Priopćenje sa 17. sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
07/07/2016


Sedamnaesta sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, sazvana temeljem članka 50. Poslovnika Skupštine ŽZH, održana je 6. srpnja 2016. godine u Širokom Brijegu.

Na Dnevnom redu bilo je devet točaka:

1.      Usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.      Zastupnička pitanja, prijedlozi i primjedbe,

3.      Izvješće o radu Skupštine ŽZH za 2015. godinu,

4.      Izvješće o radu Vlade ŽZH za 2015. godinu

5.      Izvješće o izvršenju proračuna ŽZH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

6.      Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva ŽZH za 2015. godinu.

7.      Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2015. godinu

8.      Izvješće o radu Javno žalbenog ureda za 2015. godinu  

9.      Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Nakon uobičajene procedure: pozdrava, prozivke i usvajanja zapisnika s prethodne sjednice ŽZH, pojedini zastupnici iskoristili su prigodu kako bi uputili pitanja, prijedloge i primjedbe.

Izvješće o radu Skupštine ŽZH za 2015.,usvojeno je s tri glasa suzdržana (Mirela Čuvalo, Velimir Bušić i Tomislav Topić iz HDZ –a 1990.) kao treća točka Dnevnog reda.

Četvrta točka  - Izviješće o radu Vlade ŽZH za 2015. godinu usvojena s tri glasa suzdržana (Mirela Čuvalo, Velimir Bušić i Tomislav Topić iz HDZ –a 1990.).

Peta točka Dnevnog reda Izvješće o izvršenju proračuna ŽZH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine usvojena je također s tri suzdržana glasa već spomenutih zastupnika Čuvalo, Topić i Bušić koji su se kao suzdržani izjasnili i po pitanju Izvješća o radu Županijskog pravobraniteljstva ŽZH za 2015. godinu, kao šestoj točci Dnevnog reda 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Sedma točka Dnevnog reda - Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2015. godinu usvojena je uz dva glasa protiv  i tri suzdržana, a dok je Izvješće o radu Javno žalbenog ureda za 2015. godinu usvojeno uz tri suzdržana glasa.

Deveta, naknadno uvrštena točka Dnevnog reda sedamnaeste sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojena je jednoglasno.

 

Stručna služba SkupštineISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.