Poziv na 5. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
11/03/2019


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03) sazivam 5. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i  r e d:

 

1.      Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,

3.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,

4.      Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma  obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“,

5.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

6.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,

7.     Izbor i imenovanje:

a)     Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

b)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno–imunitetnog  Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

c)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,

d)      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke  i

e)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

 

                                                  

      S poštovanjem

   Predsjednik Skupštine
  Ivan Jelčić
ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.