Poziv na 35. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
25/09/2018


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 35. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 28. rujna 2018. godine, s početkom rada u 11 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

D n e v n i  r e d:

 

 

1.      Usvajanje zapisnika s 34.  sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.      Zastupnička pitanja,  primjedbe i prijedlozi ,

3.     Prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, (po hitnom postupku),

4.     Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti, (po hitnom postupku),

5.     Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, (po hitnom postupku),

6.     Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

7.     Prijedlog Odluke o imenovanju županijskog pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke,

8.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava Općine Posušje ( po skraćenom postupku),   

9.     Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta na području Županije Zapadnohercegovačke i

10.  Prijedlog Odluke o nabavi- kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č. 1375/1 k.o. Ljubuški.

 

    S poštovanjem,

   Predsjednik Skupštine
Ante Mišetić
ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.