. 2019. godine, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 7. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,

- MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 2. Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke; (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj; (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 5. Zakon o izmjenama Zakona o ustanovama; (Nije razmatrano)
 6. Zakon o izmjenama Zakona o pečatu; (Usvojeno kao: (Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke), datum: 23.12.2020., broj sjednice: 20)
 7. Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa; (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH -

 1. Priprema i izrada županijskih zakonskih, podzakonskih propisa i akata sukladno iz okvira djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova.

- MINISTARSTVO GSPODARSTVA ŽZH -

 1. Zakon o izmjeni Zakona o šumama, (Usvojeno, datum: 11.3.2020., broj sjednice: 15)
 2. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Usvojeno, datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)

  Doneseni akti izvan planiranog Programa rada Skupštine ŽZH za 2020. godinu
  - MINISTARSTVO GSPODARSTVA ŽZH -

 1. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke ( hitan postupak) (Usvojeno, datum: 29.4.2020., broj sjednice: 16)

- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o izmjenama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o mladima Županije Zapadnohercegovačke, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI -

 1. Zakon o ljekarničkoj djelatnosti, (Nije razmatrano)
 2. Zakon o zaštiti na radu,
 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, (Nije razmatrano)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom, (Nije razmatrano)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)

- MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJESTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA -

 1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno kao: (Nacrt Zakona o građenju, ), datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 2. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke, (Usvojeno kao: (Nacrt Zakona o prostornom uređenju,), datum: 14.2.2020., broj sjednice: 14)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, (Nije razmatrano)

- MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA -

 1. Zakon o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)

- Civilna zaštita -

 1. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 2. Zakon o vatrogastvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Nije razmatrano)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 47% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Normativne djelatnosti.

U odnosu na usvojeni Plan i program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu po oblasti - Analitičko - informativna djelatnost, ispunjenje Plana i programa rada je sljedeće:

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2019. godinu, (Nije razmatrano)
 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2019. godinu, (Nije razmatrano)
 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 30.6.2020., broj sjednice: 17)
 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju sa prihodima, rashodima i utrošku sredstava, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 12. Informacija u oblasti kulture, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, (Usvojeno, datum: 18.9.2020., broj sjednice: 18)
 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2019. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski), (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja) (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr., (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina, (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Poslano u vidu dodatnog materijala)
 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2019. godini, (Poslano u vidu dodatnog materijala)

Skupština Županije Zapadnohercegovačke ispunila je 93% od planiranog Plana i programa rada u pogledu Analitičko - informativne djelatnosti.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^