Poziv na 31. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
07/05/2018


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 31. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 14. svibnja 2018. godine, s početkom rada u 10,oo sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i
 

D n e v n i  r e d:

 
1.      Usvajanje zapisnika s 29. i 30.  sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.      Zastupnička pitanja,  primjedbe i prijedlozi,
3.     Prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
4.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke, ( skraćeni postupak),
5.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji,
6.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Strategije  Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.- 2021. godina,
7.     Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. do 2023. godine,
8.     Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,
9.     Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,
10.  Izvješće o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2017. godinu,
11.  Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije  Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,
12.  Plan i Program Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu i
13.  Plan i Program Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu
 
S poštovanjem,
 

Predsjednik Skupštine
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.