Poziv na 12. sjednicu Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo

Poziv na sjednice povjerenstava i odbora7.2.2020. 0:00:00

Na temelju članka 31.stavka 2. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 10/03) sazivam 12. sjednicu Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo koja će se održati u četvrtak 13.veljače 2020. godine, s početkom rada u 1000 sati, u dvorani za sastanke u zgradi Županije Zapadnohercegovačke, u Širokom Brijegu, te predlažem s l i j e d e ć i

D n e v n i r e d:

 1. Pregledaj... Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 2. Pregledaj... Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),
 3. Pregledaj... Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 4. Pregledaj... Nacrt Zakona o prostornom uređenju,
 5. Pregledaj... Nacrt Zakona o građenju,
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027.,
 8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke,
 9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,
 10. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i
 11. Pregledaj... Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik povjerenstva
Ivo Sesar

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-831-514

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


^