Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Program rada10.9.2019. 0:00:00

Program rada Skupštine sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava, zakona, planskih dokumenata Županije Zapadnohercegovačke, kao i drugih poslova i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, nositelje pripreme materijala, način izvršavanja, rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine, procedure donošenja odnosnih akata kao i kraća obrazloženja za programirane zadaće.

Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sadržanih u Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika, radnih tijela Skupštine, općinskih vijeća, županijskih tijela i organizacija, te građana i udruga građana.

Zadaće Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu proizlaze iz osnovnih postavki Ustava i zakona Županije Zapadnohercegovačke, te planskih dokumenata Županije, a predstavljaju održavanje kontinuiranih procesa kojima se provodi politika dugoročnog programa rada.

Profesionalizacija zastupnika i njihov rad s konkretnim zaduženjima i zadacima iz njihove nadležnosti doprinosi uspješnom radu Skupštine. Aktiviranje radnih tijela Skupštine i poboljšanje njihovog rada u obavljanju poslova iz skupštinske nadležnosti doprinosi kvalitetnijem radu i ispunjavanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Ukoliko u Programu rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nije izričito naznačeno, Vlada Županije Zapadnohercegovačke je predlagatelj zakona, odnosno podnositelj tematsko-analitičkih materijala navedenih u Programu rada Skupštine.

Sukladno naprijed navedenim smjernicama, a u cilju što efikasnijeg i ekspeditivnijeg provođenja svih programskih ciljeva za 2019. godinu u obavljanju ovih poslova Skupština Županije Zapadnohercegovačke će se pridržavati zakonskih rokova i ostvariti odgovarajuću ažurnost prema utvrđenoj dinamici vodeći računa o danim prioritetima.

A. NORMATIVNA DJELATNOST

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE -

 1. Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Stručnom službom i Privremenim radnim tijelom Skupštine za izmjenu i dopuna Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine,

- Proračun i Financije -

 1. Proračun Županije Zpadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ukoliko bude postojala potreba.
 4. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2022. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 5. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2018. godine do 31. 12. 2018. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 6. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prema potrebi.

- Pravosuđe i uprava -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. Godine

- Unutarnji poslovi -

 1. Zakon o izmjenama Zakona o oružju i streljivu
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o unutarnjim poslovima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Zakon o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

- Gospodarstvo -

 1. Zakon o koncesijama Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o turizmu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 3. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

- Obrazovanje, znanost, kultura i šport -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 4. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 5. Zakona o mladima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

- Zdravstvo, rad i socijalna skrb -

 1. Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o zaštiti na radu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 4. Zakona o štrajku,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. Godine
 5. Zakon o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i poslodavaca,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 6. Zakon o izmjenama i dpounama Zakona o socijalnoj zaštiti civlnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. Godine

- Prostorno uređenje, resursi i zaštita okoliša -

 1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 3. Zakon o izmjenama i dopnama Zakona o komunalnom gospodarstvu
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 209. godine.
 4. Zakon komunalnim pristojbama,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

- Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

- Civilna zaštita -

 1. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.
 2. Zakon o vatrogastvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite ,
  Rok: drugo polugodište 2019. godine.

B. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 208. godinu,
  Izvjestitelj: Županijski sud i općinski sudovi,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2018. godinu,
  Podnositelj: Županijsko tužiteljstvo,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2018. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijsko pravobraniteljstvo,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije,
  Podnositelj: Predsjedatelj Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2018. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tromjesečno.
 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju sa prihodima, rashodima i utrošku sredstava,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Agencija za privatizaciju,
  Rok: po ukazanoj potrebi
 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 12. Informacija u oblasti kulture,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.
 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
  Podnositelj: predsjedatelj stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,
  Rok: prvo polugodište 2019. godine.
 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prosinac 2019. godine.
 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagač: Kolegij Skupštine,
  Rok: prosinac 2019. godine.
 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2018. godini,
  U Analizi će se ukazati na ostvarena kretanja, mjere i aktivnosti koje se poduzimaju, kao i ukazane probleme u 2018. godini i predložiti pravci potrebnih aktivnosti za ostvarivanje “Mjera gospodarske politike. Rok: tijekom 2019. godine.
 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  Informacijom će se, u prvom redu, obuhvatiti obim, intenzitet i način ostvarivanja gospodarske suradnje (proizvodna, trgovinska, financijska i dr.) između županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok: tijekom 2019. godine.
 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski),
  Rok: tijekom 2019. godine.
 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji,
  Rok: tijekom 2019. Godine
 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja)
  Rok: tijekom 2019. godine.
 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr.,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina,
  Rok: tijekom 2019. godine.
 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj
  Rok: tijekom 2019. godine.
 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2018. godini,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2019. godine.

C. PLANIRANJE AKTIVNOSTI SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

C. 1. Skupština Županije Zapadnohercegovačke održava redovite, izvanredne, tematske i posebne sjednice. Skupština može održavati i svečane sjednice, a može dio radne sjednice proglasiti svečanim.

C. 2. Program rada Skupštine za 2019. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije.

C 3. Organiziranje međunarodnih posjeta institucijama ili sličnim administrativno pravnim regijama s ciljem suradnje općeg upoznavanja s radom drugih institucija i razmjene konkretnih iskustava u pojedinim oblastima rada Skupštine, a sve s ciljem poboljšanja rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao najvišeg zakonodavnog tijela Županije.

C 4. Radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u okviru svoje mjerodavnosti razmatrat će materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu. O razmatranim materijalima Skupštini će dostavljati svoje pisane stavove i mišljenja prije početka svakog zasjedanja Skupštine po propisanoj regulativi.

C 5. U 2019. godini Skupština Županije Zapadnohercegovačke će u vršenju svojih nadležnosti nastaviti intenzivnu i kontinuiranu suradnju i razmjenjivanje informacija s raznim institucijama, a sve u cilju usklađivanja što kvalitetnijeg rada.

C 6. Na temelju naprijed izrečenog zaključujemo da će Skupština Županije Zapadnohercegovačke na koncu preuzeti i obvezu realizacije svih započetih procesa kao i realiziranje svih obveza koji proizlaze iz Programa rada koja se odnose na pitanja od zajedničkog interesa, kao i provođenja zajedničkih pitanja utvrđenih u Ustavu, zakonima ili propisima.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- S K U P Š T I N A -
Broj: 01-02-2-VIII-587/19-1
Datum: 29. svibnja 2019. Godine

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^