PLAN NABAVKE ZA 2016. GODINU
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
02/12/2016


Na temelju članka 24. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. Godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/16) i članka 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donio je

 

 

PLAN NABAVKE ZA 2016. GODINU

 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

_________________________________________________

Naziv ugovornog tijela

 

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke       

Vrsta postupka nabavke

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

 

 

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Nabavka motornog goriva (dizel EN 590) za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

09134220-5

12.000,00 KM

Konkurentski postupak

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2016.godinu      613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva

 

2.

 Nabava fotokopirnog stroja za potrebe radaStručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

30121100-4

6.000,00 KM

Izravni sporazum

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2016.godinu      821300-Kapitalni izdaci – nabava opreme

 

 

UKUPNO ROBE

 

18.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

Usluge popravke i održavanja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

50112000-3

13.000,00 KM

Konkurentski postupak

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2016.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

2.

Usluge tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke

79810000-5

25.000,00 KM

Konkurentski postupak

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2016.godinu      613900-Ugovorene usluge

 

.3.

Usluge održavanja prostorija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke- ličilački radovi

45442100-8

6.000,00 KM

Izravni sporazum

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2016.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

 

UKUPNO USLUGE

 

44.000,00

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

62.000,00

 

 

 

 

 

 

 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
S K U P Š T I N A

Broj: 01-14-7-1223/16-1
Široki Brijeg, 02. prosinac 2016.


 Tajnik Skupštine
Julijana Šimović

 

 

 

                    ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.