IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU ŽZH
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
07/12/2015


Na temelju članka 24. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/15) i članka 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke vrši izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu a koje su sastavni dio Plana nabave za 2015. godinu utvrđenog Odlukom tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15-1 od 14. rujna 2015. godine kako slijedi:

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

_________________________________________________

Naziv ugovornog tijela

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke       

Vrsta postupka nabavke

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

 

 

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

UKUPNO ROBE

 

13.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Usluge održavanja ureda, hodnika, stubišta, hola, velike i male sale za sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke-ličilački radovi

45442100-8

6.000,00 KM

Izravni sporazum

prosinac

prosinac

Proračun ŽZH za 2015.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

 

UKUPNO USLUGE

 

51.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

64.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
S K U P Š T I N A


 Tajnik Skupštine
Julijana Šimović

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.