Plan nabavke za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
15/03/2018


Na temelju članka 24. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. Godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 24/17) i članka 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donio je

 

 

PLAN NABAVKE ZA 2018. GODINU

 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

_________________________________________________

Naziv ugovornog tijela

 

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke       

Vrsta postupka nabavke

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

 

 

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Nabavka motornog goriva (dizel EN 590) za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

09134220-5

10.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2018.godinu      613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva

 

2.

Nabavka uredskog materijala za potrebe Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

30192000-1

6.000,00 KM

Izravni sporazum

ožujak

ožujak

Proračun ŽZH za 2018.godinu      613400-Nabavka materijala

 

3.

Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

30200000-1

6.000,00 KM

Izravni sporazum

travanj

travanj

Proračun ŽZH za 2018.godinu      821300-Kapitalni izdaci-nabava opreme

 

 

UKUPNO ROBE

 

22.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

Usluge popravke i održavanja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

50112000-3

10.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2018.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

2.

Usluge tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke

79810000-5

30.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2018.godinu      613900-Ugovorene usluge

 

 

 

 

UKUPNO USLUGE

 

40.000,00

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

62.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina                                                               

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

S K U P Š T I N A

 

Broj: 01-14-7-271/18-1

Široki Brijeg, 15. ožujak  2018.

Tajnik Skupštine
Julijana Šimović


ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.