Poziv na 25. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
12/07/2017


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m  25. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 14. srpnja  2017. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

 

D n e v n i  r e d:

                  

1.     Usvajanje Zapisnika sa 22., 23. i  24. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

4.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom zavodu za pravnu pomoć,

5.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( hitan postupak),

6.     Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

7.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,

8.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o štrajku,

9.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji,

10.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o  izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

11.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

 

S poštovanjem,

 

   Predsjednik Skupštine
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.