Poziv na 21. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
28/12/2016


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m  21. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 30. prosinca  2016. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

 

D n e v n i  r e d:

 

1.     Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

2.     Prijedlog Zakona o cestovnom prijevozu na području Županije Zapadnohercegovačke,

3.     Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

     (hitni postupak)

4.     Prijedlog Zakona  o izvršavanju  Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, (hitni postupak)

5.     Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u

Županiji Zapadnohercegovačkoj,

6.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

7.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna

Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

  Predsjednik Skupštine
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.