Priopćenje sa 23. sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
10/04/2017


Skupština Županije Zapadnohercegovačke zasijedala je na 23. redovnoj sjednici koja je održana kao i uobičajeno u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke u ponedjeljak 10. travnja s početkom u 10 sati.

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke g. Ante Mišetić u nazočnosti resornih ministara i zastupnika, predstavnika Centra civilnih inicijativa, OHR-a, te pojedinih medija.

 

Sjednica je sazvana na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03).

 

Dnevni red, koji je izmijenjen na Zahtjev zastupnika i predsjednika Kluba HDZ BIH g. Ivana Leke (Dnevnom redu je dodana još jedna točka, a riječ je o Izviješću o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj) u konačnom obliku donosi osam točaka:

 

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

 

2.      Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

 

3.      Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (skraćeni postupak)

 

4.      Prijedlog Zakona o oružju i streljivu,

 

5.      Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku,

 

6.      Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, (skraćeni postupak)

 

7.      Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

 

8.      Izviješće o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj

 

 

Zastupnici su jednoglasno usvojili zapisnik s 21. Sjednice Skupštine ŽZH, a u točki 2. zastupnici su kao i uobičajeno bili slobodni uputiti Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge.

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (skraćeni postupak) je usvojen uz tri glasa suzdržana (Topić, Bušić  Čuvalo – HDZ 1990.)

 

Četvrta točka Dnevnog reda Prijedlog Zakona o oružju i streljivu  usvojen je  jednoglasno. Naglašeno je kako Prijedlog  Zakona u odnosu na Nacrt nije pretrpio neke suštinske promjene, te istim se na kvalitetniji način regulira predmetna materija.

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku kao peta točka Dnevnog reda usvojen je jednoglasno. Naime zastupnici su pohvalili rad Ministarstva gospodarstva, te  naglasili kako su  uvažene primjedbe i sugestije koje su prilikom razmatranja Nacrta ovog Zakona uputili zastupnici i članovi Odbora, a  tiču se poticaja i olakšavanja poljoprivrednicima ostvarivanja istih. Šesta točka - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, (skraćeni postupak) također je usvojen jednoglasno. Ministar je naglasio kako je Inicijativa za izmjenom ovog Zakona krenula od Općine Ljubuški, a izmjena Zakona (osim tehničkih izmjena) odnosi se na  ostavljanje  mogućnosti da jedinica loklane samouprave , općinsko, odnosno gradsko vijeće može Odlukom propisati drugačiji način i visinu plaćanja troškova označavanja objekata i i građevinski parcela brojevima ( nabavu i postavljanje pločica) i troškova održavanja pločica.

 

Zastupnici su jednoglasno usvojili Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji ide u daljnu proceduru. Naglasila  se važnost ovog Zakona, kao i izvor prihoda koji se njegovom primjenom ubire.

 

Osma, ujedno i posljednja točka Dnevnog reda 23. Redovne Sjednice Skupštine ŽZH, Izviješće o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj usvojena je jednoglasno.

 

 

 

Stručna služba Skupštine Županije ZapadnohercegovačkeISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.