Poziv na 16. sjednicu Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo

Poziv na sjednice povjerenstava i odbora11.9.2020. 11:42:21

Na temelju članka 31.stavka 2. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 10/03) sazivam 16. sjednicu Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo koja će se održati u četvrtak 17. rujna 2020. godine, s početkom rada u 1000 sati, u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem

s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

 1. Pregledaj... Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 2. Pregledaj... Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak),
 4. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 5. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika,
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine
 8. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
 9. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu
 10. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu,
 11. Pregledaj... Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu i
 12. Pregledaj... Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Predsjednik povjerenstva
Ivo Sesar

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^