Poziv na 15. sjednicu Skupštine ŽZH
Sjednice - Poziv na sjednice
18/04/2016


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 15.  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 25. travnja 2016. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i

 

 

D n e v n i  r e d:

 

 

                  

1.     Usvajanje zapisnika sa 12. redovne 13. i 14. izvanredne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjem školstvu,

3.     Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom školstvu,

4.     Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, (skraćeni postupak),

5.     Prijedlog Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o građenju, (skraćeni postupak),

6.     Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu od 1. Siječnja 2015.godine do 31. prosinca 2015. godine i

7.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačkeza 2016. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

   Predsjednik Skupštine
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.