Priopćenje s 35. sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
28/09/2018


Održana je 35. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u petak 28. rujna  2018. godine, s početkom rada u 11 sati. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine ŽZH Ante Mišetić, a predloženi i naknadno, na inicijativu predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Ivana Leke, izmijenjeni Dnevni red sadržavao je 11 točaka s posebnim naglaskom na:

Prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, (po hitnom postupku); Klub zastupnika HDZ-a BiH ulaže četiri amandmana na ovaj Prijedlog Zakona koje vlada usvaja. Nacrt Zakona o ljekarničkoj djelatnosti je usvojen s tri glasa suzdržana (Deni Ćorić, Tomislav Topić i Mirela Čuvalo). Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, (po hitnom postupku), detaljno je obrazložio dopredsjednik Vlade ŽZH i ministar financija Toni Kraljević, a Prijedlog su zastupnici usvojili jednoglasno. Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj kao šesta točka Dnevnog reda usvojen je jednoglasno. Prijedlog Odluke o imenovanju županijskog pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke usvojen je uz tri glasa suzdržana (Deni Ćorić, Tomislav Topić i Mirela Čuvalo). Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava Općine Posušje ( po skraćenom postupku) kao osma točka Dnevnog reda 35. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno. Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta na području Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno. Prijedlog Odluke o nabavi- kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č. 1375/1 k.o. Ljubuški usvojen je jednoglasno i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma Zdravlja Ljubuški usvojen je uz dva glasa suzdržana (Mirela Čuvalo i Tomislav Topić).
ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.