Priopćenje sa 22. sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
17/02/2017


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), održana je  22. redovna  sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, u petak 17. veljače  2017. godine s početkom rada u 1000 sati.

Dnevni red je prilikom rasprave  izmijenjen u nekoliko točaka čime je dobio sljedeći oblik:

1.      Usvajanje zapisnika s 20. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.      Zastupnička pitanja, primjedbe iprijedlozi,

3.      Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak),

4.      Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom zavodu za pravnu pomoć,

5.      Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

6.      Nacrt zakona o oružju i streljivu,

7.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne organizacije za razvoj za realizaciju projekta Svjetske banke “Energetska učinkovitost  u BiH” za Federaciju BiH i

8.      Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

 

Sukladno Poslovniku Skupštine za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)   donesena je odluka kako će se zbog usuglašavanja  ova točka dnevnog reda  razmatrati na sljedećoj sjednici.

Dvoje zastupnika bilo je suzdržano (Tomislav Topić i Mirela Čuvalo), a 18 je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom zavodu za pravnu pomoć koji je bio četvrta točka Dnevnog reda 22. redovne  sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Riječ je o tehničkim izmjenama koje se tiču usuglašavanja s drugim propisima.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju usvojen je s 18 zastupničkih glasova za i dva suzdržana (Tomislav Topić i Mirela Čuvalo). Radi se o određenim izmjenama koje se između ostalog tiču i ukidanja prijave  plana proizvodnje kako bi se osobama koje ostvaruju poticaje olakšalo njihovo ostvarivanje.

Što se tiče Nacrta Zakona o oružju i streljivu, zastupnici upoznati s činjenicom da se tijekom izrade nacrta konzultiralo s pravnim osobama kojih se direktno tiče ova problematika, te je nacrt Zakona detaljno obrazložen.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne organizacije za razvoj za realizaciju projekta Svjetske banke “Energetska učinkovitost  u BiH” za Federaciju BiH je detaljno obrazložio predlagatelj  Ministar prostorrrnog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša g.Miroslav Ramljak. Ministar je istaknuo kako je ovo jedan od projekata Svjetske banke kojim se obnavljaju objekti u ŽZH a vezani su energetsku učinkovitost i u sljedećem razdoblju može se očekivati nastavak kvalitetne suradnje. Ovaj Prijedlog odluke usvojen je s četiri glasa suzdržana (Mirela Čuvalo, Marija Ćeškić, Tomislav Topić i Deni Ćorić) i 16 zastupničkih glasova za. 

Osma, ujedno i posljednja točka Dnevnog reda  - Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, usvojena je jednoglasno.  Zastupnici su uložili amandmane koji su sastavni dio ove odluke a tiču se Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radu. Skupština ŽZH djelomično prihvaća federalni nacrt Zakona,  te ulaže amandmane na članke koji se u praksi nisu pokazali kao provedivi.

 

Stručna služba Skupštine

  

 

 

 

 

 

  

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.