Priopćenje sa 11. Izvanredne sjednice Skupštine ŽZH
Sjednice - Priopćenja
30/12/2015


Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sazvana je 11., izvanredna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke koja je održna 30. prosinca 2015. godine. Na dnevnom redu bile su dvije točke:

 

1.      Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

2.      Izbor i imenovanje

a)      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje i

b)      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva.

 

U obraćanju ministra financija ŽZH Tonija Kraljevića koji se osvrnuo na prijedlog o privremenom financiranju, zastupnici su bili upoznati o ovoj točki dnevnog reda kojom se utvrdilo privremeno financiranje Županije do donošenja proračuna u visini tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava za fiskalnu 2015. Riječ je o iznosu od 18. 997. 170,00 KM (slovima: osamnaest milijuna devetsto devedeset sedam tisuća sto sedamdeset  konvertibilnih maraka).

Nakon isteka privremenog financiranja, ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci u tom razdoblju uključuju se u Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu. Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine i bit će objavljena u „Narodnim Novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

Svi su zastupnici jednoglasno prihvatili donesenu odluku, nije bilo suzdržanih kao ni jedan glas protiv. Isto se odnosi i na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINEISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.