Poziv na 30. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
12/03/2018


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m  30. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak  19. ožujka   2018. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

 

D n e v n i  r e d:

 

 

1. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak),

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana 2018-2020 za provedbu Strategije           razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020,

4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba,

5. Izvješće o Javnoj raspravi Nacrta Zakona o slatkovodnom ribarstvu i

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu , namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

 

 

 

S poštovanjem,

   Predsjednik Skupštine
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.