PLAN NABAVKE ZA 2015. GODINU - SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Sjednice - Priopćenja
14/09/2015


Na temelju članka 24. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. Godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/15) i članka 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donio je

 

 

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke       

Vrsta postupka nabavke

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

 

 

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Nabavka motornog goriva (dizel EN 590) za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

09134220-5

13.000,00 KM

Konkurentski postupak

rujan

listopad

Proračun ŽZH za 2015.godinu      613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva

 

2.

 

 

 

 

UKUPNO ROBE

 

13.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

Usluge popravke i održavanja službenih vozila

50112000-3

10.000,00 KM

Konkurentski postupak

rujan

listopad

Proračun ŽZH za 2015.godinu      613700-Izdaci za tekuće održavanje

 

2.

Usluge tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke

79810000-5

35.000,00 KM

Konkurentski postupak

rujan

listopad

Proračun ŽZH za 2015.godinu      613900-Ugovorene usluge

 

.

 

 

UKUPNO USLUGE

 

45.000,00

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

58.000,00

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-14-7-928/15-1
Široki Brijeg, 14. rujan 2015.


Tajnik Skupštine
Julijana Šimović

 

 

 

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.