Poziv na 34. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
28/08/2018


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 34. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak  04. rujna  2018. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

D n e v n i  r e d:

 

1.      Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.      Zastupnička pitanja,  primjedbe i prijedlozi,

3.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu,

4.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po kreditnom zaduženju Županije Zapadnohercegovačke prema Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava Međunarodnog Monetarnog Fonda po IV Stand by aranžmanu međunarodnog monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine,

5.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po Podugovoru o zajmu za Projekt Modernizacija bolnica u Bosni i Hercegovini – Faza II i

6.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općini Grude za prihvaćanje reprograma obveza po kreditu Austria AG za projekt vodoopskrbe općine Grude.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ante Mišetić
ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.