PLAN NABAVKE ZA 2017. GODINU
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
07/11/2017


Na temelju članka 24. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. Godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 25/16) i članka 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donio je

 

 
PLAN NABAVKE ZA 2017. GODINU
 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

_________________________________________________

Naziv ugovornog tijela

 

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke       

Vrsta postupka nabavke

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

 

 

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Nabavka motornog goriva (dizel EN 590) za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

09134220-5

11.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2017.godinu      613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva

 

 

 

UKUPNO ROBE

 

11.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

Usluge popravke i održavanja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

50112000-3

12.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2017.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

2.

Usluge tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke

79810000-5

25.000,00 KM

Konkurentski postupak

studeni

prosinac

Proračun ŽZH za 2017.godinu      613900-Ugovorene usluge

 

3.

Usluge programiranja softvera za unos, obradu i prikaz podataka po obrascima za ISFU i softvera za unos podataka u obrasce ZIRR-1A i ZIRR-1B za obračun plaća, naknada i dodatnih primanja u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

72210000-0

5.500,00 KM

Izravni sporazum

studeni

studeni

Proračun ŽZH za 2017.godinu      613934-Izdaci za hardverske i softverske usluge

 

4.

Usluge održavanja prostorija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke- ličilački radovi

45442100-8

5.000,00 KM

Izravni sporazum

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2017.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

 

UKUPNO USLUGE

 

47.500,00

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

58.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

S K U P Š T I N A


Broj: 01-14-7-1119/17-1

Široki Brijeg, 07. studenog 2017.


Tajnik Skupštine

Julijana Šimović


                                                                                                    

                                      ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.