Poziv na 18. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine11.9.2020. 11:45:55

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 18. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 18. rujna 2020. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 4. Pregledaj... Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,
 5. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak),
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika,
 8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja,
 9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine
 10. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
 11. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu
 12. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu,
 13. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu,
 14. Pregledaj... Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu i
 15. Pregledaj... Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

S poštovanjem!

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^