Priopćenje sa 25. sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
14/07/2017Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 25. redovnoj sjednici, održanoj u  petak   14. srpnja 2017. godine, u Širokom Brijegu, donijela je niz Zakona.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, usvojen je uz tri glasa suzdržana ( Mirela Čuvalo, Marija Ćeškić i Tomislav Topić). Razlozi za donošenje ovog Zakona su usuglašavanje sa ostalim zakonskim propisima, kao i prenošenje pojedinih nadležnosti na općinske, odnosno gradske službe kako bi se oblakšao rad ugostiteljima. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom zavodu za pravnu pomoć, usvojen je uz  jedan glas suzdržan ( Marija Ćeškić). Izmjenama i dopunama Zakona se izvršilo usklađivanje sa ostalim zakonskim propisima u pogledu trajanja mandata, kao i Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu osoba koje su završile po Bolonjskom sustavu studiranja. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, po hitnom postupku je usvojen uz četiri glasa suzdržana

( Mirela Čuvalo, Marija Ćeškić, Tomislav Topić i Deni Ćorić). Istim se vrši usklađivanje sa Zakonom koji regulira ovu oblast na državnom nivou u pogledu visine kazni kao i ostalim novinama koje se ovim izmjenama i dopunama uvode. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, je usvojen uz jedan glas suzdržan ( Marija Ćeškić). Razlozi za donošenje ovog Zakona su usuglašavanje sa ostalim zakonskim propisima.  Nadalje, Odluka o očitovanju na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, je usvojena uz jedan glas suzdržan (Marija Ćeškić), Odluka o očitovanju na Prednacrt Zakona o štrajku,  je  usvojena uz tri glasa suzdržana ( Mirela Čuvalo, Marija Ćeškić i Tomislav Topić), Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, je usvojena uz dva glasa suzdržana ( Marija Ćeškić i Deni Ćorić).  Sve navedene Odluke su očitovanja na Federalne Zakone iz ove oblasti.  Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o  izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke je  usvojena uz jedan glas suzdržan (Marija Ćeškić). Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2016. godine, je  usvojen  uz tri glasa suzdržana ( Mirela Čuvalo, Marija Ćeškić i Tomislav Topić). Ministar finacija g. Toni Kraljević je u svom izlaganju detaljno obrazložio navedeno Izvješće i istaknuo kako je Županija Zapadnohercegovačke ostvarila suficit u 2016. godini, te kako se nada da će se takva pozitivna praksa nastaviti i u 2017. godini.

 

Stručna služba Skupštine

 

 

 

Broj:01-01-7-XXV-769/17

Široki Brijeg; 14. srpnja 2017. godine.


ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.