Poziv na 17. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine23.6.2020. 14:18:39

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 17. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak 30. lipnja 2020. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

  1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
  3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak),
  4. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak),
  5. Pregledaj... Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
  6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
  7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
  8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika i
  9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine.

S poštovanjem!

Predsjednik Skupštine

Ivan Jelčić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-831-514

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


^