KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Poziv na 6. sjednicu Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Poziv na sjednice povjerenstava i odbora7.2.2020. 0:00:00

Na temelju članka 31.stavka 2. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 10/03) sazivam 6. sjednicu Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata koja će se održati u četvrtak 13.veljače 2020. godine u 1130 sati, u dvorani za sastanke u zgradi Županije Zapadnohercegovačke, u Širokom Brijegu, te predlažem s l i j e d e ć i

D n e v n i r e d:

  1. Pregledaj... Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),
  2. Pregledaj... Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
  3. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom,
  4. Pregledaj... Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Odbora
Željko Dragičević

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^