PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2015. GODINU
JAVNE NABAVKE - Ministarstvo hrvatskih branitelja
16/07/2015


        U skladu sa člankom 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6 /13), ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke donosi:

 

PLAN  JAVNIH  NABAVA  ZA  2015.  GODINU

 

Redni

broj

Ekonomski

kod

JRJN

oznaka/ kod

Predmet nabave po JRJN

Procijenjena

vrijednost

Vrsta

postupka

Pokretanje

postupka

Sklapanje  ugovora ili okvirnog sporazuma

Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Datum zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

    1

       2

           3

         4

       5

        6

        7

       8

        9

       10

      11

   

       /

 

TEKUĆI

IZDACI

 

 

 

 

 

 

 

    1

614200

63515000-2

Usluge putovanja

20.000,00

Zahtjev za dostavu ponuda

 I kvartal

UGOVOR

1 mjesec

05.05. 2015.

proračun

    2

613500

23121200-3

Dizelsko gorivo

  8.000,00

Zahtjev za dostavu ponuda

I. kvartal

UGOVOR

1. godina

26.05.2015.

proračun

    3

613200

23122000-8

Loživo ulje

  8.000,00

Zahtjev za dostavu ponuda

III kvartal

UGOVOR

1. godina

26.05.2015.

proračun

    4

613700

50312000-5

Održavanje i popravak računalne opreme-informatička oprema

     300,00

Direktni sporazum

U tijeku 2015. godine

Faktura

1.godina

 

proračun

   5

613900

22210000-5

Novine

 1.000,00

Direktni sporazum,

Mjesečno u tijeku 2015. godine

Faktura

1 godina

 

proračun

  6

613400

24513000-3

Sredstva za čišćenje

  2.000,00

Direktni sporazum

U tijeku 2015. godine

Ugovor

1 godina

 

proračun

   7

613700

25231000-9

Tekuće održavanje-Izmjena Podnih pokrivača od plastičnih masa

  4.350,00

Direktni sporazum

II kvartal

Ugovor

1 godina

24.60.2015.

proračun

   8

613700

42442100-8

Tekuće održavanje-Ličilački radovi

    550,00

Direktni sporazum

II kvartal

Faktura

1 godina

 

proračun

   9

613700

 

Ostale usluge tekućeg održavanja opreme

   528,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 Planirano u proračunu za 2015. godinu

proračun

  10

613900

50324100-3

Usluge održavanja i podrške sustava

 1.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Ugovor , mjesečne fakture

1 godina

 

proračun

  11

613900

74231900-6

Usluge vještačenja

15.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Redovni godišnji ugovori po Zakonu o osnivanju Instituta

 1 godina

 

proračun

  12

613900

80423000-5

Usluge strukovne izobrazbe

 1.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 

proračun

  13

613700

17215100-3

Tekuće održavanje- Izmjena zavjesa u uredima

   572,00

Direktni sporazum

II kvartal

Faktura

1 godina

 

proračun

  14

613400

17215100-3

Negazirana voda za piće

   500,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 

proračun

  15

613900

22200000-2

Novine,dnevnici,periodične publikacije i časopisi

   700,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 

proračun

  16

613300

93710000-8

Pogrebne usluge (vijenci)

 1.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 

proračun

  17

613400

22800000-8

22862000-0

22852100-8

Uredski materijal i pribor

 2.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Ugovor

1 godina

 

proračun

 18

613300

64200000-8

Telekomunikacijske usluge

5.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Ugovor

1 godina

 

proračun

 19

613900

55300000-3

Restoranske usluge i usluge posluživanja hrane i pića

4.000,00

Direktni sporazum

2015. godina

Fakture

1 godina

 

proračun

 

UKUPNO KM:

 

 

75.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABAVA OPREME

 

 

 

 

 

 

 

 

  16

821300

39000000-2

Namještaj (uključujući uredski namještaj,unutarnja oprema,kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

3.280,00

Direktni sporazum

2015. godina

Ugovori, Fakture

1 godina

Planirano u proračunu za 2015. godinu

proračun

 

821300

30200000-1

Električni uređaji za grijanje prostorija

   300,00

Direktni sporazum

II kvartal

Faktura

1 godina

 

proračun

 

821300

30200000-1

Računalna oprema i pribor

  900,00

Direktni sporazum

II kvartal

 Faktura

1 godina

 

proračun

 

821300

 

Uredski ormar

 520,00

Direktni sporazum

II kvartal

Faktura

1 godina

 

proračun

 

UKUPNO KM:

 

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO KM:

 

 

80.500,00

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Provođenjem postupaka javnih nabava će se osigurati:

 

a)  Najefikasniji način korištenja javnih sredsrtava obzirom na svrhu i predmet javnih nabava a sukladno sredstvima koja su plsanirana u proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6 /15),

 

b)  Izvršenje nabava i dodjelu ugovora o javnim nabavama u skladu sa odredbama  Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik Bosne I Hercegovine”, broj: 90/14), i odredbama podzakonskih akata donešenih na temelju zakona,

 

c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija  među potencijalnim dobavljačima , uz osiguranje jednakog tretmabna, nediskriminacije i transparentnosti.

                                                                                                                                                           

Ministar

Mladen BegićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.